Ny webbplats: Filosofi

Nu är det dags för en tredje ny WordPress-webbplats: idag öppnar jag Filosofi, där jag lagt ut de texter i kategorin Philosophy som inte redan återfinns på en av mina andra nya webbplatser, Idé- och lärdomshistoria.

Läsare kan med rätta tycka att det inte alltid är självklart vilka texter som ska finnas på respektive plats. Idé- och lärdomshistoria innehåller filosofihistoriska texter som i högsta grad är relevanta för besökarna på Filosofi, samtidigt som jag på Filosofi lagt en del texter som i stor utsträckning också är av idé- och lärdomshistorisk karaktär.

Uppdelningen förklaras på följande sätt, utifrån underkategorierna till Philosophy i denna blogg: Idealism, Personalism, och Value-Centered Historicism. Sådana texter i Idealism som direkt argumenterar filosofiskt för idealismen återfinns på Filosofi, medan de många historiska texterna om idealismen och om personalismen i kategorierna Idealism och Personalism återfinns på Idé- och lärdomshistoria. Samtliga inlägg i kategorin Value-Centered Historicism återfinns på Filosofi, eftersom de, trots att många av dem är historiska, endast utgör en inledning till en serie texter som kommer direkt argumentera filosofiskt för den värdecentrerade historicismen (i relation till och filosofiskt modifierad av idealismen och personalismen).

Filosofi är naturligtvis en partiell avknoppning av samma typ som Politik och Idé- och lärdomshistoria. D.v.s. dess syfte är att göra texter inom dessa områden, som alla ryms i denna blogg, lättare tillgängliga på separata webbplatser för sådana som endast eller huvudsakligen är intresserade av ett av dem – samtidigt som dessa texter också fortsättningsvis kommer publiceras parallellt även här.

Välkomna till Filosofi!

0 Responses to “Ny webbplats: Filosofi”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi