Idealism under medeltiden

Det finns flera luckor i min serie med de anteckningar som, som jag flera gånger förklarat, inte på något sätt gör anspråk på att vara filosofi- eller idéhistoriska texter utan alltså bara är just anteckningar kring viss filosofi- och idéhistorisk litteratur, med syfte att lyfta fram och kommentera några historiska aspekter av de ståndpunkter jag försöker antyda kan och bör försvaras idag.

Exempelvis borde ett separat inlägg ägnats Pseudo-Dionysios, på grund av hans betydelse för den klassiska idealismens fortlevnad under medeltiden och den viktiga distinktionen mellan apofaticism och katafaticism som är viktig både för min mer allmänna idealismtematik och, som jag framhållit på annat håll, för personalismen. Ett viktigt nyare verk med filosofisk tonvikt är här Eric D. Perls Theophany: The Neoplatonic Philosophy of Dionysius the Areopagite från 2007.

Jag har visserligen betonat idealismens fortlevnad, men också hur den förändrades i den syntes med de bibliska lärorna som kom att bli den kristna teologin (i mindre utsträckning den judiska, åtminstone under antiken och den tidiga medeltiden, eftersom man snart vände sig mot den filonska, alexandrinska syntes och allmänna hellenisering som under den första delen av den romerska kejsartiden var på god väg att universalisera även judendomen).

Men ytterligare en tänkare som representerar en från den teologiska ortodoxin i hög grad självständig form av idealism och som borde ha behandlats är Scotus Eriugena. Det finns ett grundligt arbete av Dermot Moran, The Philosophy of John Scottus Eriugena: A Study of Idealism in the Middle Ages från 1989, som inte bara såvitt jag förstår mer exakt än tidigare går igenom hans förbindelser med den klassiska idealismen, utan även och framför allt visar hur han föregriper den modera subjektstematiken och även andra aspekter av den moderna idealismen på ett sätt som är i högsta grad relevant för det mina anteckningar just nu behandlar i anslutning till mystiken.

Men jag har ännu inte läst Morans bok och min kunskap om Scotus Eriugena är begränsad till mer allmänna filosofihistoriska framställningar och idéhistoriska verk om medeltiden. Jag ber därför att få återkomma om honom.

Även den muslimska filosofin borde av kronologiska skäl redan ha behandlats här. Men det är kanske inte nödvändigt att göra kronologin central för presentationen av dessa anteckningar och kommentarer.

0 Responses to “Idealism under medeltiden”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

axelwkarlsson on Donaustraße, Ingolstadt
Sverige Först on Enhetslinjens förlust
Jan Olof Bengtsson on The Significance of Franklin…
AS on The Significance of Franklin…
Bas on The Significance of Franklin…
Bas on The Significance of Franklin…
Jan Olof Bengtsson on Salvini, SD och EU-reformismen…
Jan Olof Bengtsson on 10 år
RB on 10 år
Jan Olof Bengtsson on 10 år
axelwkarlsson on 10 år
Jan Olof Bengtsson on 10 år
sui generis on 10 år
Victor on 10 år
Jan Olof Bengtsson on Moderat omprövning
All original writing © Jan Olof Bengtsson
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi