Dugin on the Fourth Political Theory

I comment briefly on the Fourth Political Theory here.

1 Response to “Dugin on the Fourth Political Theory”


  1. 1 Johan November 13, 2012 at 4:31 pm

    Dugin står för en traditionell rysk imperialism, på gott och ont. Vi som är Rysslands grannar i väst måste kunna stå emot detta av egen kraft, inte med amerikansk hjälp. Det behövs en stark allians mellan Baltoskandien, Polen, Tyskland och några andra länder som kan stå enade och har gemensam tyngd. En sådan allians får inte domineras av Tyskland, som dock är kärnan. Sedan ska vi ha ett fredligt förhållande till Ryssland och givetvis även till övriga Europa.


Leave a Reply to Johan Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

All original writing and photography © Jan Olof Bengtsson

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi