Gunnar Unger (red.): Kämpande konservatism

Natur och Kultur, 1971

Baksida:

UngerDen kämpande konservatismen vill i all blygsamhet förändra det bestående samhället bara i två hänseenden: genom en ny utrikespolitik och en ny inrikespolitik. Så provocerande formulerar Gunnar Unger målsättningen för den konservatism han företräder och som presenteras i denna bok.

De medverkande författarna, Lektor Per G. Andréen, Professor Erik Anners, Riksdagsman Anders Björck, Riksdagsman Gösta Bohman, Redaktör Leif Carlsson, Fil. kand. Claes G. Ryn, Professor Stig Strömholm och Redaktör Gunnar Unger, belyser från sina skilda utgångspunkter konservatismens uppgifter i dagens samhälle och tar med yttersta skärpa avstånd från föreställningen om konservatismen som en åskådning vars uppgift är att bevara status quo. Tvärtom vill de påvisa nödvändigheten av att reformera vad som måste reformeras för att konservera vad som måste konserveras: ett ovärderligt natur- och kulturarv.

Innehåll:

Förord

Är konservatism möjlig? av Stig Strömholm

Styrning i teknologins samhälle – humanism eller kollektivism, av Per G. Andreen

Ideologi för västerlandets intellektuella? av Erik Anners

Dynamisk konservatism, av Anders Björck

Moderat konservatism, av Gösta Bohman

Konflikt i balans, av Leif Carlsson

Har vår kultur en framtid? av Claes G. Ryn

Varför konservativ? av Gunnar Unger

JOB:s kommentar

Den vanliga borgerliga ekonomiska politik som här försvaras är problematisk, men kulturkritiken är ofta viktig, inte minst Claes Ryns.

0 Responses to “Gunnar Unger (red.): Kämpande konservatism”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi