Socialismens konservativa effektivitet

Troligen en inte helt oriktig framställning:

1 Response to “Socialismens konservativa effektivitet”


  1. 1 Kristo Ivanov March 18, 2020 at 9:04 am

    Halleluja! Bra erkännande för folket, likställt med reklam för regimen. Bra kontrast mot (komparativa bristen på) disciplinen som kännetecknar Västerlandet. Man kan önska sig att motsvarande kamp kunde mobiliseras mot ondskans och egoismens virus över hela världen. Pånyttfödelse av socialismens förvandlad till religion, följt av pånyttfödelse av Dostoyevski och Berdyaev?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Den svenska genusindelningen o…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi