Axess ändrar rubrik

När jag först publicerade min artikel om vad jag kallade Axess nya “programförklaring” – ett slags “editorial statement” – för drygt en vecka sedan, ‘Farväl till Axess’, uppfattade jag att rubriken på texten var ‘Axess och tidsandan’. Men inom kort upptäckte jag att högst upp, ovanför en bild av Moreau le Jeunes lavyr (tror jag att det är) av det högtidliga öppnandet av de franska generalständerna i Versailles den 5:e maj 1789, fanns en annan rubrik, ‘Den mesta politiska stereotypen VÄNSTER-HÖGER-SKALAN’. Jag rättade då min text i enlighet med denna upptäckt.

Nu har “programförklaringen” flyttats från nätupplagans förstasida, där den tidigare låg överst. Samtidigt har några smärre förändringar skett. Rubriken ‘Den mesta politiska stereotypen VÄNSTER-HÖGER-SKALAN’, har ersatts av vad jag kommit att förstå som en underrrubrik, ‘Axess och tidsandan’. Detta är nu den enda rubriken.

Den tidigare huvudrubriken är nu i stället första delen av en bildtext till Moreau le Jeunes lavyr. (Denna text skulle också kunna uppfattas som en ingress, men det är osannolikt att denna uppfattning är riktig eftersom texten inte i sig har någon anknytning till rubriken.) Och fortsättningen av denna bildtext består av två meningar som tidigare var de första i textens första stycke men som nu alltså brutits ut från detta.

Bildtexten lyder därför i dess helhet: “Den mesta politiska stereotypen VÄNSTER-HÖGER-SKALAN. Idén om vänster och höger uppkom i den franska nationalförsamlingen i samband med den franska revolutionen 1789. Liberalerna satt till vänster och de konservativa till höger.”

Och det på detta sätt förkortade första stycket ser därför nu ut på följande sätt: “I Sverige har höger-vänster-skalan en ovanligt stor betydelse trots att vad som kan vara vänster under en period senare kan vara höger under en annan period och vice versa. Till exempel övertogs den konservativa idén om folkhemmet av socialdemokraterna 1928.”

Att nationalförsamlingen nämns i vad som nu är en bildtext gör att det framstår som mer av en felaktighet att bilden alltså inte föreställer denna, utan generalständerna. Nationalförsamlingen var resultatet av tredje ståndets utbrytning efter att adeln och prästerna inte godtagit dess krav på gemensam representation och omröstning per capita. Det var den församling som efter att kungen lät stänga dess sammanträdeslokal möttes i bollhuset i juni och där svor den berömda eden den 20:e. Kungen tvingades acceptera detta, och tvingade i sin tur adeln och prästerna att ansluta sig till den nya församlingen.

Men om detta kan anses som ett fel är det under alla omständigheter ett mycket obetydligt sådant, och att påpeka det är inte mitt syfte här, det är en parentes. Vad jag nu vill göra är endast att notera redaktionens ändring och vad som genom den blivit den slutliga och enda rubriken, ‘Axess och tidsandan’.

Att notera detta kunde framstå som pedantiskt, om det inte vore för den betydelse redaktionens uttalande fått inte bara för mig utan, såvitt jag kan se, för ett mycket stort antal andra, som kommenterat det i formella artiklar och blogginlägg såväl som i informella kommentarer på många håll. Textens publikation tycks ha blivit en avgörande händelse i mångas förhållande till tidskriften. Och det är på flera sätt verkligen en händelse av viss betydelse att en tidskrift som Axess kan publicera en text som denna och uttrycka sig på det sätt som i den sker.

Därför är det inte helt oviktigt att referera till denna redaktionella deklaration under dess rätta namn. Vad som från början var min missuppfattning, att ‘Axess och tidsandan’ var huvudrubrik, har nu genom redaktionens ändring blivit den riktiga uppfattningen.

2 Responses to “Axess ändrar rubrik”


  1. 1 Totto March 21, 2012 at 8:02 pm

    En ära att få dina epost. Härligt produktiv du är.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Vad wokeismen är
Kristo Ivanov on Vad wokeismen är
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi