Tage Lindbom: Roosevelt och det andra världskriget

Norma, 1985

Baksida:

LindbomPresident Franklin D. Roosevelt och hans insatser under andra världskriget får i denna bok en ingående kritisk granskning. I bokens inledning skriver författaren bl.a.:

En objektiv bild av mänsklighetens brödrastrider kan vi förvisso aldrig nå fram till, men vi kan medverka till att förhindra alla försök att förvanska bilden. Vi kan sträva efter att låta vän och fiende, segrare och besegrad, komma till tals. En eftervärld har då beretts möjligheter att bilda sig en sannfärdig uppfattning om sina förfäders gärningar. Därmed har historieskrivningen i all sin bristfällighet lämnat bidrag till det som vi människor till slut bör eftersträva: sanningen.

0 Responses to “Tage Lindbom: Roosevelt och det andra världskriget”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi