La Coruña

La Coruña

1 Response to “La Coruña”


  1. 1 Partilös betraktare/konservativ March 30, 2015 at 5:35 pm

    En östutvidning med en fri inre marknad är i princip bra. Däremot har anslutningen till EU av vissa medlemsstater skett för tidigt. Klarast i fallen med Bulgarien och Rumänien som tillkom som medlemsstater för bara några år sedan. Det som tidigare statsministern Göran Persson i samband med denna östutvidning varnade för, men förutsägbart förhånades av svenska medier för, har visat sig bli ett inte obetydligt problem för Sverige. Jag talar om den s.k. sociala turismen.

    Vi har idag ett betydande problem i Sverige med växande skaror av tiggare från medlemsstater i unionen som fått gå med utan att egentligen ha uppfyllt några meningsfulla krav på social, ekonomisk och politisk-institutionell stabilitet. EU bör i ljuset av den utveckling vi sett ompröva en central del av samarbetet: principen om fri rörlighet inom unionen för personer. Denna princip var relativt oproblematisk då unionen endast innefattade relativt ekonomiskt jämbördiga västeuropeiska länder. Idag är det betydligt mer problematiskt och problemet måste tas på allvar.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi