Ljungberg i Samtiden

Samtiden har inlett en serie artiklar om konservatismen. Först ut är Carl Johan Ljungberg, som skriver under rubriken Dags ta en liberalkonservativ attityd till heders:SamtidenTanken att man kan skapa en konservativ agenda finner många i dag befängd. En konservativ riktar ju blicken bakåt och drömmer om det som varit. Eller gör han inte det?

Först ett påpekande. Vi brukar för det första hellre tala om liberalkonservativ, än konservativ enbart. Termen syftar på att en modern konservativ vill stödja det som i sina huvuddrag visat sig tjäna människan väl, och i detta ingår alltså även en sorts tyglad liberal marknadsekonomi, och kalla det ’traditionellt modifierade’ liberala rättigheter.

Stödet för marknadsekonomin förutsätter dock att den har gränser, kalla det ett etiskt-kulturellt ramverk, som hindrar ekonomiska strävanden från att gå för långt. Man kan även uppfatta detta som att vi då vi handlar ekonomiskt måste ha en ‘inre broms’ mot våra impulser. Många, även inom de konservativas krets, glömmer dock lätt det senare.”   Läs mer

Samtiden

Erik Almqvist och tidskriften Samtiden

0 Responses to “Ljungberg i Samtiden”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

All original writing and photography © Jan Olof Bengtsson

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi