Socialismens konservativa effektivitet

Troligen en inte helt oriktig framställning:

1 Response to “Socialismens konservativa effektivitet”


  1. 1 Kristo Ivanov March 18, 2020 at 9:04 am

    Halleluja! Bra erkännande för folket, likställt med reklam för regimen. Bra kontrast mot (komparativa bristen på) disciplinen som kännetecknar Västerlandet. Man kan önska sig att motsvarande kamp kunde mobiliseras mot ondskans och egoismens virus över hela världen. Pånyttfödelse av socialismens förvandlad till religion, följt av pånyttfödelse av Dostoyevski och Berdyaev?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi