Person, individ, subjekt

Jag har hittills tittat på några forskares framställning av personbegreppets utveckling utifrån termens specifika etymologiska betydelse och egna användning, men också genom att undersöka studier av de ofta äldre närliggande begrepp vilkas innehåll med tiden kom att på olika sätt förenas med eller ingå i definitionen av detta. Jag har talat om “själspersonen” och “kroppspersonen”, om förståelsen av individualiteten, om jagiskheten, och om den äldre betydelsen av “subjekt”. När vi nu kommit till den frambrytande tidiga moderniteten och vad som under 1800-talet (tror jag) började kallas den “nya tiden”, blir det framför allt nödvändigt att med större noggrannhet uppmärksamma skillnaderna mellan begreppen person, individ och subjekt: de båda sistnämnda antar nu nya betydelser eller tillämpas på nya områden, och dessa nya betydelser och tillämpningar återverkar på förståelsen av personbegreppet. Under samma tid börjar också termer som ”själv” och ”medvetande” användas på delvis nytt sätt, och likaledes förändra personförståelsen.

Historiskt betydde individualitet ännu länge endast det enskilda tingets individualitet, inte människans eller personens individualitet. Distinktionerna mellan och definitionerna av individ och person i deras inbördes förhållande har sedan “individ” under 1700-talet började användas om människan och ofta som synonym för “person” varierat eller ej alltid med någon större tydlighet genomförts. Men när de hittillsvarande persondefinitionerna innefattat begreppet individualitet, har det varit fråga om förståelsen av en allmän tingens individualitet, som dock varit nödvändig vid definitionen av personbegreppet. Thomas av Aquino säger uttryckligen att individuatio autem conveniens humanae naturae est personalitas (den individuation som motsvarar den mänskliga naturen är personaliteten). [Historishces Wörterbuch der Philosophie, “Individuum, Individualität”.] Även förhållandet mellan begreppen subjekt och person och mellan subjekt och individ förblir skiftande och/eller oklara, och tarvar utredning.

Men det är lätt och enligt min mening alltför vanligt att på grund av vikten av denna uppgift försumma den lika grundläggande skillnad som under modernitetens hela utveckling fortsätter att vara i sak lika viktig som under antiken och medeltiden, och som likaledes hela tiden finns med, i för- eller bakgrunden, i utredningarna om person-, individ- och subjektsbegreppen, nämligen distinktionen mellan “själs”- och “kroppspersonen”. Helhetliga världsåskådningar och historiesyner, av den typ vi i det föregående tecknat konturerna av eftersom vi sett dem vara avgörande för uppfattningen av personen, kommer att fortsätta att påverka tänkandet under den nya tiden: element från de äldre ingår i olika kombinationer med de nya moment som den klassiska naturvetenskapen, den historiska tidsuppfattningen och historiska medvetandet o.s.v. tillhandahåller, men de kommer alltfort att vara avgörande för hur personen uppfattas och s. a. s. till vilket existensplan personskapet förläggs.

0 Responses to “Person, individ, subjekt”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
Jan Olof Bengtsson on MAGA-kommunismen
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi