F.J. Nordstedt: I Sverige

Essayer

Bonniers, 1985

Baksida:

BrawF.J. Nordstedts essaysamling vill belysa vad det är att vara människa i Sverige. Vad betyder det att tillhöra vårt folk, att ha vuxit fram ur dess historia som en arvinge till dess kultur och andeliv, just på denna plats i världen? Vilka gåvor har vi fått, vilket ansvar, vilka brister har vi att bära?

F.J. Nordstedt har både som uppmärksammad romanförfattare och i tidigare essaysamlingar visat sig som en ytterst självständig och stridbar förkämpe för åsikter och tankar som sällan kommer fram i svenska kulturmedia. Hans allvar och engagemang har skaffat honom respekt också i läger där man inte delat hans meningar.

Epigraf:

“Envar som ser sitt ursprung med förakt

Får aldrig stadigt fäste i sig själv.”

Kung Lear

JOBs kommentar:

F.J. Nordstedt var den pseudonym Christian Braw använde i sitt tidiga författarskap, fastän författarens identitet icke var okänd. Denna bok var, tror jag, den sista där detta skedde. Jag recenserade den i Svensk Linje. I sina tidigare böcker I kampen (1980) och Kulturkampen (1983) hade Nordstedt/Braw behandlat Tage Lindbom (han nämns kort även här), och det var genom dem jag upptäckte denne. Jag planerar att återkomma med några excerpter.

0 Responses to “F.J. Nordstedt: I Sverige”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

All original writing and photography © Jan Olof Bengtsson

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi