Tage Lindbom: Jakobs dröm

Norstedts, 1978

Baksida:

Lindbom“Den andliga förstörelse, som drabbat kristenheten, är ingalunda i första hand framkallad av ateism och religionsförföljelser. Yttre angrepp framkallar en mobilisering av inre försvarskrafter, men då inre krafter angriper grundvalarna, kommer den verkliga förstörelsen till stånd…Teologin följer alltmer kompromissens väg för att till slut bli medlöpare och förkunnare av sekulära åsikter.”

Detta är vad Tage Lindbom vill säga med sin bok Jakobs dröm. Vi citerar ur slutkapitlet:

“Den mänskliga medvetenheten tyder på att vi besitter något, som står över allt det biologiskt-mentala. Skaparen har en djupare mening med den människa, som Han utnämner till det jordiska livets förvaltare. Han skapar människan till sin avbild och Han ger henne del av sin levande ande.”

Det är långt mellan “Den nakna apan” – en av vår tids uppfattningar av människans väsen – och “Guds avbild”. Mellan dessa poler finns gott om utrymme för en verklig debatt i livsåskådningsfrågor. Till en sådan bidrar i hög grad Tage Lindboms uppmärksammade böcker: Sancho Panzas väderkvarnar (1962), Otidsenliga betraktelser (1968), Mellan himmel och jord (1970), Agnarna och vetet (1974) och nu Jakobs dröm.

0 Responses to “Tage Lindbom: Jakobs dröm”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Categories

Jan Olof Bengtsson D.Phil. (Oxon.)

Musae

Recent Comments

Viktor on En självständig europeisk…
Jan Olof Bengtsson on Den politiska kulturens k…
How To Properly Unde… on The Face of Global Modern…
Shiv Singha on Behovet av ett Bhaktivedantasä…
Kristo Ivanov on Ryszard Legutko: The Demon in…
Jan Olof Bengtsson on Hegel och panteismen
Engelbrekt on Alice Teodorescu
Jan Olof Bengtsson on The Mythology Discussion
Krishna Kshetra Swam… on The Mythology Discussion
Tyrgils Saxlund on Hegel och van der Heeg
Jan Olof Bengtsson on Dylan och akademien
Jan Olof Bengtsson on Om förintelseförnekelse
Jan Olof Bengtsson on Om förintelseförnekelse
Non serviam! on Om förintelseförnekelse
Jan Olof Bengtsson on Dharma Pravartaka Acharya…

Archives

All original writing © Jan Olof Bengtsson
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi