New Sub-Categories

I have added some new sub-categories to the categories Philosophy and Politics, and also to the sub-category Music, which are thus the first third-level categories in this blog. The system of categories will probably be further developed as the number of posts continues to grow and it becomes necessary for the readers’ overview and orientation. The new sub-categories are of course also found on the Contents page.

2 Responses to “New Sub-Categories”


 1. 1 Kalle December 5, 2011 at 5:52 am

  Tack! Subkategorien “Värdecentrerad Historicism” är vad som intresserar mig mest för närvarande och det blev nu mycket lättare att hitta de relevanta texterna!

  • 2 Jan Olof Bengtsson December 8, 2011 at 3:23 pm

   Bra! Jag hoppades att du skulle gilla detta, som du i hög grad bidrog till genom dina synpunkter.

   Mer kommer så småningom i din favoritsubkategori. Men just nu har jag avslutat vad som kan betraktas som en avskiljbar del av behandlingen av den värdecentrerade historicismen, nämligen den som rör dess förhållande till naturrätten och historicismen med hänsyn till Burke och några av hans viktiga uttolkare i vår tid (eller under nittonhundratalet).

   Jag går nu igenom gamla uppsatser och fragment för att förbereda revision och vidareutveckling av dem i form av inlägg om andra aspekter av Leanders och Ryns filosofi och de personalistiska och idealistiska modifikationer och tillägg till den som jag föreslår.

   Det kan ta lite tid, men jag hoppas att tills vidare andra inlägg i filosofikategorin också kan vara av åtminstone något intresse för dig.

   Jag tillägger att fler inlägg kommer om Leanders diskussion utifrån Seillières och Deweys formuleringar om den klassiska idealismen. Se inlägget ‘Classical Idealism’. Det återfinns, liksom de följande kommer att göra, i subkategorin ‘Idealism’, vilket inte är självklart eftersom ämnet är relevant också för den värdecentrerade historicismen och inte minst den version av den som jag vill försvara som en del av den större idealistiska och personalistiska åskådningen.

   Vilket åter aktualiserar de problem med överskådligheten och de olika posternas kategoritillhörighet som vi diskuterade sist och som i hög grad kvarstår även efter den förändring jag nu genomfört, ja, som återfinns även i och genom denna.

   Ett annat exempel på varför det är så: Var ska jag placera den nya långa serien om ‘The Case for Idealism and Personalism’? Svaret att den bör placeras både i Idealism- och Personalism-subkategorin är faktiskt inte självklart, eftersom det på grund av dess längd skulle se mycket klumpigt ut på Contents-sidan.

   Några enstaka poster är det nödvändigt att placera i flera kategorier, men jag har, åtminstone tills vidare, valt att försöka minimera detta så mycket som möjligt. Därför har jag placerat den nya serien enbart i den övergripande kategorin Philosophy.

   Trots dessa kvarstående svårigheter håller jag med om att de nya subkategorierna innebär en förbättring. Jag planerar därför att fortsätta på denna väg med nya subkategorier allteftersom inläggens antal växer.

   Tack för bra synpunkter!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Den svenska genusindelningen o…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi