Tage Lindbom: Riket är ditt

Norstedts, 1981

Baksida:

LindbomMänniskan lever som jordevarelse under dubbla villkor: hon besitter en odödlig själ och därför är hon en evighetsvarelse, men samtidigt är hon med händer och fötter bunden till det jordiska. Detta är utgångspunkten för Tage Lindboms nya bok. Hur skall vi kunna leva under dessa dubbla villkor? – Det är den fråga som boken vill besvara.

Vi möter samhället framför allt på tre plan: i familjen, i arbetslivet och som medborgare. Vad är familjelivets djupaste mening? Är arbetet en börda, ett nödvändigt ont eller en källa till glädje? Vem har makten på jorden, Skaparen eller människan, Gud eller folket?

Nutidsmänniskan inbillar sig gärna att hon är jordens härskare och att hon skall kunna förvandla världen i enlighet med sina drömmar och önskningar. Vetenskap och teknik, ideologier och jämlikhetssträvanden är därvid mäktiga vapen i hennes hand. Här sätter författaren in en skoningslös kritik. Bokens titel antyder det svar han vill ge: människan är ingen självhärskare utan en förvaltare under de gudomliga buden.

JOBs kommentar:

I stället för “Gud eller folket” kan man säga – som förtydligande, utan att avvika från Lindboms ståndpunkt – “Gud eller de revolutionära ledare som utövar makten i folkets namn”.

The Face of Global Modernity

0 Responses to “Tage Lindbom: Riket är ditt”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi