Egnahemsrörelsen

Norra Ängby 1930

Norra Ängby 1930

Ett alternativ till lamellhusen var egnahemsrörelsen, som Hansson och socialdemokraterna starkt anknöt till och befrämjade. Även dess hus och områden framstår för mig som en arkitektoniskt hållbar del av folkhemmet – och som lösning på samma problem som lamellhusen borde den vara mindre kontroversiell. I dess fall blir kontinuiteten än tydligare med den äldre konservativa – och även liberala – social- och bostadspolitiken. Egnahemsrörelsen går tillbaka till 1800-talet, och statens egnahemslånefond tillkom 1904. I Bromma finns egnahemsområden i Olovslund och Norra Ängby. Den första nyligen färdigbyggda delen av det senare området ses ovan 1930 – en del av folkhemmet förverkligat före lamellhusen och före Hanssons socialdemokratiska maktövertagande två år senare; dubbelklicka för att förstora.

3 Responses to “Egnahemsrörelsen”


  1. 1 Kristo Ivanov January 31, 2014 at 9:17 am

    Jag har försökt följa denna lärda och intressant diskussion i ett för mig föga känt område och har till slut uppfattat den som gällande arkitekturens samband med politik. Annars skulle jag trott att den är ytterligare ett uttryck för dagens postmoderna tonvikt och mediavurm för “design” eller esteticism. Jag saknar en konkretare anknytning till ekonomi, inte minst nationalekonomi, finansieringsformerna och kostnader (och därför vems vinster) av olika nämnda kontrafaktiska alternativa utvecklingar. Jag saknar också anknytning till den besläktade problematiken som förs fram av Berggren & Trägårdh i “Är svensken människa?”. Dess samhälleliga och kulturella konsekvenser förefaller mig mycket mera omfattande och genomgripande än den besläktade arkitekturens när det gäller den i diskussionens till slut omnämnda statsindividualistiska verklighet idag. Med risk för att det uppfattas som reklam vill jag förklara vad jag menar genom att hänvisa till http://www8.informatik.umu.se/~kivanov/BergTragASMethics.htm

  2. 2 Robert Stenkvist February 2, 2014 at 7:09 pm

    Har inga problem med egnahemsrörelsen heller, lika lite som med lamellhusen. Enda som stör en smula är väl att Olof Aschberg tjänade en herrans med pengar på det, genom att utlova saker han, åtminstone delvis, inte höll. Läs gärna Storstockholms bebyggelsehistoria av Ingemar Johansson ISBN91 7843 043 7. En pärla, en sann pärla. Måste läsning för den Stockholms intresserade.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi