Kort om Expo

Kommentatorn Markus undrar hur jag bemöter tidskriften Expos påståenden i ett angrepp nyligen på mig och andra i William Hahnes förslag till styrelse för SD Stockholms stad. Expo (och, i mindre omfattning, tyvärr även Markus själv, som tycks tro på Expo) ger naturligtvis en felaktig, förvrängd och missvisande bild av mina ståndpunkter, av vad jag säger i de inlägg som citeras, och av innebörden av mina länkar till de sajter de nämner. Inläggen är lätt tillgängliga här och citaten – eller de citat som är korrekta – är sökbara.

Givetvis ges inga belägg för påståendet att jag “gett uttryck för antisemitiska föreställningen om att judar har en politisk agenda och styr samhällsutvecklingen”. Citatet här tillhör ett resonemang om specifika vänsterorganisationer, med hänvisning till David Horowitz’ och Norman Podhoretz’ analyser och till SDs egen Kent Ekeroth; på annat håll har jag i samma ämne också hänvisat till Paul Gottfried. Den andra formulering om dessa grupper som Expo citerar är hämtad från ett inlägg vars poäng är ett fördömande, med största tänkbara skärpa, av verklig antisemitism.

På min “About”-sida, som nu är under omarbetning, återfanns förklaringar av länkarna som Expo ej läst eller ignorerat. Att jag skulle ha skrivit att just dessa länkar skulle ge en “tydlig bild” av mina intressen och ståndpunkter är absurt. Jag har i ett antal inlägg fört en kontinuerlig, allmänt hållen och av kritisk urskillning präglad diskussion om den franska nya högern, identitarismen, radikalkonservatismen och en avvikande gren av den s.k. traditionalistiska skolan. En genomgående poäng har varit hur dessa trots sina delsanningar skiljer sig, och hur jag finner det problematiskt att de skiljer sig, från de centrala, humanistiska västerländska traditioner jag försvarar i termer av filosofisk idealism, personalism och värdecentrerad historicism.

Var och en kan lätt bilda sig en uppfattning om mina egna ståndpunkter i alla för Expos angrepp relevanta avseenden genom mina många inlägg här i bloggen såväl som mina övriga publikationer alltifrån mitten av 1980-talet.

0 Responses to “Kort om Expo”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on Den svenska genusindelningen o…
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi