Tage Lindbom: Fallet Tyskland

Norma, 1988

Baksida:

LindbomI Europas mitt är den etniska folkgrupp vi kallar germanerna bosatt, ett folk med tusenåriga traditioner och egenarter men ett folk, som av historiska omständigheter ej kunnat samla sig till en nationell enhet.

Tyskland träder in i modern tid, omgivet av nationalstater men självt levande kvar i en halvfeodal territoriell splittring. Dess medvetenhet om att sakna och dess längtan efter att finna en identitet och en tidsenlig nationalstatlig form uttrycks i tre försök att förverkliga drömmen om ett Heimat. Det första är den romantiska rörelsen vid 1800-talets första hälft, det andra är Bismarcks och hohenzollrarnas kejsarrike och slutligen möter vi Hitlers Tredje rike.

I sin bok vill Tage Lindbom visa hur – och varför – dessa försök misslyckats, hur – och varför – två världskrig utlöses, utmynnande i krossandet av den territoriella enheten. Segermakternas förhoppningar om att berövandet av ett stort folks fosterländska identitet skulle kunna bidraga till en lösning av Europas problem, avvisas av författaren. Och detta blir bokens slutvinjett: att beröva ett folk de sista resterna av en identitet, att försätta detta folk i tillståndet som “Stunde Null” – detta är ett misstag, ett fruktansvärt misstag.

1 Response to “Tage Lindbom: Fallet Tyskland”


 1. 1 Tyrgils Saxlund October 9, 2014 at 12:40 pm

  Tages bok om Tyskland är ett viktigt och – som med Tages böcker i allmänhet – förbisett verk. Jag recenserade boken positivt då den kom ut i Fria Moderata Studentförbundets tidskrift Svensk Linje – sånt gick på den tiden.

  Var och en med intresse för europeisk kultur och historia bör läsa denna analys.

  Strax efter att boken utkom inleddes den historiska utveckling, som ledde till att Tyskland i dag åter är förenat i Europas mitt.

  Givetvis hade Europas katastrofala 1900-tal kunnat undvikas; den senare forskningen ger genom flera uppmärksammade verk underlag för detta konstaterade.

  Vill man ha insiktsfulla analyser av 1900-talet kan man förutom dessa också läsa den framstående finske diplomaten Max Jakobssons böcker eller varför inte Fredrik Böök. Det är kontroversiellt att hänvisa till honom, men så som utvecklingen åter är, bör hans böcker kunna tas fram igen.

  Det är också ironiskt att den ende svenske statsvetare som satt internationella avtryck – Rudolf Kjellén – är förtigen i sitt hemland. I dag är han aktuell – geopolitken är brännande. Men i Sverige tyst om detta faktum.

  I dag kommer hotet inte från Tyskland eller det engelska imperiets vilja att hålla Europa svagt och splittrat, utan utifrån: från Islam och en invandring som hotar att slå sönder den inre europeiska säkerheten. Redan Tage såg klart på detta faktum. I privata sammanhang hade han intressanta analyser i dessa frågor.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi