Stig Strömholm: Varning – Återvändsgränd

Klokbok för klarögda

Norstedts, 1982

Baksida:

StrömholmI denna nya debattbok tar Stig Strömholm upp de senaste tendenserna och händelsena i svensk samhällsutveckling och offentlig diskussion: partipolitiken likaväl som den allt överskuggande frågan om fondsocialism eller marknadsekonomi. Liksom i sina tidigare böcker ägnar han ett särskilt intresse åt rättssamhällets och lagstiftningens problem. Med en samhällssyn, som är konservativ utan övertoner eller fanatism, vill Strömholm stå fri gentemot partier och dagsmeningar. I det inledande kapitlet försöker han, med utgångspunkt i något så otidsenligt som den 2000-årsjubilerande romerske skalden Vergilius’ samhälls- och historiesyn, placera in den moderna svenska utvecklingen i ett historiskt perspektiv, som på en gång förbättrar vår “förfallsberedskap” – insikten om att varje samhälle kan genomgå långa och prövande nedgångsperioder och ändå bestå – och ger den svenska krisen dess rätta proportioner.

Innehåll:

Vergilius och de klarögda

Historien och vi: Det nära förflutna

Historien och vi: Ett par lärdomar

De nya herrarna och vi andra

September 1980

December 1980. Är maskinen riktigt konstruerad?

September 1981. Spelet går vidare

“…har rådman själv begärt…”

Det otillräckliga tidsperspektivet

Att sätta betyg åt magistern

Om rikets ämbeten och tjänster

Politikerförakt och politikerbelöningar

Konservativ – vad är det?

Vem makten än drabbar…

Hemma bäst

Lagstiftning och rättsmedvetande

Svensk lagstiftning – en återblick över tio år

Lagstiftningen i ett genompolitiserat samhälle

Idéer, idébärare och idémarknad

JOBs kommentar:

Strömholm bökar vidare i sin svenska samtid, nu det tidiga 1980-talets, men anlägger också, som baksidestexten beskriver, sin egen typ av större perspektiv på den. Unikt vid den tiden, och fortfarande läsvärt och lärorikt – ja, i vissa avseenden än mer så – i en ytterligare utarmad tid. En av artiklarna bygger på ett tal Strömholm höll första gången jag träffade honom, vid en middag på Stockholms nation i Uppsala 1981 (det framgår att han höll samma eller liknande tal också i andra sammanhang), med avslutande diskussion, eller snarare frågestund, i mindre grupp över kaffe i Bellmansrummet. Det var ett nöje att träffa den framstående professorn – då mitt i sin lysande, mångsidiga, och såväl svenska som internationella karriär – vars tidigare klippbok, Motskäl, något år tidigare gjort stort intryck på mig.

2 Responses to “Stig Strömholm: Varning – Återvändsgränd”


  1. 1 Den Väldige February 12, 2013 at 6:02 pm

    Med den vanliga tidsbristen i åtanke, vilken av de tre böcker av Strömholm du skrivit om bör jag läsa i första hand tycker du, och varför? (Alltså vilken av “Varning – återvändsgränd”, “Motskäl” eller “Sverige 1972”.)

    • 2 Jan Olof Bengtsson February 18, 2013 at 9:51 am

      Faktum är att jag har skrivit om, eller åtminstone inkluderat i References-kategorin, ytterligare en bok av Strömholm: Miniatyrporträtt: Mest romantiker. Se avdelningen Literature på References-sidan. Jag tycker du bör läsa den i första hand. Man måste vara förtrogen med Strömholms humanistiska och litterära sida för att fullt förstå hans politiska och juridiska. Men de senare, tillägger jag här, uppvisar också från mitt perspektiv några smärre brister – jag har exempelvis vissa invändningar mot hans rent rättsfilosofiska ståndpunkt, som jag menar är i alltför hög grad präglad av den s.k. “skandinaviska rättsrealismen”, en skola som dominerade under hans studietid.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi