Begreppet “senidealism”

BurmanAntologin Tysk idealism, redigerad av Anders Burman och Rebecka Lettevall, som nu publicerats av Axl Books, innehåller ett bidrag av mig om ‘Begreppet senidealism’. Förlagets presentation:

“Efter en lång tid i akademins djupaste källarhåla har den tyska idealismen åter blivit föremål för nytt intresse och intensiv forskning. Detta har resulterat i en betydligt mer komplex bild av denna intellektuella strömning som dominerade den tyskspråkiga filosofin vid slutet av 1700-talet och några decennier in på 1800-talet. Dess viktigaste teoretiska utgångspunkt utgjordes av Immanuel Kants kritiska filosofi och dess tre främsta företrädare var Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling och Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Den nya forskningen har inte bara fördjupat vår förståelse av dessa fyra filosofer utan även lyft fram en mängd andra, mindre kända tänkare som i vissa fall spelade en avgörande roll i idealismens utveckling.

Denna antologi samlar en rad bidrag skrivna av svenska idéhistoriker, filosofer, religionsvetare och litteraturvetare. Här finns fördjupande texter om den tyska idealismens företrädare men även tematiskt inriktade bidrag om exempelvis förhållandet mellan idealismen och romantiken, bildningens mediala förutsättningar, föreställningarna om en ny konstreligion och begreppet senidealism.

Medverkande författare är Anders Bartonek, Jan Olof Bengtsson, Staffan Carlshamre, Tobias Dahlkvist, Sten Dahlstedt, Carl-Göran Heidegren, Thomas Karlsohn, Sven-Eric Liedman, Vesa Oittinen, Mattias Pirholt, Anna-Lena Renqvist, Jayne Svenungsson och Sven-Olov Wallenstein. Bokens redaktörer, Anders Burman och Rebecka Lettevall, är idéhistoriker verksamma vid Södertörns högskola.”

Ett trevligt releaseevenemang arrangerades i förra veckan.

0 Responses to “Begreppet “senidealism””  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on The Significance of Franklin…
AS on The Significance of Franklin…
Bas on The Significance of Franklin…
Bas on The Significance of Franklin…
Jan Olof Bengtsson on Salvini, SD och EU-reformismen…
Jan Olof Bengtsson on 10 år
RB on 10 år
Jan Olof Bengtsson on 10 år
axelwkarlsson on 10 år
Jan Olof Bengtsson on 10 år
sui generis on 10 år
Victor on 10 år
Jan Olof Bengtsson on Moderat omprövning
Irminsul on Salvini, SD och EU-reformismen…
Jan Olof Bengtsson on Salvini, SD och EU-reformismen…
All original writing © Jan Olof Bengtsson
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi