Svante Nordin: Humaniora i Sverige

Framväxt – Guldålder – Kris

Atlantis, 2008

Baksida:

NordinSvante Nordin berättar om hur de humanistiska vetenskaperna vuxit fram i Sverige och om deras förhållande till humanistiska ideal. Historievetenskap, litteratur och konstvetenskap tas upp liksom exempelvis filosofi, idéhistoria och de olika språkvetenskaperna. Humanioras guldålder under 1900-talets första hälft skildras liksom den kris som inleddes på 1960-talet. I dag framstår humanvetenskaperna som mera ifrågasatta än någonsin. Deras teoretiska och värdemässiga grundvalar är utsatta för en intensiv kritik.

Humaniora i Sverige lyfter upp väsentliga och för de akademiska disciplinernas framtid avgörande frågor och ställer dem på sin spets.

JOBs kommentar:

Jag har diskuterat några även för denna bok relevanta aspekter av Nordins arbete bl.a. i en jämförelsevis utförlig kommentar till hans tidiga bok Historia och vetenskap här.

1 Response to “Svante Nordin: Humaniora i Sverige”


  1. 1 Angermannaland March 22, 2013 at 9:42 pm

    Beställd! Ska på kurs om några veckor, kanske hittar tid att läsa på hotellrummet =)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi