Tage Lindbom: Mellan himmel och jord

Norstedts, 1970

Baksida:

LindbomI vår tid förkunnas en ny revolution: människan skall själsligt förvandlas. Hon skall bli fri icke blott i yttre mening, genom institutionella revolutioner, hon skall bli fri, förkunnas det, även i inre mening. Genom att befrias från normer, bud, auktoritära föreställningar skall hon bli i stånd till en harmonisk personlighetsutveckling, till ett “självförverkligande”, till en öppen, förtroendefull, mänsklig gemenskap på jämlikhetens grundval. Det är falskheten i denna förkunnelse och i dessa förhoppningar, som Tage Lindbom avslöjar i sina två senaste böcker, Sancho Panzas väderkvarnar (1962) och Otidsenliga betraktelser (1968).

Hans nu föreliggande bok Mellan himmel och jord är liksom de båda föregående ett debattinlägg av hög valör. Men denna gång lägger han icke tonvikten vid en kritik av människorikets falska frihets- och jämlikhetsförkunnelse, som endast visat sig leda till ett antagonistiskt kaos. Han går ett steg längre och har modet att lägga fram ett alternativ till den profana föreställningsvärlden, visa en väg, som under en högre makts ledning för till verklig sanning. I korta, laddade kapitel ställer han några väsentliga frågor: vem skall härska, Gud eller människan, vad är tro och vad är vetande, vad är auktoritet coh vad är frihet?

Vi står vid vägskälet, säger Tage Lindbom, och vi har att fritt träffa vårt val. Denna valfrihet är det stora, mänskliga privilegiet, som vi har att bruka och – missbruka.

0 Responses to “Tage Lindbom: Mellan himmel och jord”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

axelwkarlsson on Donaustraße, Ingolstadt
Sverige Först on Enhetslinjens förlust
Jan Olof Bengtsson on The Significance of Franklin…
AS on The Significance of Franklin…
Bas on The Significance of Franklin…
Bas on The Significance of Franklin…
Jan Olof Bengtsson on Salvini, SD och EU-reformismen…
Jan Olof Bengtsson on 10 år
RB on 10 år
Jan Olof Bengtsson on 10 år
axelwkarlsson on 10 år
Jan Olof Bengtsson on 10 år
sui generis on 10 år
Victor on 10 år
Jan Olof Bengtsson on Moderat omprövning
All original writing © Jan Olof Bengtsson
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi