Tage Lindbom: Är religionen en social utopi?

CETE, 1980

Baksida:

LindbomFil. dr Tage Lindbom har, sedan han lämnat sin tjänst som chef för Arbetarrörelsens arkiv, i sina skrifter framförallt behandlat andliga och samhällskritiska ämnen. Han framstår som en av landets största och mest klarsynta filosofer. Han påvisar hur den kristna kyrkan löper faran av ett inre sönderfall genom teologins frivilliga underkastelse under existentialism och marxism och hur den sekulariserade mänskligheten utropar sig själv till ett herrefolk som liter till sina egna krafter i stället för den kraft som är av Gud.

Är religionen en social utopi? För den moderna människan blir det allt svårare att föreställa sig en verklighet utanför den tillvaro, som hon upplever med sina sinnesorgan. Därför stänger hon in sig i det jordiskt sinnliga livet och säger, att detta och endast detta är det verkliga. Därmed förnekar hon en högre gudomlig tillvaro. Det blir då så mycket viktigare att intala sig att detta jordeliv skall kunna bringas till fullkomlighet.

Denna åskådning har även gjort djupa inbrytningar i modern teologi: Gud finns inte “där uppe” utan “här nere” och det är i människans jordiska verksamhet, som Guds vilja fullbordas. Detta fullbordande blir då ej blott individuellt utan även socialt. Målet blir ej en återförening med den himmelske Fadern, målet blir förverkligandet av en social utopi.

0 Responses to “Tage Lindbom: Är religionen en social utopi?”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi