Bengt Göransson: Tankar om politik

Ersatz, 2010

Om boken:

GöranssonDet politiska språket förändras. Begrepp försvinner, andra nyskapas och inte sällan innebär det dramatiska förändringar i politikens innehåll. Med erfarenhet och skärpa skärskådar förre skol- och kulturminister Bengt Göransson samtidens politiska tendenser i ett medialt klimat som ställer allt högre krav på både politiker och medborgare.

Ur förordet:

»Som kritisk betraktare känner jag mig fri. Jag är ingen doktor, den som vet precis hur hela samhället ska organiseras. Jag är fortsatt starkt kritisk mot personer och grupper som har den totala och slutliga lösningen i beredskap. De undertecknar hellre en ärorik reservation än stöder en möjlig kompromiss. Jag hoppas att en eller annan gång kunna förmå den som har att fatta beslut att tänka en stund till och att nyansera beslutet. Det är farligt om beslutspotens får ersätta tankeverksamhet. Tänkandet – och det egna skrivandet – är förutsättningen för varje ledarskap. I själva verket tror jag att just det oberoende i förhållande till beslutsapparaterna som jag haft under snart tjugo år har givit mig tillgång till en större arena än jag annars skulle ha haft. Jag kan säga och skriva vad jag vill eftersom ingen behöver bry sig om det!«

Om författaren:

Född 1932, socialdemokratisk skol- och kulturminister 1982–89 och utbildningsminister 1989–91, är numera verksam som engagerad folkbildare och samhällsdebattör. År 2010 innehar han gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne vid Göteborgs universitet.

JOB:s kommentar:

Den svenska arbetarrörelsen och socialdemokratin har ett rikt arv, som inte alltid förvaltas på rätt sätt efter att partiet under senare årtionden alltmer underordnat sig nyliberalismen och globalkapitalismen. Vi finner det exempelvis i dess folkbildningssträvanden, i kooperationen, i den grundläggande internationalismen, som ursprungligen bröt med en inskränkt nationalism inom borgerligheten och i sig åter blir av central betydelse i dagens läge, även om den delvis och periodvis kommit att ges en politiskt problematisk substans. Göransson är en god representant för mycket av det bästa i socialdemokratins tradition.

0 Responses to “Bengt Göransson: Tankar om politik”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi