Europas gränser

Essäer om europeisk identitet

Nya Doxa, 2007

Baksida:

Europas gränserVad är Europa? Var går dess gränser? Frågorna har stark dagspolitisk aktualitet när frågor om EU:s utvidgning står på dagordningen. Men de öppnar också historiska och idéhistoriska perspektiv.

I fem essäer skriver idéhistorikerna Gunnar Broberg, Jonas Hansson, Sten Högnäs, Rebecka Lettevall och Svante Nordin om olika aspekter på Europas identitet. Det kan handla om kartbilden under olika tider. Hur och var har man utmärkt världsdelens gränser på kartblad och jordglober? Det kan vara fråga om språket. Vilka språk är egentligen “europeiska” och hur har språkvetenskapen i det förflutna sett på den frågan? Det gäller Europa som den “historiska” världsdelen i motsats till de övriga “ohistoriska”. Eller rör det sig om de fruktansvärda barbarer – Xerxes, Attila och Djingis Khan – som satt skräck i européerna och utmanat deras civilisation. Mot gränsbevakaren står samtidigt idealet om kosmopoliten, världsmannen som är hemma överallt men ändå innerst inne europé.

De fem essäerna bjuder in till en resa i tid och rum. Men resan ringar in ett revir och en föreställningsvärld. Den följer Europas gränser.

De fem essäerna:

Sten Högnäs

Ett indoeuropeiskt Europa? Språk och nationaliteter och gränser

Jonas Hansson

Den historiska världsdelen: Hegel, européerna och världshistorien

Svante Nordin

“Hannibal ante portas!” Barbarhot mot Västerlandet från Xerxes till Usama bin Ladin

Rebecka Lettevall

Kosmopolitens gränser

Gunnar Broberg

Den vandrande gränsen: Var slutar Europa?

JOBs kommentar:

Man har valt att varken ange någon redaktör eller samtliga medverkande författare på titelsida och omslag. Författarna är eller var alla knutna till avdelningen för idé- och lärdomshistoria i Lund, men stöd för projektet erhölls också från universitetets Centrum för Europaforskning.

0 Responses to “Europas gränser”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi