Archive for the 'Uncategorized' Category

Posts Moved From the Economics Category

The relatively few posts in the Economics category have been moved to the Politics category, so there is no longer a separate Economics category.

Olle

Idag har Olle namnsdag. För första gången: det är nytt i svenska almanackan.

Förutom att vara en informell variant av Olof, anses Olle av vissa också vara en form av Ull/Uller/Ollerus.

Jag heter inte bara Jan Olof, utan också Olle.

Den 29:e juli har alltid varit min namnsdag, eller en av mina namnsdagar, eftersom det alltid varit Olofs dag. Men när jag var liten kallades jag alltid Olle. Det var först på gymnasiet jag började använda Jan Olof, som jag är döpt till. Hela min familj och alla vänner och bekanta från skoltiden känner mig som Olle.

De flesta som jag inte varit i kontakt med sedan dess vet antagligen inte att Jan Olof är jag, vilket kan vara ett problem. Jag kan, antar jag, tyckas ha försvunnit och inte gå att hitta utan särskilda ansträngningar.

Därför har jag en tid prövat att använda Olle här och i sociala media.

Men jag var förstås fullt medveten om att det omvända problemet då skulle uppstå, och att det problemet är mycket större. Oerhört många fler känner mig naturligtvis sedan länge som Jan Olof än som Olle. Alla mina tryckta publikationer har exempelvis Jan Olof som författare.

Av dessa skäl kommer jag nu återgå till att använda Jan Olof.

Men de som känner mig som Olle har aldrig kunnat ändra sig. Det vore nog lika svårt och onaturligt för dem som känner mig som Jan Olof att göra det.

Så båda namnen går bra att använda!

Twitter

Jag finns på Twitter sedan 2009. Dagliga uppdateringar om världspolitiken. Ibland delar jag saker om mina andra ämnen också, men politiken tenderar att ta över där ännu mer än här.

Alfredo Villalba

Fel årstid för dessa, men jag måste variera innehållet lite här. Schnyggt. Utan ansträngda, spektakulära excesser. Måttfullt, anständigt, traditionellt. Passar femmes à part.

Twitter-offensiv

Under sommaren, med dess begränsade möjligheter att resa och två inställda konferenser, har jag i stället satsat på en Twitter-offensiv. Följ mig där. Offensiven kommer fortsätta under åtminstone en del av hösten. Därefter går jag möjligen tillbaka till mitt vanliga, mer begränsade twittrande. Rulla tillbaka till, ungefärligen, midsommar, för att se vad offensiven hittills bestått av.

Bokköparens utlämnadhet på nätmarknaden

Nu har det hänt igen. Fel bok har levererats.

Vad det oftast handlar om är att nätboklådorna helt enkelt ignorerar vilken specifik upplaga av en viss bok man beställt. Trots att boklådan ifråga på sin hemsida tydligt och klart har separata under-sidor för de olika upplagorna. De bryr de sig helt enkelt inte om att kunden beställt den ena och inte den andra. De skillnader – omslag, nya förord, omarbetningar – som föranleder kunden att beställa den ena och inte den andra lämnas utan avseende.

Det har hänt ofta. Hur är det möjligt, när säljaren själv tydligt annonserat de olika upplagorna separat, som två olika produkter, med varsin klickbar titel, på varsin sida? I några fall kanske säljaren, i synnerhet om det är en liten säljare, ett antikvariat, helt enkelt är slarvig och ouppmärksam, förbiser hur han själv på klart åtskilt sätt lagt ut två – eller kanske ännu fler – upplagor på sidan, och bara går och hämtar en bok med den beställda titeln.

I andra fall, och här misstänker man framför allt de större nätbokhandlarna med högre grad av logistisk automatisering, kan säljaren ha en avsiktligt införd rutin eller funktion som gör att man, när den beställda upplagan är slut, fastän detta inte angavs på sidan, försöker tjäna pengar genom att ändå leverera den andra. Man hoppas då att kunden inte ska misstycka, i stället för att meddela kunden att den beställda boken är slut. Mitt intryck är att denna misstanke är välgrundad och därmed mycket allvarlig.

Den felaktiga leveransen är en ny och stor olägenhet för kunden, som inte fanns på den tiden hon köpte böcker i och beställde böcker genom den vanliga, fysiska bokhandeln. Det är en olägenhet inte bara därför att hon inte får den beställda – och ofta betalade – boken, eller upplagan, vid den tidpunkt hon tänkt sig. Utan också, och framför allt, därför att säljaren, när hon meddelar denne om den felaktiga leveransen, kräver att hon ska returnera boken.

Alla gör det inte. De riktigt stora tycks anse sig ha råd att inte kräva detta. När jag exempelvis meddelat Amazon att de gjort en felaktig leverans, har de bara beklagat misstaget, sagt att jag ska behålla den felaktiga upplagan, och antingen skickat den beställda eller informerat mig om att denna inte längre finns i tryck.

Men alla andra säljare, från de medelstora till de små, insisterar på att kunden, på grund av deras eget misstag, ska underkasta sig det mödosamma och tidskrävande arbetet att returnera den felaktigt levererade upplagan: gå och köpa emballage, emballera boken, skriva adress på emballaget, gå och köpa frimärken, och slutligen ibland gå ytterligare lång väg och leta efter den sällsynthet som en brevlåda idag är.

Jag har verkligen ingen större sympati för jätten Amazon än för de mindre nätbokhandlarna, och i synnerhet inte de små antikvariaten. Icke desto mindre anser jag att det här beskrivna fenomenet är en oacceptabel försämring för kunden. En försämring som givetvis är särskilt kännbar för den som köper mycket böcker, och därför ofta drabbas av denna leverantörernas bristande kundhänsyn och professionalism.

Det har hänt så ofta att jag för egen del har börjat tänka åtminstone två gånger innan jag beställer en upplaga av en bok när säljaren också annonserar en annan upplaga som jag inte är intresserad av (det har också hänt att en helt annan bok än den beställda levererats, men det är ovanligt). Man vill inte riskera att utsättas för allt det som en retur innebär. Inte heller ska man behöva avsätta tid och energi för att i samband med beställningen/köpet skriva till säljaren – telefonservicen har han ju avskaffat – och, utöver den tydlighet som redan är förhanden i det att man beställt en helt glasklart specifik produkt på en av säljarens sidor och inte en annan produkt på en annan sida, ytterligare förklara att det är den ena och inte den andra man vill ha.

Problemet har i min erfarenhet varit så stort och ofta förekommande att jag de senaste gångerna valt att lägga tid och energi på en utförlig, långdragen korrespondens med respektive säljare om det, i stället för att lägga dem på returneringen. Det har faktiskt gett resultat. Efter att chefer på högre nivåer kopplats in gav en medelstor nätbokhandel med sig, och uppgav kravet på retur. Det gjorde också ett antikvariat. Den större nätbokhandeln kan möjligen rentav ha anat att det låg något i mina argument.

Det är säljaren som i denna bransch måste ta kostnaden för sina egna fel. Jag föreslår att detta gäller alla vanliga böcker – ifråga om mycket ovanliga och dyra antikvariska böcker gör ju säljaren förstås inte fel. Det ligger i branschens eget generella intresse att man slutar straffa kunden för att man själv gjort fel, genom det orimliga kravet att kunden ska avsätta all den tid och energi som en returnering kräver. Kunden ska inte behöva vara utlämnad till säljaren på detta sätt. Övergången till näthandel ska inte behöva innebära en så stor försämring.

Good Yule!

CL

Sebastian Hennig: Nie zweimal in denselben Fluss

Björn Höcke im Gespräch mit Sebastian Hennig

Manuscriptum, 2018

Kurzbeschreibung:

HöckeDie Berichterstattung zu Björn Höcke besteht überwiegend aus Meinungen über ihn. Äußerungen von ihm sind den Medien eher selten zu entnehmen. Wenn es dann doch geschieht, werden seine Worte nur ausschnittsweise mit skandalisierender Absicht wiedergegeben. Derart wie ein bedrohliches Phänomen analysiert, kommt er als eigenständiger Autor seiner Äußerungen nicht in Betracht. Er dient nur als die harte Kante, an der die gegen ihn ausgesandten Signale zur Resonanz kommen. Keinesfalls soll er als Sender eines eigenen Programms wahrgenommen werden.

Vorliegendes Buch korrigiert das Missverhältnis, indem es Björn Höcke selbst ausführlich zu Wort kommen läßt. Seine Auffassung von den gegenwärtigen Verhältnissen ist dargelegt im Gedankenaustausch mit dem Künstler und Publizisten Sebastian Hennig. Beide Gesprächsteilnehmer gehören dem gleichen Jahrgang an, verlebten jedoch ihre Kindheit und Jugend in getrennten deutschen Teilstaaten. Die während eines Jahres geführten Gespräche spiegeln damit zugleich die Empfindungen einer Generation wider, die unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung ihr Berufsleben angetreten hat.

Wir erfahren zugleich, welche politischen Ziele Björn Höcke verfolgt und welche Vorstellungen von der Welt er hegt. Darüber hinaus vermittelt das Gespräch einen Eindruck von der Person hinter dem diffamierten Politiker, zeigt auf welchen Erfahrungen und Erlebnissen seine Einsichten gegründet sind.

Über den Autor:

Sebastian Hennig: 1972 in Leipzig geboren, Studium der Malerei und Grafik in Dresden, 1998 Diplom, seit 2003 zudem als Kulturpublizist tätig, u. a. für Islamische ZeitungNeues DeutschlandJunge FreiheitDresdner Neueste NachrichtenDeutschlandradio KulturTumult und Cato, 2015 Buchveröffentlichung Pegida – Spaziergänge über den Horizont, letzte Publikationen: Unterwegs in Dunkeldeutschland (2017) und Kennst Du Theodor Fontane? (2018), lebt als freier Autor und bildender Künstler in Radebeul bei Dresden.

Joakim Andersen: Rising from the Ruins

The Right of the 21st Century

Arktos, 2018

Publisher’s Presentation:

AndersenThe liberal order that defined the latter half of the 20th century is collapsing under the growing weight of its conflicts and contradictions. It threatens to pull European civilization and the peoples who created it with it in its fall. This is no time for liberal reformism; the present moment is a Gordian knot of urgent crises. A significant part of our civilization lies already in ruins, if not always physically. Even so, there is reason for optimism: a number of challengers to the crumbling liberal order have appeared.

This book is both a depiction of the rubbled landscape surrounding us, and an overview of the challengers who are rising from the ruins. Touching on everything from the Italian CasaPound, Alexander Dugin and the Danish Tidehverv, to the New Right, the American Alt-Right and Donald Trump, this book analyzes the key success and risk factors of those men and movements that might lead our civilization and our peoples to create a new historical order.

About the Author:

Joakim Andersen is a Swedish writer and co-founder of the Scandinavian New Right think-tank Motpol. Together with his comrade-in-arms, Daniel Friberg, he is largely responsible for introducing the New Right and the concept of the metapolitical in Sweden. Joakim has been a regular writer at Motpol since 2006 and his articles have been published in a number of other Swedish publications.

About Me

The About page was becoming too long to usefully serve its purpose. I have now removed the summaries of my various positions regarding Spirituality, Arts & Humanities and Europe. The page now contains only the more basic and formal information about my work and publications.


Categories

Archives

Recent Comments

Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on Dugin och fascismen
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
Jan Olof Bengtsson on Dugin och fascismen
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on Dugin och fascismen
Viktor Johansson on Dugin och fascismen
Jan Olof Bengtsson on Dugin och fascismen
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi