On this page are found clickable titles of posts with my own writing. Clickable titles of posts with other content are found on the References page.

Arts

Synsätt

Konstverks namn på olika språk

Estetiskt program?

– Architecture

Vällingby

1800-talsarkitekturen och Stockholms själ

Gör Slussen till Karl Johans torg!

Rädda det historiska Stockholm

Nybyggnad av levande stadsmiljöer i historiska stilar – vinster att hämta

Lamellhusen och frågan om alternativet

Lamellhusen: Socialism, kooperation, socialkonservatism

Diskussion om lamellhusen

Folkhemmet och lamellhusen

The Face of Global Modernity

Kort om Berlins arkitektur

Ceaușescu and the Architecture of Bucharest

Nej till Tors torn

Tänk om angående Stadsbiblioteket

– Literature

“Poesins egentliga namn är sång”

Lundberg och postmodernismen

Handke, Serbien och akademien

Dylan och akademien

Teratologen och kritiken

Sanningen om Pippi

Zweig och Europa

– – Poems

Framtid, andlös

Oerhördhetens löfte

– Music

Lustans Lakejer

Kontrapunkt, notation och begreppet klassisk musik

Mer om begreppet klassisk musik

Om notation

Begreppet klassisk musik

Stilnivåernas blandning och den panteistiska revolutionen

Understanding Roxy Music

Bryan Ferry

– – Opera

Om opera

– – Progressive Rock

Orkan: Pangea

Orkan: Urskog

Electric Light Orchestra: Kuiama

Jane

Yes’s Tales

The Question of Yes’s “Main Sequence”

Genesis: Supper’s Ready

Is Terrapin Station Progressive Rock?

Yes: The Remembering

Genesis: Fading Lights

– Painting

The Waterhouse Exhibition at the Royal Academy

Waterhouse at the Royal Academy

– Plastic Arts

Kommer italienarna själva gå lös på Michelangelo?

History

Biografi över Tage Lindbom

Eklund om Liedman och marxismen

Biografins teori

Teori i svensk idé- och lärdomshistoria

Platonskt, kristet, nordiskt

Uppsalaidealismen och samhällsutvecklingen

Spengler, antiken och västerlandet

Olof Heilo och Europa

Liedman: Mer än en trollslända, trots allt

Suspecting Suspicion

Teori i svensk idé- och lärdomshistoria, 8

Teori i svensk idé- och lärdomshistoria, 7

Teori i svensk idé- och lärdomshistoria, 6

Teori i svensk idé- och lärdomshistoria, 5

Teori i svensk idé- och lärdomshistoria, 4

Teori i svensk idé- och lärdomshistoria, 3

Teori i svensk idé- och lärdomshistoria, 2

Teori i svensk idé- och lärdomshistoria, 1

Biografins teori, litteraturförteckning

Biografins teori, 4

Biografins teori, 3

Biografins teori, 2

Biografins teori, 1

Enoch Powell

Pantheism and Totalitarianism

Romantic Pantheism

The Pantheist Metaphysics of the Revolution

Science and Sentiment

The Novelty of Early Modern Immanentization

Apophaticism, Dogma, and the Transformation of Gnosticism

One-Sided Differentiation and Spurious Re-Divinization

The Impersonalist Dynamic of Modernity

Origins of the Pantheistic Revolution

Gnostic Escape from the Metaxy

The Personalist Synthesis of Platonism and Christianity

The Roman Contribution

Immanence, Transcendence, and the Individual

Differentiated Collectivities

Differentiation, Person, and Freedom

Compactness and Differentiation

The Concept of Differentiation

Voegelin and the Conservative Intellectuals

Voegelin and Jaspers

Personalism, Modernity, and the Classical and Christian Traditions

Platonskt, kristet, nordiskt, 8

Platonskt, kristet, nordiskt, 7

Platonskt, kristet, nordiskt, 6

Platonskt, kristet, nordiskt, 5

Platonskt, kristet, nordiskt, 4

Platonskt, kristet, nordiskt, 3

Platonskt, kristet, nordiskt, 2

Platonskt, kristet, nordiskt, 1

Uppsalaidealismen och samhällsutvecklingen, 6

Uppsalaidealismen och samhällsutvecklingen, 5

Uppsalaidealismen och samhällsutvecklingen, 4

Uppsalaidealismen och samhällsutvecklingen, 3

Uppsalaidealismen och samhällsutvecklingen, 2

Uppsalaidealismen och samhällsutvecklingen, 1

Den klassisk-kristna traditionen och dess gränser

Begreppet den nya världsordningen

Begreppet intellektuell

Language

Aprendere?

Vad knullet?

The Worsening Problem of Formal Errata

“Interjuv”

Status quo

Frågan om språkkritikens legitimitet

Katerina Janouch: “Journalister kan inte skriva”

Matter

Om maskinöversättning

Vinstdrivande?

Tories

Konstverks namn på olika språk

Utan like

Euro

Svexit

Begreppet delsanning

Elin Erssons språkslarv

SvD och recensionen

I stort sett

Varse, ej varse om

Rendera, ej rendera i

Ordet chauvinism

Vu de droite i engelsk översättning

Seminarie eller seminarium?

Latinska ord i svenskan

Den svenska genusindelningen och dess terminologi

Undringar om undran

Ordet defaitism

Ordet haveri

Uttalet av det engelska ordet “national”

Orden nazist och nazism

Ordet kristen

Tider och tidningar

Den nya användningen av “oavsett”

Wellander och språkvården

Engelska språket i T-banekampanjen

Vad betyder Satis polito?

Airport-ansvarig: Kerstin Lindberg Göransson

Det engelska Arlanda

Toppolitikerna och Arlanda

Prosodisk förvirring

Bistro Bohème

Philosophy

Några teser om idealismen, filosofin och den andliga traditionen

What Is Humanism?

2018

Traditionalism och dialektik

Eklund, Filmer och Boström

Susan Stebbing och standardfallargumentet

Anti-Kittler

Svante Nordin som filosof

Voegelin och den idealistisk-historicistiska traditionen

Pantheism, Postmodernism, Pop, 5

Pantheism, Postmodernism, Pop, 4

Pantheism, Postmodernism, Pop, 3

Pantheism, Postmodernism, Pop, 2

Pantheism, Postmodernism, Pop, 1

Läsarfråga om Platon

Theodicy

The Meaning of Materialism

Identitarismen och romantiken

From Science to Philosophy

An Open, Intelligible and Semiotic Universe

Holism

Mathematics and Reality

Philosophy and Science

Idealism, Materialism, and Science

The Non-Materialism of Contemporary Philosophy

Explaining Materialism

The Exceptionality of Materialism

The Philosophical Consensus

The Spiritual View of Reality

Western Philosophy and Eastern Thought

Keith Ward on Materialism

Kognitivism, realism, idealism, 5

Kognitivism, realism, idealism, 4

Kognitivism, realism, idealism, 3

Kognitivism, realism, idealism, 2

Kognitivism, realism, idealism, 1

– Idealism

In Defence of the Personal Idealist Conception of the Finite Self, 2

Kunskapen och det absoluta

Europeisk idealism

Boström’s Idealism

Comments on Boström

In Defence of the Personal Idealist Conception of the Finite Self, 1

Kant and Idealism

Värdena och kulturvetenskapernas egenart

Den Boströmska världsåskådningen

Idealism and the Renewal of Humanistic Philosophy, 7

Idealism and the Renewal of Humanistic Philosophy, 6

Idealism and the Renewal of Humanistic Philosophy, 5

Idealism and the Renewal of Humanistic Philosophy, 4

Idealism and the Renewal of Humanistic Philosophy, 3

Idealism and the Renewal of Humanistic Philosophy, 2

Idealism and the Renewal of Humanistic Philosophy, 1

Idealism as Alternative Modernity, 4

Idealism as Alternative Modernity, 3

Idealism as Alternative Modernity, 2

Idealism as Alternative Modernity, 1

Classical Idealism

– Personalism

Geijer, Boström och den svenska personlighetsfilosofin

Papers from the Boston ICP

Estetik och idealism

Kort sammanfattande kommentar om Kant

Kants historiefilosofi

Några svårigheter hos Kant

Kant och Rousseau

Kants personlighetsidealistiska etik

Kant och Goethe

Praktiskt förnuft

Mer om medvetandets nivåer

Det noumenala självet

Teoretiskt och praktiskt förnuft

Personbegreppet i Kants etik, 2

Personbegreppet i Kants etik, 1

Renaut om Kants teoretiska och praktiska subjekt

Kant och själen

C. Thomas Powell om själen hos Kant

Tinget i sig

Mot en förnyad idealism: Kant

Den självbiografiska personligheten som lösning

Totalitär demokrati och militaristisk nationalism

Rousseau: Uppfostringsprogram, personlighetstyp, mänsklig natur

Lindbom och Ryn om Rousseaus politiska filosofi

Émile och Du contrat social

Taylor som komplement till Babbitt

Förnuftsuppfattningens förändringar

Personlighetsidealet, romantiken och rationalismen

Konsekvenser av idealismens omtolkning

Rousseau och personlighetskärnan

Pseudoklassicism, romantik och individualitet

Babbitt, Rousseau och uniciteten

Babbitt: Allmänt om romantiken

Weintraub om den framväxande historicismen

Lindbom om deism och pietism

Taylor om deismens ordning

Skotskt och tyskt

Medvetandets nivåer

Pietism och rationalism

Lindbom om pietismens individualism

Bildningsideal

Några aspekter av den nytida klassicismen och individualismen

Günther Mensching om upplysningens själsbegrepp

Individen, atomen och det unika

Personen som empirisk kombination: Renaut om Hume

Berkeley, panteismen och idealismen

Renaut om Berkeley

Berkeley

Platonism, modernitet, person

Självmedvetande: Engelsk 1600-talsdebatt

Aspekter av det tidigmoderna personbegreppet

Mer om Leibniz och personbegreppet

Monaderna och helheten

Hauser modifierar Renaut

Tentativa tillägg till Renauts analys

Individualism contra subjektivitet: Renaut om Leibniz

Renaut om monaden

Hauser om apperception och anamnesis hos Leibniz

Monad, person, medvetande

Renaut m.fl. om Leibniz

Lindbom om Leibniz

Leibniz, teismen och panteismen

Renaut contra Heidegger

Lindbom om Locke

Taylor om Locke

Medvetandet och dess innehåll

Ayers: Person ej blott moralisk enligt Locke

Personlig identitet som substanslöst medvetande

Michael Ayers och Christian Hauser om Locke

Rationalism och empirism

Övergång till den rationalistiska panteismen

Subjekt, person, individ och själ hos Descartes

Gillespie om Descartes

Descartes och idéläran

Modernitetens olika subjekt

Några Lindbom-citat om Descartes

Taylor om Descartes och Augustinus

Subjektet som nytänkt substantiell själ

Alain Renaut om subjektivitet och individualitet hos Descartes

Esprit de géometrie et esprit de finesse

Själ och själv

Den puritanska personlighetstypen

Luther och personligheten

Melanchthon, humanismen och idealismen

Taylor och Weintraub om Montaigne

Giordano Bruno och panteismens komplexitet

Humanismen

En modernitetens paradox

Karl Weintraub om Petrarca och Cellini

Renässansen och personligheten

Walter Schulz om Cusanus

Idealism under medeltiden

Mysticismen

Eckhart, Plotinos och det moderna subjektet

Tage Lindbom om Occam

Nominalism och voluntarism

Louis Dupré om den franciskanska filosofin

Frågan om historiskt framsteg

Modernitetstolkningar

Person, individ, subjekt

Övergång till renässansen

Gurevich om den nordiska individualiteten

Personlighet och jagiskhet

Thomas av Aquino

Bonaventura

Vidareutvecklade definitioner av personbegreppet

Gudomlig och mänsklig person

Slutsatser om treenighetsläran

Vara, enhet och personer

Person och natur i kristologin

Augustinus och den personliga enheten

Charles Taylor om radikal reflexivitet

Pierre Hadot om Augustinus’ inre erfarenhet

Historien och tiden

Viljan

Augustinus om själen och personen

Treenighetsläran

Öst- och västkyrkan

Person bortom perigraf

Grammatikens och dramats personer

Termen person under antiken

Interioritet och individualitet hos Augustinus

Ontoteologi och skapelselära

Kristendomen och individualiteten

En framtida himmel på jorden

Paulus’ andliga kropp

Själen, personen och kroppens återuppståndelse

Själen och enheten

Apokatastasis, paideusis, metempsykos

Frågan om den alexandrinska teologins platonism

Gnosticismen

Den tidiga kristna platonismen

Individualiteten enligt Plotinos

Plotinos’ intelligibla värld

Filon om själen

Gud som topos

Logos och intelligibel värld

Platonska idéer som Guds krafter och attribut

Den alexandrinska syntesen

Filosofernas Gud: Den senare utvecklingen under antiken

Mina inlägg om personbegreppets historia

Filosofernas Gud: Den tidiga utvecklingens dialektik

Filosofernas Gud

Israels Gud

Medel- och nyplatonism

Idéer, förnuft och själens individualitet

Den platonska själsuppfattningen

Die Seelenpersönlichkeit

L’âme-daimon och kontinuiteten med orienten

Individualitetsmedvetande och bildningsideal

Begreppet och termen person

Die Achsenzeit

Några forskare om personbegreppet och dess utveckling

Erik Åkerlunds recension

Bowne’s Idealistic Personalism: Personal Unity-In-Diversity

Bowne’s Idealistic Personalism: The Personal Absolute

Bowne’s Idealistic Personalism: Personal “Reason” and Impersonal “Understanding”

Bowne’s Idealistic Personalism: Introduction

– Value-Centered Historicism

Immanens och transcendens

Hegel och panteismen

Transcendens, förnuft, dialektik

Förnuftet, dialektiken och det absoluta

Dialektik och metafysik

Dialektik, syntes, dualitet

Det filosofiska förnuftet och dialektiken

Den vetenskapliga rationaliteten

Vilja, fantasi, förnuft

Den skapande fantasin som transcendental kategori

Positiv och negativ moral

Den högre viljan

Viljans primat och dualitet

Högre och lägre romantik, 6

Högre och lägre romantik, 5

Högre och lägre romantik, 4

Högre och lägre romantik, 3

Högre och lägre romantik, 2

Högre och lägre romantik, 1

Konstitutionell och plebiscitär demokrati, 5

Konstitutionell och plebiscitär demokrati, 4

Konstitutionell och plebiscitär demokrati, 3

Konstitutionell och plebiscitär demokrati, 2

Konstitutionell och plebiscitär demokrati, 1

Värdecentrerad historicism och politisk filosofi

Den värdecentrerade historicismens syntes

Naturrätt, moralisk ordning, klassisk idealism

Värdefilosofi, etik, naturrätt

Lindbom om den historicistiska konservatismen

Historicismen, naturrätten och konservatismens ordning

Stanlis och naturrätten

Strauss och Burke

Makt och rätt

Strauss och naturrätten

Den moderna naturrätten

Peter J. Stanlis och Burketolkningen

Historicism och förnuft hos Burke och i Tyskland

Rationalism, historicism och naturrätt

Historicism utan kris

The Inner Check

Den politiska och kulturella förnyelsens filosofi

Politics

KDS var ett bättre parti än SD

Sverige och Ukrainakriget

Begreppet folkutbyte

Ivar Arpi och begreppet generisk fascism

Restoring a Nation

Vänsterbliven?

Kan populistnationalismen frigöras från högern

Teknik, moral, krig

Meloni, USA och fascismen

MAGA-kommunismen

Historiematerialism och överordnade värden

Dugin och fascismen

Uppdatering om konservativ socialism i USA

Abortfrågan

Högern, arbetarrörelsen och de överordnade värdena

Andersson, Bildt och det svenska NATO-haveriet

Mer om Twitter

En multipolär internationalism

Öppna frågor om den konservativa socialismen

En europeisk linje mot Ukrainakriget

Boksamtal om Tage Lindbom

Om SD:s vitbok

Gabriel Rockhill och CIA-vänstern

Nordfront och althögern

AfS och jag

Folkhemskonservatism

Nooshis nya kurs: får hon med sig partiet?

Nooshi Dadgostars “oortodoxa” chans

Magdalena Andersson och socialdemokratins historiska uppgift

Fel av Dagens Arena

Socialdemokrati och Sverigedemokrati

Althögern, Motpol och jag

Joakim Andersen och högern

Den spartanska högern

Borgerlig idéutveckling?

Eric Zemmour, Nikki Haley och SD

Höger, alternativhöger, fascism

Riks startar utrikessvep

Invandringspolitik och världspolitik

Kristdemokrati och konservatism

Kyrkframgång för Alternativ för Sverige

Radikalnationalistisk mångkulturkritik

Alternativhögerns öde

Invandringspolitik och världspolitik, 3

Invandringspolitik och världspolitik, 2

Invandringspolitik och världspolitik, 1

Biografi över Tage Lindbom

Nooshi Dadgostar och vänsterns socialkonservatism

Artiklar på Motpol

Morgan Johansson och förintelseförnekelsen

Populistnationalismen och självständigheten

Högern och konservatismen

Lundberg och postmodernismen

Kineser

Imperialism och globalism

Ännu ett steg mot NATO

Om kärnkraft

Ett historiskt misstag

Oikos och McCain

SD och Likud

Chefsekonomer i politiska partier?

Alternativa bokmässan

SD och den liberalkonservativa opinionsjournalistiken

Valfusk i USA?

Moderaternas idéprogram

Vid Din Sida

Postmarxism och kapitalism

Om postkolonialism

Konservativ fusionism

Lindbom, Braw och socialismen

Socialdemokratisk skamlöshet

Vad Eriksson säger och vad han menar

Dan Eriksson och vänsternationalismen

Politiska huvudpunkter

Socialism vs libertarianism

Fel av ETC

Tankesmedjan Oikos

Västs problem med pandemin

Revising the Fourth Political Theory

Staten, Gud och pandemin

Två slags socialkonservatism

Verklig och overklig fascism

Nej till “konservativa” blocket

En ny nationell vänster

Den märkliga uppdelningen i Europaparlamentet

Libertarianismens arv

Scrutons konservatism är högerns enda förtjänst

Systemkritisk konservatism

Socialkonservatism och blockbildning

SD och vänstern

Försäljningen av Vällingby Centrum

Enkla svar på svåra frågor?

Boris Johnson, socialkonservativ?

Demokrati och populism

En ny internationalism

Det atlantiska samarbetet

SD och högern

Rosenberg och folket

Handke, Serbien och akademien

Klimatet

Rosenberg, demokratin och minoriteterna

Enhetslinjens förlust

Hopp för Europa?

Ledande fransk vänsterpopulist går över till Bardella

Thierry Baudet, ECR och Ryssland

SD – Europapartiet

Salvini, SD och EU-reformismens politiska organisation

Moderat omprövning

Scandza Forum

Socialkonservatism eller nyliberalism?

Tradition och revolution

Reformisterna och vänsterpopulismen

SD och EU: Ett riktigt vägval

2018

Djuphöger

Förslag till AfS, 4: Partiprogram

Förslag till AfS, 3: Partiledning

Förslag till AfS, 2: Partisymbol

Kina och globalismen

Förslag till AfS, 1: Partinamn

Enhetslinjens slut

Stoppa sosseriet?

Ett begripligt valresultat

SD, AfS och EU

AfS och det nya tredje

Om ideologisk gränsdragning

Den obegripliga konflikten

Om grunderna för optimism

Bannon och Europa

SD:s vägval i Europaparlamentet

Trans Europ Express

Enhetslinjen idag

Kulturirrelevans och troglodytnationalism

Populism och ideologi

Stockholmsstyrelsens politik

Sanningen om Medborgerlig Samling?

SD Stockholms stad igen

Andersen om AfS och populismen

Hem till Tyskland?

Nordisk alternativhöger i Charlottesville

En självständig europeisk linje

Alice Teodorescu

Hegel och van der Heeg

Den populistiska nationalismens otillräcklighet

Boströmianismen mot korruptionen

Om förintelseförnekelse

Sjunne tar ett steg till

Sjunnesson, rågången och antisemitismen

SD Stockholms stad och jag

Alternativhöger och neofascism

Vänstern och postmodernismen

Le Pen, SD och Europa

Tillbaka till frågan om neofascismen

Karlsson och NATO

Åkesson och NATO

SD, Putin och extremismen

Den nya högern – behovet av fördjupad analys

Identitär Idé

Begreppen “radikalism” och “extremism”

Ett nytt parti?

Alternativhöger och post-paleokonservatism

SvD önskar blodigt och grymt storkrig

Ezzelino, 3

Olle Svenning och folkhemmet

Brexit och det alternativa Europasamarbetet

NATO och SD:s otillräcklighet

SD och värdlandsavtalet

Det nya tredje

Mer till nystartens försvar

Radikalhögern och de intellektuella

Stoppa smutskastningen i SD

Maktkamp och elfenbenstorn

Om arvodering

Den svaga kritiken mot nystarten

Varför jag inte skriver på Flashback

Karlsson, Hahne och Stockholm

SD och kloaken

Kort om SD Stockholms stad

Polen, Ungern och SD

Lunds universitet och min ideologi

Problemet med Magnus Olsson

Vad jag säger och inte säger om Olsson

Magnus Olsson, medlemsutskottet och partistyrelsen

Ställ stadshusets åttaklöver till svars för Nya Slussen

Gudmundson, SD och Putin

Om SD Stockholms stads styrelse

Nya anklagelser mot SDU

En enhetslinje för Sverigedemokraterna

Om Expo och mig på Flashback

Varför jag har försvarat SDU

Antisemitismen och jag

Karlsson och högern

Åkesson och destabiliseringen

Karlssons strid

Staden, länet och Kasselstrand

Karlsson och Motpol

Det finns ingen strid

Sanna Raymans oro

Nystart i Stockholm

Min kandidatur

Personärende

Om Hahne och medlemsregistret

Kort om Expo

Neokonservativa påhopp

Borgerlighetens intellektuella kris

Ehrenkrona och socialkonservatismen

“RB” om ekonomin

Den historiska skolan i nationalekonomin

Ohistoriskt betrakta Ryssland som arvfiende

Tydlighet mot “väst” från Söder och Jansson

Frågan om guldmyntfoten

Wiesenthal-centret och antisemitismen

Besvikelsen Elensky

Sverigedemokraternas utrikespolitiska vägval

Kulturtidskrifterna och Sverigedemokraterna

Olof Ehrenkrona, SD och Ryssland

Stödja Sanandaji?

Tyrgils Saxlund

Nationella svenskar och minoriteter

Att svara Stefan Olsson

Statsministern och fascismen

Sårslickande för eftersläpande

Marika Formgren: Nya steg utanför korridoren

Bankrutten (S)

Från Socialdemokrati till Sverigedemokrati

Hans L. Zetterberg, 1927-2014

Åtminstone några fördelar med nya regeringen

Europas framtid – och Sverigedemokraternas

Socialkonservatismens akademiska ursprung

Nordisk försvarsallians

Medelhavsinstituten och Sverigedemokraterna

Försvaret, Ryssland och väst

Etablissemangets värden

Lars Wilderäng, SD och Ryssland – kort replik

Bör man säga något nytt inför valet?

Alliansregeringen, SD och “terrorresorna”

Försvarspolitiken och det större sammanhanget

Flygtragedin och väst

Det alternativa Europasamarbetet

Ryssland och Europa

EUs tragiska förstörelse av Europa

EAF – partiet och gruppen

The European Parliament Farce

Farsen i Europaparlamentet

Bräckligt Europasamarbete

Samtiden

Sverigedemokraterna och Europavännerna

Kloakproblematiken och Flashback

Förhållandet till Front National

Våra franska vänner

Europasamarbete med förhinder

Sverigedemokraternas framtida Europapolitik

Integritetsfrågorna i SDUs Europamanifest

Komplettera Europakampanjen!

Europapartiet – Sverigedemokraternas framtid

Front National i Europaparlamentsvalet

Kåkstadsliberalerna och Ayn Rand

En sverigedemokratisk politisk för Europa

Öppning i integritetsfrågorna?

EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet

Borgerligheten och postmodernismen

Ryssland och globalismen

Den svenska neutraliteten åter aktuell

Nödvändigt med tydlighet även mot “väst”

Sverigedemokraterna, Ukraina och Ryssland

Tidningarnas begripliga kris

Ullenhag och riksdagens regelverk

Ukraina och sanktionerna

Sverigedemokraterna och Europaparlamentsvalet

Folkhemsnostalgi och socialpsykologi

Stoppa folkhemsnostalgin!

Farage’s Mistake

Sverigedemokraterna – Europapartiet

Sverigedemokraterna och Front National

Tankesmedjan Motpol: Ännu ett steg i rätt riktning

Den invandrade arbetskamraten

Flashbacks politiska inflytande

Kloakexpeditionen: Utvärdering

Kristendomen, islam och den andliga förnyelsen

Grundlagsfrågan

Lindbom, kristendomen och västerlandet

Israel och fundamentalismen

Shimon Peres om Ovadia Yosef

Arv i vanhävd

Mer om Brunnsvik

Brunnsviks folkhögskola läggs ned

Övervakningssamhällets innebörd

Sverigedemokraterna och den lägre populismen

Sverigedemokratisk litteratur?

Erik Almqvist och tidskriften Samtiden

Statsministerns lättviktighet, ännu en gång

The Fourth Political Theory and Structural Anthropology

Libertarianismens otillräcklighet

Kulturtäthetens förlust: Rönnells nu hotat

Nationalismen och Europa

Sverigedemokraterna och framtiden

Europa och nationalismen

Kulturtäthet

Evola on the Adequacy of the Term “Right”

Terry Eagleton on Marx

Renaming the New Right?

Tidskriften Contextus

Fallet Assange och maktens korrupta nationalism

More on Assange

Sex frågor om konservatismen

Axess ändrar rubrik

Axess: Varför?

Farväl till Axess

Sverigedemokratisk debatt

Carl Rudbeck, EU och friheten

Datalagringsdirektivet efter bordläggningen

Ezzelino, 2

Ett alternativ till Flashback?

Fenomenet Flashback

Identitär Idé: Motpol i rätt riktning

Sverigedemokraterna socialkonservativa, 2

Sverigedemokraterna socialkonservativa, 1

Kloakrapport

Kloakmentalitet

Ändringar i mina bloggposter

Sverigedemokraterna och sionismen

Flashbacks omoral

David Horowitz

Sverigedemokraterna och Stureplan

Politik, akademi, kloak

Om yttrandefrihet

Ezzelino

Den politiska kulturens kris

Till frågan om det judiska inflytandet

Kommentarkultur

Anonymitetskulturen och terrorismen

Tino Sanandaji

Almedalen

Anonymitetskulturen ännu en gång

Här för att stanna

Sverigedemokraterna och de intellektuella

Sverigedemokraterna och konservatismen

Flashback-diskussion

Stoppa datalagringsdirektivet!

Problemet med datalagringsdirektivet

Thomas Nydahls ensamhet

Svar till Jakob Söderbaum

Ulf Ekman och Livets Ords kollaps

Begreppet politisk korrekthet

Socialkonservatismens innebörd

Borgerliga och nationella värderingar

Världen Idags kristna radikalism

Sverigedemokraternas kompetens

Högern och klassföraktet

Johan Hakelius och vulgariteten

Sverigedemokraternas partibakgrund

Är Sverigedemokraterna ett missnöjesparti?

Är Sverigedemokraterna ett enfrågeparti?

Sverigedemokraterna och populismen

Sverigedemokraterna, konservatismen, Europa

Till frågan om populismen

Nationalism, konservatism och rasism

Svensk konservatism och nationalism

Frank Zappa is Wrong

Sverigedemokraterna, Per Albin Hansson och Ungsvenskarna

Engelbrektsbågen och blåsippan

Grundlagsändringarna och EU

Debatten om grundlagsändringarna

Grundlagsändringarna och den svenska demokratins kris

Vad invandringsfrågan handlar om

En ny generation konservativa?

Reinfeldt och det politiska våldet

Motpol och anonymitetskulturen

Jonas De Geer och Carl Rudbeck om Salt

Konservatismen och massinvandringen

Jonas De Geer och Samtidsmagasinet Salt

Nej till NATO

Nationalisterna och människosynen

Nationalism, globalism och det öppna samhället

Psychiatry

Åkesson och psykiatrin

Simon Kyaga och det galna geniet

Psychiatry

Spirituality

Rosenberg, Ruin och Ehrenpreis

The Wayne Dyer Phenomenon

Audio: My View of the Hare Krishna Movement in the West

Den mjuka traditionalismens element

Behovet av ett Bhaktivedantasällskap

Philosophy and Vedanta

The Mythology Discussion

Skrift och tradition

Om bibeltolkning

Himmelsfärden

Kristianismens omtolkning

Esoterismens omtolkning

Mer om 1 Kor. 15

Kristna svar om uppståndelsen

Uppståndelsen

“Hard” and “Soft” Traditionalism

The Abrahamitic Worldview

Spiritual Enlightenment in the West

Traditionalism and Academia

The First Step in Meditation

Perennialistiskt minimum

The Significance of Franklin Jones

Eckhart Tolle

Harikesha Swami Vishnupada

Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Paul Brunton

Maharishi Mahesh Yogi

Uncategorized

Hasselbergsvägen

Farfars hörna

Farfar talar i Köpenhamn

Olle

Twitter-offensiv

Bokköparens utlämnadhet på bokmarknaden

About Me

Instagram

10 år

Bengt Olof Bengtsson, 1931-2019

My New Site

WordPress Is Destroying This Blog

Blogg och offentlighet

Flaggans färger

Förtydligande om Kalle Anka

Upprop: Stoppa Kalle Anka på julafton!

Ny webbplats: Carl Johan Ljungberg – Humanistisk Förnyelse

En nackdel med bloggande?

Facebook Timeline

WordPress or Personal Website?

Twitter

New Category: Books

Organization of Categories

Tematisk organisation av inlägg

New sub-categories

Ändringar i mina blogginlägg

Rätt om boken, fel om tidningen

Blogginläggs längd

Blog or Newspaper?

– References

The books and articles in the posts in this category are listed on the References page, in alphabetical order by author as in a regular bibliography, and subdivided into the respective blog categories to which the titles can be considered to belong.


Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi