Tage Lindbom: Tankens vägar

Norma, 1982

Från baksidan:

Lindbom“I det andliga spänningsfält, som vi kallar Västerlandet, intager dialogen mellan teologi och profanvetenskap, mellan det intellektiva och det rationella, mellan ‘tro’ och ‘vetande’ en rangplats. Under det att profanvetenskapen observerar, systematiserar, analyserar det som är tillgängligt för våra sinnesorgan, påtager sig teologin den svåra uppgiften att fatta det ofattbara, att utsäga det outsägliga. Teologin skall i jordiska termer, i jordiska begreppsformer, söka uttolka de gudomliga sanningar, som ej är tillgängliga för rationell prövning. Men vi kan inte ‘bevisa’ Gud vetenskapligt – men är detta en brist hos teologin? Är det inte en brist hos vetenskapen?”

Så inleder Tage Lindbom sin skrift Tankens vägar. Han vill här anvisa en väg, som gör det möjligt att “fatta det ofattbara” utan att vi skall behöva göra våld på det som står i överensstämmelse med vårt förstånd. Tankens vägar har tidigare publicerats i Jakobs Stege. 

JOBs kommentar:

Jakobs Stege var förläggaren René Coeckelberghs’ kulturtidskrift som utgavs 1977-83.

0 Responses to “Tage Lindbom: Tankens vägar”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

All original writing and photography © Jan Olof Bengtsson

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi