Åkessons sommartal

29/8

22 Responses to “Åkessons sommartal”


 1. 1 Denis and Rita Larrivee September 12, 2015 at 1:14 pm

  Danke schon.

  Denis Larrivee

  • 2 Jan Olof Bengtsson September 13, 2015 at 6:49 am

   Dr Larrivee, thanks for your comment! I tried hard to find you at the Boston ICP, after having unfortunately missed your presentation, but without success. Please note that after your earlier message here in the blog I tried to write to your email address, but the message bounced back. I then tried to tell you that in a Facebook message. I suppose you know Jim Beauregard, and hope we will get another opportunity to meet at the next ICP in Italy.

 2. 3 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 12, 2015 at 9:40 pm

  Jan Olof, hur kommenterar du detta:

  http://www.friatider.se/jessica-ohlson-vi-kommer-verka-att-sd-ledningen-byts-ut-teaser

  SD som parti går som en raket rakt upp i opinionen. I detta skede så väljer partiets ungdomsförbund till ordförande en person med stark anknytning till personer som tidigare uteslutits från partiet p.g.a. sitt subversiva och partiskadliga beteende. Nu läser jag att nyvalde ordföranden ämnar skada sitt moderparti maximalt genom att utmana och försöka få bort Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Richard Jomshof från partiets ledning. Är detta ett konstruktivt beteende? Är det detta som menas med lagspel och att fokusera på gemensamma mål?

  Det skulle inte förvåna mig om f.d. SDU-ledarna, uteslutna ur partiet, nu kommer att mata svensk press med uppgifter och göra sina sedvanliga utspel på det att vi ska få läsa i alla landets stora tidningar i veckor, månader och kanske år om interna partistridigheter och osämja inom Sverigedemokraterna. Allt detta för att två personer i tjugoårsåldern inte tycker sig blivit tillräckligt uppskattade av sitt parti. En var till och med så lyckligt lottad att han fått en välbetald kanslitjänst och tjänade plus 40 000 kr direkt efter avslutade högskolestudier. För detta har han visat noll tacksamhet utan betalat tillbaka för genom att ständigt agera till skada för sitt parti och ofta för att skämma ut och sätta sin egen partiledning på pottkanten. Står du bakom dessa glin och deras beteende?

  Ingår du också i den gsammansvärjning som vill stjälpa decenniers arbete över ände och ge svenska mainstreammedier vad de vill ha? Interna partistridigheter, pajkastning och att det enda svenska oppisitionspartiet kan beskrivas som ett parti i obalans? Fy fan, alltså. Detta gjorde mig inte glad denna lördagskväll…

  • 4 Jan Olof Bengtsson September 13, 2015 at 8:47 am

   Nej, naturligtvis ingår jag inte i någon “sammansvärjning som vill stjälpa decenniers arbete över ända” o.s.v., och jag står självklart inte bakom den avsikt att “skada sitt moderparti maximalt” som du tillskriver Jessica Ohlson. Dock har jag ingen Plus-prenumeration på Fria Tider så jag kan inte läsa hela artikeln som du bygger dessa påståenden på.

   När det gäller tidigare uteslutna personers “subversiva och partiskadliga beteende” är innebörden av detta för mig fortfarande oklar. Jag har tagit avstånd från Gustav Kasselstrands och William Hahnes alltför hårda tonläge mot “moderpartiet” alltifrån februari i år, och försökt motverka det. Exempelvis vägrade jag skriva under den debattartikel med allmän, långtgående och enligt min mening överdriven kritik mot partiledningen som publicerades i DN några dagar före det möte där partistyrelsen beslutade om uteslutningarna i april, och jag har under hela denna tid, som du kan se bl.a. i politik-kategorin här i bloggen, försökt driva en konsekvent enhetslinje.

   Men jag har inte varit medveten om något subversivt och partiskadligt beteende från SDU-ledarna tidigare. Grunderna för uteslutningen av dem undandrar sig min bedömning. Jag kan givetvis inte utesluta att det finns grunder som jag inte känner till och som partistyrelsen inte velat eller kunnat offentliggöra. Men de som presenterats förefaller mig otillräckliga. Jag har exempelvis inte kunnat se att Kasselstrand och Hahne tar avstånd från demokratin, socialkonservatismen, och begreppet öppen svenskhet, och inte heller att de ansluter sig till identitarismen, försökt radikalisera partiet genom samröre med Nordisk Ungdom o.s.v. Ingenting i min kontakt med dem har tytt på det, tvärtom.

   • 5 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 13, 2015 at 9:16 am

    “När det gäller tidigare uteslutna personers “subversiva och partiskadliga beteende” är innebörden av detta för mig fortfarande oklar.”

    Men snälla. Partiledningen har tappat sitt förtroende för dessa personer helt och hållet. Så till den grad att de uteslutits ur partiet. Vad gör då ungdomsförbundet? De väljer till ordförande en person som i princip ska fortsätta den linje och det arbete som de uteslutna personerna Kasselstrand och Hahne inlett. Hur korkat är inte detta? Partiledningen har i flera uttalanden sagt att om Jessica väljs blir det partisprängning. Lägger hon ned sin kandidatur? Nej. Väljer SDU en ordförande med goda förutsättningar att samarbeta med partiledningen? Nej. De väljer en kandidat som de helt och fullt visste skulle skapa partisprängning istället. Sluta upp att försvara detta. Konsekvenserna av valet av Jessica Ohlsson var kända på förhand. SDU har därför uttjänat sin roll som ungdomsförbund. De vill bara skada och jävlas med sitt moderparti, inget annat.

    • 6 Jan Olof Bengtsson September 13, 2015 at 10:11 am

     Den oklarhet jag nämnde låg, som jag förklarade, i att jag inte varit medveten om något sådant beteende från dem tidigare, före det skeende som inleddes med SDU-ledarnas kandidaturer till styrelsepositioner i partiets två Stockholmsdistrikt tidigare i år. Jag förklarade också att jag tagit avstånd från deras senare, sakligt överdrivna kritik och alltför hårda och uppskruvade tonläge mot partiledningen. Händelserna under gårdagen kan jag ännu inte helt överblicka och bedöma, och jag har inte uttalat mig om dem.

     • 7 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 13, 2015 at 10:50 am

      Jag kan bedöma att det varit fullt medvetna om att de agerar i syfte att orsaka partisprängning och så splittring. Om jag som inte är med i partiet men läst partiets partitidning och uttalanden från ledningen kan förutse detta är det illa beställt om du inte som partimedlem kunnat förutse detta. Det verkar ligga och pyra en mycket infekterad personkonflikt i botten på detta. Men det handlar, vilket blivit tydligt nu med Kasselstrand och Ohlsons uttalanden, en vilja att förstöra partiet genom att utmana en mycket framgångsrik partiledning för att denna är så inkompetent att endast Kasselstrand, Hahne och Ohlson kan reda upp härvan och frälsa partiet. Det är så jag kokar av ilska. De hjälper ingenting utan stjälper bara mer och mer. Och när jag börjat förstå vilka futtiga motiv de har blir jag heligt förbannad. Jag skiter i om de inte fått riksdagsplatser. Jag vill att Sverige får en ordnad migrationspolitik och en bra framtid. Detta får inte spoileras av helt oresonliga partiinterna ränksmiderier.

      • 8 Jan Olof Bengtsson September 13, 2015 at 11:18 am

       Att de medvetet “agerar i syfte att orsaka partisprängning” har väl inte ens partitidningen påstått. Det är absurt att hävda att jag eller någon annan borde ha kunnat “förutse” detta. För att inte tala om en “vilja att förstöra partiet” av “futtiga motiv”. Återigen, självklart står jag inte bakom något sådant, och jag delar inte den allmänna kritiken mot partiledningen för inkompetens.

 3. 9 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 12, 2015 at 11:50 pm

  Kasselstrand skämmer ut partiet (och sig själv) i Aftonbladet. Detta ska vi nu alltså tvingas åse och stå ut med. Mer kommer, det räknar jag med, för det är Kasselstrand och hans gängs signum:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21406145.ab

  Om SD-ledningen säger han nu:

  “Han utesluter inte att SDU kan bilda ett nytt parti – och kräver Jimmie Åkessons avgång.

  – Han, Jomshof och Mattias Karlsson är grötmyndiga gödbukspolitiker, säger Kasselstrand.”

  Du har beskrivit denne person som konstruktiv och att han tidigare ägnat sig åt normal intern politisk opposition. Nej, han ger på mig intryck av en grandios självbild och han kan inte riktigt förstå hur skadligt han agerar. Förstår han är det än värre. Då har vi att göra med en första rangens förrädare som vill Sverige mycket illa.

  Kasselstrandmaffians hets mot en partiledning som slitit ont för att transformera ett parti utan säte i riksdagen till det snart största partiet i landet kan inte ursäktas. Hans agerande är obegripligt och oursäktligt! Vad har Kasselstrand, Hahne och Ohlsson gjort som i deras egna ögon är så fantastiskt att det kan ursäkta dessa svinerier? Hur har de kunna utveckla en så sjukt förvriden självbild att de kan uttala sig på det vis som nu sker? Hur kan de sätta egna karriärambitioner så mycket högre än Sveriges intressen? Begriper de inte ett smack? Dessa har du försvarat. Det är för mig obegripligt…

  • 10 Jan Olof Bengtsson September 13, 2015 at 9:23 am

   Vad jag har försvarat hos Kasselstrand framgår med fullständig klarhet av mina inlägg här i bloggen, exempelvis inlägget Varför jag har försvarat SDU: Europaorienteringen, den fördjupade och vidgade definitionen av svensk kultur och identitet i europeiska termer, motståndet mot den generella övervakningen, det “nya tredjes” ideal. Ja, jag har ansett att både han och William Hahne bedrivit “normal intern politisk opposition”, och jag förstod inte att det fanns någonting särskilt kontroversiellt i att ställa upp i det alternativa styrelseförslaget för SD Stockholms stad med William Hahne som ordförande eller försvara Kasselstrands kandidatur till posten som ledamot av SD Stockholms läns styrelse. Jag såg detta som fullt normala skeenden i ett parti, och båda formulerade vad jag uppfattade som utmärkta visioner för Stockholm och partiets genombrott här. För detta stöd fick jag dock betala ett mycket högt och helt oväntat pris. Jag träffades av den typ av anklagelser du riktar mot SDU-ledarna, och av än fler och mer groteska sådana. Hade jag förstått arten och vidden av den konflikt som ansågs föreligga och som jag uppfattades ha tagit ställning i skulle jag inte ha ställt upp. Är det någonting jag inte stödjer är det ju en mer radikal nationalism. Genom min enhetslinje har jag dock försökt, och fortsätter jag försöka, göra det bästa av situationen.

   • 11 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 13, 2015 at 9:50 am

    Kasselstrand och Hahne är själcentrerade primadonnor. De sätter sig själva framför Sveriges väl. Moderpartiet markerade i ett mycket tidigt skede att de ville se ett närmande mellan SD och SDU när Kasselstrand tillträtt. Han gick inte tillmötes. Sedan har han bara nött på och gång på gång agerat så att klyftan mellan moderparti och ungdomsförbund fördjupats.

    Ytterst, vad jag förstår, är det så att Kasselstrand och de andra har som ambition att ta över SD genom att organisera motstånd mot nuvarande partiledning. Strategin för att uppnå detta är en konfrontatorisk stil och att gripa kontrollen över partidistrikt för att, som slutmål, samla det nödvändiga interna stöds som krävs för att peta bort Åkesson m.fl. från partiledningen. Kasselstrand senaste uttalanden att Åkesson, Karlsson och Jomshof ska bort gör denna ambition än tydligare. Istället får vi gissa att Kasselstrand vill se sig själv och sina bundsförvanter i ledande ställning i partiet. Det är så arrogant att det inte finns ord för det. Allt detta för att Kasselstrand tycker så bra om sig själv och påstå att nuvarande partiledning är så fruktansvärt usel. En partiledning som, jag upprepar, transformerat ett parti utanför riksdagen till det i opinionen idag största partiet i landet.

    Det är helt genomruttet vad detta ungdomsförbund, dess nuvarande ordförande och tidigare ordförande och vice ordförande nu ställer till med. Helt oacceptabelt i ett läge när allt går i partiets riktning att börja så tvivel om partiets inre stabilitet och förmåga att fylla en viktig historisk roll i svensk politik. Sluta försvara dessa människor. Det de håller på med kan inte försvaras.

    • 12 Jan Olof Bengtsson September 13, 2015 at 10:34 am

     Jag behöver inte ännu en gång bemöta en svepande formulering som “Sluta försvara dessa människor”. Jag har med fullständigt entydig precision förklarat vad det är jag försvarar och inte försvarar, och till det jag försvarar hör i vissa icke oväsentliga avseenden partiledningen. Dina påståenden om SDUarnas egenskaper, avsikter och tidigare agerande kan jag inte tillräckligt bedöma, men jag har inte själv sett att någon sakligt, politiskt, ideologiskt väsentlig konflikt funnits i partiet.

     • 13 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 13, 2015 at 11:02 am

      Nu ger jag upp JOB. Kontakta partiledningen. Försök få förklarat för dig vari denna konflikt består och varför den agerat som den gjort. Är det så att det ligger substans i ryktena om att Kasselstrand m.fl. förbereder en kupp för att ta makten över partiet? Om så, tycker du det är vettigt att sätta sina egna karriäraspirationer över att Sverige får en vettig politisk utveckling. Jag vill se en vettig politik och debatt mellan SD och övriga partier. Jag vill inte se internt käbbel baserat på att några ungdomspolitiker vill klättra och gripa makten över ett parti som redan går bra och har en fullt kompetent och duglig ledning. Prioriterar man sig själv och sina egna snäva intressen över Sveriges framtid är man inte en politker av rätt virke. Man är absolut inte en fosterlandsvän.

      • 14 Jan Olof Bengtsson September 13, 2015 at 11:21 am

       Jag har hela tiden haft kontakt med partiledningen om detta.

       Om du vill att jag ska fortsätta den här diskussionen med dig, måste du börja skriva under eget namn, och berätta lite om dig själv för våra läsare.

 4. 15 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 12, 2015 at 11:57 pm

  Stryk/publicera inte mina kommentarer. Vill inte delta till pajkastning själv. Blev bara så matt över detta. Detta måste få ett slut. Det är min önskan. Varför, varför, varför ge svenska medier detta? I detta läge? Jag förstår inte…

 5. 16 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 13, 2015 at 12:55 am

  //Ännu en kommentar som du inte behöver publicera utan som du kan reflektera över själv.//

  Det sägs att ingen ideologisk konflikt föreligger mellan moderparti och ungdomsförbund. De delar ideologisk plattform. Alltså måste allt detta logiskt handla om maktpositioner och inget annat. Då undrar en enkel själ som jag, som endast är intresserad av en bra utveckling för Sverige, hur självisk man kan vara. Hur kan man inleda en maktstrid som enbart handlar om maktpositioner och inte ett dyft om ideologi, om man nu ska ta utamanarna på orden, och för detta servera medierna en saftig konflikt att skriva sitt strunt om.

  Vi som inte är med i partiet struntar väl i vem som uppbär vissa partiinterna maktpositioner. Vi vill att Sveriges migrationspolitik normaliseras. Vi vill bryta vänsterhegemonin i Sverige. Vi vill inte att detta ska kastas bort för att några tjugoåringar inte fått riksdagsplatser eller får sitta med i någon styrelse i partiet eller vad det nu egentligen är frågan om. Vi vet dock att medierna älskar att skriva om och skruva upp konflikter inom alla partier. Men speciellt SD som är ett parti som de hatar. De vill utplåna partiet. Varför inleda denna konflikt? Varför ge medierna detta. Gynnar det Sverige? Är Åkesson, Karlsson, Jomshof så urhopplösa att de måste bort och ersättas av Kasselstrand, Hahne och Ohlson? För mig som endast följer medierna måste svaret bli nej. Åkesson, Karlsson och Jomshof är inte urhopplösa. De är inte perfekta men de är bättre än de flesta andra politiker jag ser uttala sig i för Sverige livsavgörande frågor.

  Är konflikt och bråk med en partiledning som tagit ett parti som för 6 år sedan stod utanför riksdagen till, i opinionsmätningar idag, Sveriges största parti vettigt? Är det sansat, nyktert och förnuftigt att utmåla denna partiledning som hopplös? Ärligt, jag tycker inte allt är bra med SD och tycker inte alla som sitter i riksdagen för partiet borde sitta där. För min del kan de gärna göra sig av med Kenth Ekeroth och jag förstår att exempelvis Margareta Larsson inte först och främst sitter i riksdagen p.g.a. sitt politiska geni utan av andra orsaker. Men jag köper det. För jag vill Sveriges väl. Och jag vill inte se en uppslitande konflikt i ett parti i ett läge då detta potentiellt står inför sitt stora genombrott.

  Långsiktigt tror jag att partiledarbyte kan vara bra. En person som alla kan känna förtroende för. Själv tycker jag att exempelvis Oscar Sjöstedt är ett starkare kort än Åkesson. Men han kan kliva på som ledare längre fram. Kanske om 6 år efter att ha fått vana som riksdagsledamot och förtjänstfullt skött sin roll som ekonomisk-politisk talesman. Det finns, tyvärr, Margareta Larssons i också andra partier. Anna-Maria Corazza Bildt sitter inte i EU-parlamentet främst p.g.a. sitt politiska geni. Det handlar om andra saker. Så var det sagt…

  • 17 Jan Olof Bengtsson September 13, 2015 at 7:08 am

   Tack för meddelanden Konservativ/partipolitiskt oansluten. I ett av de tidigare skrev du att jag inte skulle publicera dem, här skriver du att jag inte “behöver” göra det. Jag vill publicera även de tidigare, och svara på alla. Är det OK att jag gör det?

  • 18 Jan Olof Bengtsson September 13, 2015 at 10:00 am

   Ja, vad SDUarna säger är att eftersom det inte föreligger någon ideologisk konflikt och de delar ideologisk plattform, så måste de åtgärder partiledningen vidtar mot dem, och som är vad mycket av deras kritik gäller, handla om maktpositioner och ingenting annat. De anser inte att de inlett någon maktstrid. Det är som sagt omöjligt för mig att bedöma konflikten och vem som har rätt, såtillvida som det kan finnas för mig okända delar av den. Vad som står klart är att för partiledningen misshagliga personer upprepade gånger av förbundets medlemmar valts till styrelsen. Såvitt jag förstår är det detta din kritik gäller, och/eller att dessa personer överhuvudtaget ställt upp för val. När det gäller deras allmänna kritik mot partiledningen anser jag, som jag förklarat i tidigare kommentarer, att den är överdriven, och såtillvida håller jag med dig. Att jag under våren nödgades påtala saker även jag ansåg vara fel i partiledningens agerande berodde huvudsakligen på det sätt jag själv, mot min avsikt och utan varje grund (här kan jag ju uttala mig med fullständig visshet), drogs in i det hela. Jag anser att båda sidor gjort fel, åtminstone sedan februari. Jag är helt mot konflikten, och jag har gjort vad jag kunnat för att den ska övervinnas.

   • 19 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 13, 2015 at 10:34 am

    Det var aldrig några problem mellan moderparti och SDU förrän Kasselstrand och Hahne tog över förbundsledningen. Jag vet att du var emot att tidigare SDU-ordföranden Erik Almqvist uteslöts ur partiet. Den tid han var ordförande, vad jag vet, präglades av ett gott samarbete. Almqvist verkar också ha accepterat att lämna partiet p.g.a. de där olyckliga händelserna som föranledde att han sa upp sin riksdagsstol och började ägna sig åt annat. Detta var dock första konfliktpunkten mellan SDU och SD. Almqvist och ledningen verkade ha nått försoning. Kasselstrand gick i det läget prompt ut och kritiserade beslutet och gav sig på Åkesson.

    Sedan har det varit en hel serie av sådana nålstick och konfrontationer där Kasselstrand önskat markera och, för mig har det i vart fall framstått så, mer velat jävlas och göra redan svåra situationer svårare för Jimmie Åkesson och de andra i partiledningen. Jag vet inte vad tusan det bottnar i. Varför skulle Kasselstrand ut och kritisera Åkesson i frågan om Almqvist i medierna för? Varför inte ringa och framföra sina synpunkter till ledningen? Detta är en av de aspekter som varit problematiska med SDU. De har inte varit en medspelare utan en motspelare i en rad situationer. Och de fortsätter. Nu går de så långt som att kräva att Åkesson och hela nuvarande ledning trots god opinionsutveckling ska bort.

    Vad jag förstår är Kasselstrand från Göteborgstrakten. Där uteslöts någon regional politiker för något år sedan. Jag har tänkt att det är detta det bland annat bottnar i. Att en kompis blivit utesluten och nu används detta som skäl för att jävlas och obstruera mot nuvarande ledning in absurdum. Men vem kan tycka att det är rimligt i ett läge när Sverige måste förändra sin migrationspolitik att prioritera egna ambitioner och att hämnas en oförätter begågna mot en vän på det här viset. Sveriges väl måste komma främst för ett politiskt parti. Detta begriper jag som partipolitiskt oansluten men starkt engagerad i denna fråga.

    Nu finns det ingen försoning att tala om. Kasselstrand, Hahne och Ohlson skulle göra bäst i att helt lämna politiken. Jag vill inte se dessa intrigmakare förstöra och förhindra att lösningar för Sverige får stå tillbaka för att de vill hämnas upplevda oförätter begågna mot en partikamrat. Det är så jävla futtigt vad de stödjer sitt destruktiva agerande på och vad som ligger i andra vågskålen: Sveriges framtid.

    • 20 Jan Olof Bengtsson September 13, 2015 at 10:51 am

     Nu blir väl det här rent spekulativt. Kasselstrand kommer från Valdemarsvik. (Och han är inte i tjugoårsåldern, som du skrev tidigare.)

     • 21 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 13, 2015 at 11:12 am

      Jag kanske är helt ute och cyklar. Men detta är vad jag läser mig fram till genom att ta del av vad som står i tidningar och på internetforum m.m. Jag vet inte för jag har inga kanaler in i partiet och vet inte om alla interna förhållanden. Men eftersom hela konflikten är obegriplig om det inte är frågan om något kuppförsök eller djupa personkonflikter så börjar jag ju tänka i termer av kuppförsök och liknande.

 6. 22 Konservativ/partipolitiskt oansluten September 13, 2015 at 7:49 am

  Jag skrev lite onödigt konfrontatitvt i framförallt inlägg nr 2. Främst för att jag blivit så arg. Men publicera dem alla då och ge ett bra svar.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Stalinallee, Berlin
axelwkarlsson on Stalinallee, Berlin
Jan Olof Bengtsson on En ny internationalism
Anon on En ny internationalism
BKC on The Wayne Dyer Phenomenon
Jan Olof Bengtsson on Friedrich von Thiersch: Justiz…
axelwkarlsson on Friedrich von Thiersch: Justiz…
Teadon Urajh on Scandza Forum
Jan Olof Bengtsson on Simon Kyaga och det galna…
Jan Olof Bengtsson on Förslag till AfS, 4: Part…
Jan Olof Bengtsson on Förslag till AfS, 3: Part…
Jan Olof Bengtsson on Förslag till AfS, 3: Part…
Jan Olof Bengtsson on Enhetslinjens förlust
Jan Olof Bengtsson on Nordisk alternativhöger i…
Rättshaverist on Stoppa sosseriet?
All original writing © Jan Olof Bengtsson
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi