Nytt kort inlägg från InfraHaz

Som jag tidigare varit tvungen att nämna är Haz på Infrared tyvärr normalt en dålig kommunikatör, med sina flera timmar långa improviserade strömmar på YouTube som rimligen bara mycket få har tid eller vilja att se/höra. De är nu visserligen kortare än tidigare: de kunde vara uppemot fem eller t.o.m. sex timmar långa. Men två eller tre timmar är illa nog. Budskapet måste tydligen framföras i denna otroligt tidskrävande form av underhållning för att motsvara hans nuvarande anhängares förväntningar. Men det kan omöjligen vara till hjälp för att nå alla andra som han skulle behöva nå.

Långa videopresentationer är förstås ibland motiverade om de är väl förberedda och strukturerade. Debatter med flera deltagare blir förstås helt naturligt långa. Men jag har svårt att se värdet av alla dessa extemporerade formlösheter. I sak skulle det nya och substantiella i varje ström kunna presenteras i disciplinerade texter som man kunde läsa på några minuter.

Endast undantagsvis gör Haz korta, fokuserade och effektiva videopresentationer av det slag han uteslutande eller åtminstone primärt borde fokusera på, presentationer där den grovspråkliga jargongen också minimeras eller helt undviks. Här är det senaste exemplet på hur han med framgång förklarar och förmedlar en konservativ socialism i det formatet:

Budskapet i evighetsströmmarna är definitivt lika viktigt och bitvis kanske t.o.m. lika välformulerat, så om någon till äventyrs vill ägna en större del av sitt liv åt dem hittar jag följande intressanta rubriker på nya strömmar från de senaste månaderna som jag själv inte, med undantag för delar av de äldsta, sett/hört. De nyaste först. Hör gärna av er om ni upptäcker något som ni tycker jag absolut måste höra, eller om han säger något helt oacceptabelt (vilket inte är osannolikt).

MASSIVE Defense Bill to Build WOKE Empire

Why the West is Falling

How to Build Eurasian America

American Communism is Coming

FASCIST Democrats CRUSH Workers with an IRON FIST

Why Communists MUST Support Russia

The Globalist PLOT to DESTROY China

Debating LGBT Activists on the World Cup

Why I’m Not Right-Wing

DEBATE: Putting HATERS on TRIAL

Why MAGA Needs MARXISM

The MAGA Communist Grand Strategy

Republican Civil War IMMINENT

The End of the Democratic Party

Why I’m a Libertarian Stalinist

Democrats Are the Party of Privilege

We’re Taking Over the Communist Party

MAGA Communism is American Leninism

The Eurasian Revolution

The DeSantis Deception

DEBATE: American Schools Going INSANE?

A Guide to Uniting Marxism with MAGA

A Guide to MAGA Communism

The DESTRUCTION of the West?

The Fascist Takeover Has Begun

Why Deng Xiaoping Was Right

Only Communism Can Save America

Why Marxism is Anti-Woke

The Myth of Marxist-Leninist ‘Authoritarianism’

Det finns många fler, men alla har inte intressanta rubriker eller rubriker som säger något om innehållet; många äldre (och ännu längre) finns också. Andra av hans kortare YouTube-inlägg har jag postat här tidigare.

Givetvis finns mycket att diskutera. Den helhetliga åskådningen är fortfarande oklar på många punkter, liksom de närmare relationerna mellan de socialistiska och konservativa momenten. Men Haz och andra representerar en ny tankeöppning i sin medvetna strävan att försvara en socialism i konservativa termer. Oavsett vad som mer exakt kan sägas om det hittillsvarande resultatet, är detta av största vikt idag, och inte minst därför att det sker i USA.

0 Responses to “Nytt kort inlägg från InfraHaz”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi