Dugin och fascismen

Efter terrordödandet av Alexander Dugins dotter Daria rycker grovmynte filosofen @InfraHaz nu knullsvärande (denna gång förmår han inte lika framgångsrikt som i de presentationer jag nämnde här lägga band på sig när det gäller språkbruket, utan återfaller delvis till den stil som präglar hans “strömmar”) ut med en litet längre YouTube-polemik mot dem som påstår att Dugin är fascist.

Man får åtminstone säga att polemiken är kraftfull och effektiv. Sakligt är den klar och pedagogisk. Från mitt perspektiv är det hela visserligen ensidigt såtillvida som han inte tar upp de problematiska sidor av Dugins tänkande som inte är orelaterade till det aktuella ämnet (och som jag pekat på i mina inlägg om honom; det senaste av dessa behandlades f.ö. i ett paperpersonalismkonferensen i Mexico City härom veckan, som i mycket delade min analys, men gick längre i kritik på några punkter och, naturligt nog i detta sammanhang, fokuserade mer på den specifikt personalistiska kritiken). Men hans syfte är här alltså begränsat till frågan om fascismen. I denna fråga tror jag den ganska djupgående och precisa framställning han ger av utvecklingen av Dugins tänkande, dess olika faser, dess politisk-historiska kontext, förhållandet till den tyska konservativa revolutionen och den traditionalistiska skolan o.s.v. är tillfredsställande, trots att han inte går in på den bakomliggande problematiken med den “lägre romantiken” som i mycket sträcker sig till och innefattar även den för Dugin och delvis också för @InfraHaz själv centrale Heidegger.

6 Responses to “Dugin och fascismen”


 1. 1 Viktor Johansson September 2, 2022 at 6:13 pm

  Ja, “Haz” på Infrared kan stundtals hänge sig flitigt åt allehanda grovheter. Minns en gång när han skulle såga Noam Chomsky, vilket man väl bör och skall göra som “traditionell socialist” (Caleb Maupin gör det bl.a. mycket bra här: https://m.youtube.com/watch?v=2kU9ngHeOAk); slutade i princip bara med okvädningsord vilka “föll ut som gula ärtor över bardisken”, för att tala Myrdalska. Blir stundom outhärdligt, plågsamt för öronen. Men när “Haz” sätter sin “lugna” sida till är han oftast briljant, en klar och tydlig motpol till den dekadenta “syntetiska vänstern”, som ju inlägget ovan visar.

  • 2 Jan Olof Bengtsson September 23, 2022 at 3:37 am

   Ja, verkligen. Ska nu posta avsnittet av CGTN:s The Hub där han dök upp med vårdat språk efter att ha stängts av från Twitter.

   • 3 Viktor Johansson September 23, 2022 at 1:23 pm

    Tack, bra prat av Haz.

    Har Du förresten sett den här intervjun med Diane Sare, kandidat i New York i höst? Haz gör sig väldigt bra som utfrågare.

    Sare är tydligt anti-krig, för fred och samarbete med Eurasien, mot nyliberalism, unipolariteten osv.

    • 4 Viktor Johansson September 23, 2022 at 1:25 pm

     Glömde att länka till den i min kommentar. Här är den: https://m.youtube.com/watch?v=tsL6Bf_Ekgo

     • 5 Jan Olof Bengtsson September 24, 2022 at 11:20 am

      Såg bara början, tror jag, när den publicerades. Ska försöka se hela sssm. Men har noterat hur förbluffande mycket bra och relevant som numera kommer från LaRouche-rörelsen. Eller är det bara så att man inte i tillräcklig utsträckning upptäckt eller förstått dem tidigare? Minns dem (EAP) ända sedan ’78 ungefär.

      • 6 Viktor Johansson September 25, 2022 at 4:54 pm

       Jag är för ung för att minnas EAP, men ja, var väl en del märkliga episoder med dem under sjuttio- och åttiotalet. Många utdragna Palmeträtor osv. Var ju inte så länge sedan som Lyndon Larouche gick bort, och jag uppfattade honom dessförinnan som en rätt udda och egendomlig typ, något av en hysteriker. Men ja, kanske har man inte förstått dem? Som du säger: mycket förbluffande bra kommer därifrån.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi