Gollnisch om grupperna i Europaparlamentet

Front Nationals intressante tidigare vice ordförande, advokaten och professorn i japanska språket och kulturen vid Université Lyon III, den från en familj, eller flera familjer, av framstående franska politiker, akademiker och näringslivsföreträdare stammande Bruno Gollnisch, som härom året var aktuell för ordförandeposten i partiet men fick stå tillbaka för Marine Le Pen, uttalar sig i intervjun nedan om gruppbildningarna i Europaparlamentet på ett sätt som är relevant även för den svenska debatten.

Gollnisch anses nämligen representera det äldre FN som Marine Le Pen försökt modernisera. Vad som framför allt gör honom kontroversiell är hans ordförandeskap för den tidigare EP-gruppen Identité, Tradition, Souveraineté och för det likaledes nu upplösta europeiska politiska partiet Alliance européenne des mouvements nationaux. Den i franskt sammanhang som jag uppfattar det ovanligt dåliga intervjuaren, som flera gånger använder en av de många bisarra “-fob”-stämplarna, “europhobe”, frågar honom här om hans uppfattning om det radikala ungerska partiet Jobbik, som hade företrädare i det senare. Marine Le Pen beslöt när hon tillträtt som ordförande att FN skulle lämna detta parti till förmån för dagens EAF.

Utan tvekan fanns i båda dessa associationer politiskt problematiska medlemmar. Gollnisch förnekar heller på intet sätt detta: där fanns, förklarar han, inkompatibiliteter. I de respektive partiernas och företrädarnas inrikespolitik fanns inslag som var oförenliga med FNs på motsvarande områden. Gollnisch försvarar dock sitt tidigare samarbete dels med att de individuella företrädare från Jobbik han arbetade var respektabla, dels med att det samarbetet handlade om endast var Europapolitiken, där de hade i tillräcklig utsträckning överensstämmande ståndpunkter.

Det kan säkert diskuteras om detta är riktigt. Från mitt perspektiv förblir naturligtvis både Gollnisch och i synnerhet Jobbik, som han alltså själv markerar avstånd till på andra området än det för det partiella samarbetet aktuella, i alltför hög grad nationalistiska – det är ju för mig även Marine Le Pen. Men Gollnischs svar är ändå principiellt viktigt p.g.a. den oavbrutna kritiken mot FN. Det förklarar hur även partiets efter Jean-Marie Le Pen mest kritiserade företrädare och representant för dess äldre historia själv motiverar det omstridda samarbetet och visar hur även han betonar skillnaderna gentemot Jobbik.

När intervjuaren hänför honom och Jean-Marie Le Pen till det gemensamma äldre gardet påpekar han att det var den senare själv som valde att ge sitt stöd till sin dotter i stället för till honom i partiledarvalet, och att situationen bl.a. därför är betydligt mer komplicerad än en enkel fracture mellan de gamla och nya. Han understryker också sitt eget stöd för Marine Le Pen efter detta val, och att han har gott hopp om att FNs nya grupp snart kommer kunna bildas.

Gollnischs tal efter valet av Marine Le Pen till partiledare

Intervju med Gollnisch 2010

0 Responses to “Gollnisch om grupperna i Europaparlamentet”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi