The Most Important Articles etc. on the Ukraine Crisis

In my recent short post on Ukraine, I said that, as in the Syria crisis last year, I had seen no reason to say in my own words what many others say very well in theirs, but that I had regularly posted those others’ articles and interviews on Facebook, and this time also on Twitter. (After all, I am not primarily a political commentator.)

But the conflict is even more serious than last year’s, and for this reason I find there is reason to post here a list, with links, of the most important articles etc. I have shared in these social media during the last few weeks (there must of course be many I have missed). Thanks to my Facebook friends who brought many of them to my attention by sharing them! Those who read (and in some cases listen) to this will get a firm grasp of the nature and meaning of this present crisis.

Lars Borgnäs   Ryssland skildras lika ensidigt som Sovjet skildrade västvärlden (SR)

Rodric Braithwaite   The Ukraine Crisis: No Wonder Vladimir Putin Think’s Crimea is Russian

Patrick J. Buchanan   Why Play Cold War Games in Ukraine?

Patrick J. Buchanan   Obama Should Make Ending Wars His Legacy

Patrick J. Buchanan   Resist the War Party on Crimea

Patrick J. Buchanan   Hillary, Hitler & World War II

Patrick J. Buchanan   Marco Rubio’s Absurd Foreign Policy

Patrick J. Buchanan   What Difference Does It Make?

Patrick J. Buchanan   Who and What is Vladimir Putin?

James Carden   What Obama Didn’t Say about Ukraine: Russia’s Actions in Crimea Call for a Realistic Response, Not Hypocritical Platitudes

Aymeric Chauprade   Qui sème le vent récolte la tempête

James Carden   Shooting at Sochi to Hit Syria: Neoconservatives Lambast Russia for Standing in the Way of their Latest War

Neil Clark   Crimea: Another Artificially Created Crisis

Stephen F. Cohen   Distorting Russia: How the American Media Misrepresent Putin, Sochi, and Ukraine

A New Cold War? Ukraine Violence Escalates, Leaked Tape Suggests U.S. was Plotting Coup (Democracy Now interview with Stephen F. Cohen)

Stephen F. Cohen interview (PBS NewsHour)

Stephen F. Cohen   A Russia Scholar’s View (letter to the editor, NYT)

US Betrayal of Russia (Stephen Cohen lecture, 2011)

Johan Croneman   SVT har inte haft en självständig utrikesanalytiker på flera decennier

William Engdahl   The Rape of Ukraine: Phase Two Begins

Chris Ernesto   Brzezinski Mapped Out the Battle for Ukraine in 1997

Philip Giraldi   Simple Stuff About Ukraine

Glenn Greenwald   “What Russia Did Is Wrong”: RT Host Abby Martin Condemns Russian Incursion Into Crimea – On RT

Tommy Hansson   Det problematiska Ukraina: Omogen och klantig opposition

Tommy Hansson   Inga roliga framtidsutsikter för Ukraina

Hans Heckel   Berlins zentrale Rolle: Führt der Western bereits einen neuen kalten Krieg?

Stefan Hedlund   Enda vägen framåt är dialog med Ryssland

Peter Hitchens   Further Thoughts on Russia

Henry A. Kissinger   How the Ukraine Crisis Ends

Daniel Larison   NATO Expansion Makes Less Sense Than Ever

Daniel Larison   The Uses and Abuses of Reagan

Daniel Larison   More Shameless Hawkish Revisionism

Daniel Larison   Do Somethingism Run Amok

Daniel Larison   The Missile Defense Distraction

Daniel Larison   Thank Goodness Romney Isn’t President

Daniel Larison   Almost All Sanctions Are “Unserious”

Carl Johan Ljungberg   Ukrainakrisen ger underbetyg – för Väst

Nebojsa Malic   Promised Land: Serbia and Ukraine, Crimea and Kosovo

Abby Martin interview (RT)

Daniel McAdams   Geoffrey Pyatt: The Outlaw as Sheriff

Daniel McCarthy   Why Russia Doesn’t Want Crimea

John J. Mearsheimer   Getting Ukraine Wrong

Seumas Milne   In Ukraine, Fascists, Oligarchs and Western Expansion are at the Heart of the Crisis

Seumas Milne   The Clash in Crimea is the Fruit of Western Expansion

Adrien Oster   De l’ex-Yougoslavie au Québec: ce que l’Histoire dit du référendum en Crimée

Robert Parry   Neocons and the Ukraine Coup

Robert Parry   Mainstream US Media Is Lost in Ukraine

Robert Parry   Neocons Have Weathered the Storm

How NGOs Helped Plan Ukraine War (Ron Paul Institute for Peace and Prosperity; RT)

Ron Paul   Can We Afford Ukraine?

Justin Raimondo   Coup in Kiev

Justin Raimondo   From Iraq to Ukraine: A Pattern of Disaster

Justin Raimondo   Let Crimea Go!

Paul Craig Roberts   Russia Under Attack

Paul Craig Roberts   Is Ukraine Drifting Toward Civil War and Great Power Confrontation?

Paul Craig Roberts   Obama Declares Self-Determination to be a Threat to US National Security

Michael S. Rozeff   Nuland and Pyatt Supporting a Revolution

Rick Rozoff   Blood in the Streets: West is Repeating Syrian Model in Ukraine

Jeffrey Sachs   A New Post-Soviet Playbook: Why the West Should Tread Carefully in Ukraine

Jacques Sapir   Référendum en Crimée

Ramon Schack   “Gegenüber Russland wähnt sich der Westen noch immer im Kalten Krieg” (Interview mit Peter Scholl-Latour)

Ramon Schack   “Der Zerfall der Ukraine ist in vollem Gang” (Interview mit Peter Scholl-Latour)

Margarita Simonyan   About Abby Martin, Liz Wahl and Media Wars

Jonathan Steele   The Ukraine Crisis: John Kerry and NATO Must Calm Down and Back Off

Peter Strzelecki Rieth   Ukraine and the Neoconservatives Who Wrecked Reagan’s Peace

Srdja Trifkovic   Ukraine Bosnified, Putin Hitlerized

John Wight   Putin is Playing Chess While the West is Playing Checkers

The Right Sector (video)

Ukraine: White House is “Outraged by Images” (Moon of Alabama)

Facts you need to know about Crimea and why it is in turmoil (RT)

Putin’s press conference, 4 March

Yanukovich’s statement, 11 March

Ukraine: Kiev snipers reportedly hired by opposition leaders not Yanukovich according to ‘bugged call’ (The Independent)

Därför sköt krypskyttar mot båda sidor i Kiev (Aftonbladet)

Euromaidan massacre: What really happened in Kiev on Feb. 20, 2014 (Part 1) (Andre Fomine video)

After the Referendum (Da Russophile)

Five Myths About the Crimean Referendum (Da Russophile)

Kiev snipers shooting from bldg controlled by Maidan forces – Ex-Ukraine Security Chief  (WND Information Clearing House; RT)

Mercenaries took part in Maidan violence – Ex-Ukraine security chief (RT)

Gorbachev urges mutually acceptable solution in Ukraine crisis, to prevent “new Cold War” (RT)

World should welcome Crimea joining Russia: Gorbachev (AsiaOne)

Kissinger: EU orsak till krisen i Ukraina (Aftonbladet)

CrossTalk: Spinning Ukraine

Scholl-Latour: “Ukrainer haben verrückt gespielt” (RuhrNachrichten)

Krim-Krise: Putin verstehen mit Gerhard Schröder (Die Zeit)

Putin’s Crimea speech

Edit: I have updated the list with articles etc. I shared on Facebook and Twitter on 17th and 18th March.

5 Responses to “The Most Important Articles etc. on the Ukraine Crisis”


 1. 3 Den Väldige March 30, 2014 at 7:51 pm

  Då den enda kommentaren hittills gick ut på att listan bör kompletteras vill jag bara nämna att jag för min del, för det första, läst artiklarna under de tretton första länkarna, förutom den franska artikeln. Dessutom två artiklar av Paul Craig Roberts.

  Jag fann dem, med någon enstaka undantag, möjligen tänker jag på Borgnäs, vara av mycket hög klass och mycket informativa.

  Innan jag läste de nämnda sexton artiklarna hade jag personligen just inget grepp alls om Ukraina-krisen. Efter att jag läst dem tyckte jag att jag började förstå i alla fall de viktigaste mönstren, eller i alla fall en god del av dem, plus att jag fått flera utmärkta historielektioner som jag väl behövde.

  Hade jag nöjt mig med svensk media hade jag varit total ovetande om vad som egentligen händer, och varför. Således: Varmt tack till JOB för alla dessa goda rekommendationer, och vad som behövs är, tycker jag, inte i första hand fler länkar, utan att fler över huvud taget läser några av artiklarna och åtminstone säger att de gjort det.

  Något eget analysförsök eller komplettering kan jag inte klara nu, men personligen anser jag att man bör fokusera på vad de neokonservativa, de “västliga”, sysslar med. Detta då jag uppfattar att de har nyckelrollen i den process där väst i så hög grad har ersatts med “väst”.

  För övrigt anser jag att man aldrig ska lita på Kissinger. Framför allt inte när han verkar resonabel. Exempelvis tycker jag att vi ska fundera lite på varför Kissinger (hans redan berömda artikel är inte med ovan vill jag minnas, här är en länk: http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html) skriver “In my life, I have seen four wars begun with great enthusiasm and public support, all of which we did not know how to end and from three of which we withdrew unilaterally.”

  I have seen? Kissinger framställer sig som en passiv agent. Det tror vi inte på, väl?

  • 4 Jan Olof Bengtsson April 1, 2014 at 7:34 pm

   Kissinger är ju med i listan. Jag menar att den artikeln var jämförelsevis balanserad och bra i vad gäller förhållningssättet till den omedelbart hotande militära konflikten, och därmed värd att ta med här. Att ta med den, och därmed mena att Kissinger kan skriva något enstaka balanserat och bra, innebär naturligtvis inte att man i största allmänhet litar på honom. Han är f.n. engagerad i att snärja Ukraina i IMFs nät. Detta, och den mer allmänna, större diskussionen av krisen i perspektivet av “globalismen”, är självklart lika viktigt. Det finna många aspekter av detta som jag ännu överhuvudtaget inte har hunnit ta upp.

 2. 5 Swedish Dissident April 1, 2014 at 6:50 pm

  Begreppen hermeneutics of faith respektive hermeneutics of suspicion är relevanta i sammanhanget, inte minst beträffande intervjuer (som dessutom översatts till engelska). Med andra ord, vad specifikt ska man tro på som utomstående och vad ska man vara särskilt skeptisk mot i alla dessa utsagor? Vederhäftigheten är knappast enkel att urskilja, även om man generellt har goda referens- och kunskapsramar, samt förmåga till att urskilja substantiellt från icke-substantiellt.

  Basala epistemologiska frågor som huruvida man utgår från att det går att tro på det som man har goda skäl att inte betvivla, snarare än det man verkligen vet och tror sig vara sant och riktigt, aktualiseras sannerligen härvidlag.


Leave a Reply to Den Väldige Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on Dugin och fascismen
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
Jan Olof Bengtsson on Dugin och fascismen
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on Dugin och fascismen
Viktor Johansson on Dugin och fascismen
Jan Olof Bengtsson on Dugin och fascismen
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi