James Burnham: Suicide of the West

An Essay on the Meaning and Destiny of Liberalism  

Regnery, 1985 (1964)     Amazon.com

Front Flap of 1975 ed.:

This is the book that dissects modern liberalism as no book ever has. James Burnham shows us that strange amalgam of self-righteousness, guilt, good intention, fuzzy logic, arrogance, double standard, selective indignation and selective compassion that produces the mind and psychology of the liberal.

Burnham’s insights search out the agonies of liberalism:

– Why liberalism is the ideology of suicide.

– The common ancestors of liberalism and Communism.

– Why liberals sneer at patriotism.

– Very precisely: how liberalism lies at the root of race riots, murderous taxes, national surrender and the crime explosion – and why liberals are helpless to do anything about their own follies.

Why liberalism clashes with Christianity.

– The inner drives that impel liberals to war on the Right – while giving the Left an ever-so-gentle tap on the wrist, at worst.

Back Cover of 1975 ed.:

“James Burnham has written a book about liberalism for which the world has been aching. it is worth more to the West than the year’s gross national product, more than all our planes and bombs – with all of these, we have still been losing out in the world. But this book is not only a pathologist’s report. It gives the key for the recovery of the West…It requires superb powers of synthesis to take hold of such diverse phenomena as these and dozens of others and demonstrate how they all relate to a particular and identifiable social philosophy or world view. Moreover, the demonstration of their interrelatedness is not made by legerdemain. Mr Burnham does not pull any cute tricks, for the benefit of making quickie debaters’ points. He has done a job which is the ultimate tax on the intellectual talents of an individual who addresses himself to strategic organization: he has delved into myriad disorderly data and come up with a synthesis. Moreover, one which will appeal to the reader (twenty thousand of them already, according to the publisher, and only three weeks after publication) as a work of cogency and plausibility, and of such timeliness as to add up to revelation.”  William F. Buckley

From Back Flap of 1975 ed.:

“If any book may rouse the friends of order, justice and freedom to intelligent action against the grim enemies of civilization, Mr Burnham has given us just such an instrument.”  Russell Kirk

“I hope a great many people will read it, particularly those who will disagree with it vociferously. They’ll never be quite so smug again.”  John Dos Passos

About the Author

JOB’s Comment:

One of the best books on liberalism.

8 Responses to “James Burnham: Suicide of the West”


 1. 1 Den Väldige March 20, 2012 at 12:28 pm

  Mycket värdefullt tips. I princip samtliga kommentatorer på amazon är ju också mycket positiva. Har letat efter något liknande som kan summera och bekräfta de iakttagelser man kan göra själv, men där det är svårt att se de stora sammanhangen.

  Tack!

  • 2 Jan Olof Bengtsson May 16, 2012 at 6:33 am

   Roligt att du uppskattade det. En ambition är att References-kategorin och -sidan bl.a. ska omfatta de flesta klassiker av denna typ som är någorlunda i linje med min egen åskådning eller innehåller tillräckligt mycket som är det.

 2. 3 Den Väldige June 20, 2012 at 9:16 am

  I have read the book now. I do not really know what to say at this very moment, but to confess that I am really sad that the author no longer is with us. That is because I had gladly traveled to Connecticut and back to Sweden just to shake hand with the author.

  I will try to make a somewhat longer comment in Swedish later about my reflections on the thoughts and theories in the book.

  (“One of the best books on liberalism”. That’s for sure! If there are any books which are even better, which is hard to believe, please tell me!)

  • 4 Jan Olof Bengtsson June 25, 2012 at 4:39 am

   I did in fact consider writing “the best book on liberalism”, but thought it was a little too categorical – there may be better books on liberalism which I haven’t read. At least “one of the best” does not logically exclude or contradict “the best”. But other good ones there are of course aplenty: John Kekes’s Against Liberalism, Paul Gottfried’s After Liberalism, and R.T. Allen’s Beyond Liberalism are more recent ones that come to mind.

   • 5 Den Väldige June 29, 2012 at 1:42 pm

    I really appreciate the care with which you present your answers and opinions, since it makes it much easier for me when choosing what to read in my somewhat limited spare time.

    After checking the writers you mention I think I, when the time is right, will continue with Gottfried. That is since my impression is that his attitude is most in line with my own…

 3. 6 Den Väldige June 24, 2012 at 4:22 pm

  Jag ville som sagt försöka lämna en kommentar på svenska också. Nu är det dock omöjligt att kort förklara denna boks rikedom, och jag vill heller inte upprepa det som redan anges om boken i bloggposten som sådan. Därför blir det nu några improviserade nedslag ifrån boken som jag hoppas kan locka någon mer att läsa den.

  Det första som slog mig var författarens förmåga att skapa kontakt med läsaren genom att inleda med ett personligt exempel ur författarens vardag, hans otvungna stilistik som gör att man upplever texten mer som ett personligt samtal än en bok, och den distinkta känsla man snabbt får angående författarens kapacitet: Detta är en människa med ett intellekt långt utöver det vanliga, och han sätter detta intellekt i arbete, hårt arbete.

  Arbetet i fråga består i att visa hur en “liberal” (socialliberal eller socialdemokrat med svensk terminologi) talar, tänker och resonerar inifrån ett slutet tankesystem som i sig själv är en ouppnåelig idealvärld, vilket givetvis aldrig kan uppnås, och vilka konsekvenser det får för USA:s och västvärldens inrikes och utrikespolitik att dessa “liberals” dominerar arenan. Inte bara när det gäller politik, utan även inom media och utbildning. Och att detta i slutändan faktiskt leder till västerlandets upplösning i sina väsentliga beståndsdelar.

  En avgörande del i Burnhams resonemang är hans hypotes om vad som driver “the liberal” in i hans drömvärld och varför han stannar där. Tanken är att vederbörande drivs av en lika vag som distinkt skuldkänsla som inte kan få någon traditionell förlösning i någon religion (kristendomen) eftersom “the liberal” är strikt sekulär, (och om han är religiös inte är det i någon egentlig funktionell mening.)

  Denna skuldkänsla driver “the liberal” att söka frälsning för sina upplevda synder genom samhällsförbättring. Detta genom att driva kampanjer för reformer och förändringar antingen dessa behövs eller inte. Det förflutna blir då generellt symbol för det syndfulla som måste förbättras, och efter genomförd reform märker dock liberalen att resultatet inte blev det önskade: Människorna verkar inte ha nått den grad av godhet man tänkte sig. Slutsatsen blir då att reformen inte var tillräckligt radikal. Detta då man tänker sig att idealmänniskan faktiskt kan uppkomma, bara man för rätt politik.

  Och så fortsätter man i all evighet. Ett resultat är en evigt stigande skatt, en ständigt minskande privat sfär för vanliga medborgare, och en ständigt ökande statlig administration.

  Jag stannar där med en försäkran om att Burnham inte bara beskriver dessa psykiska och politiska processer med en dissekerande precision som är oförliknelig, han föreslår dessutom en del motmedel…

  Läs boken och häpna över analysen du alltid velat ha av “the liberals”, men inte trodde fanns.

  • 7 Jan Olof Bengtsson June 28, 2012 at 5:52 am

   Utmärkt. Jag är glad att du uppskattade boken precis så mycket som eller rentav ännu mer än jag trodde du skulle göra. Förhoppningsvis bidrar detta till att fler i Sverige läser den – behovet av det är oerhört.

 4. 8 Den Väldige June 29, 2012 at 2:29 pm

  Jag har faktiskt redan lyckats rekommendera boken en gång i samband med en kommentarsdebatt på SvD Brännpunkt, och den som svarade var klart intresserad av att läsa den. Jag försöker generellt sett helt enkelt “spela bollen vidare” när jag uppfattar att en tänkbar ny “lagmedlem” dyker upp.

  (När jag funderar på saken kan jag tycka att det är förvånande att inte fler citerar väsentliga böcker eller nämner väsentliga titlar i den typen av debatter. Det kan ju knappast vara så att jag är ensam om att, av och till, försöka tillägna mig lite mer djupt tänkt litteratur om samhällsfrågor, och sedan förekomma i den typen av mer allmänna diskussioner? Eller?)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Den svenska genusindelningen o…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Historiematerialism och överor…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Viktor Johansson on Historiematerialism och överor…
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi