Frans von Schéele

Schéelevon Schéele, Frans, f. vid Pärsbergs gruvfält i Värmland d. 31 juli 1853, avlade mogenhetsexamen i Gävle och blev student i Uppsala 1873, fil. doktor 1885, docent vid samma universitet i estetik s.å., i praktisk filosofi 1887, erhöll efter att hava varit uppförd på förslag till professur i Göteborg och Lund professors n.h.o.v. 1903, lämnade 1905 sin docentverksamhet i Uppsala, sedan han utnämnts till förste inspektör vid Stockholms folkskolor, vilken befattning han innehade till 1918, då han avgick med pension. Sin filosofiska bildning fick han såsom lärjunge av Ribbing, Sahlin och Wikner inom den boströmska skolan. I sin gradualdisputation Samuel Grubbes skönhetslära (1885) sökte han uppvisa den historiska ställning, som Bosröms närmaste föregångare intagit inom den filosofiska estetiken, och i avhandlingen Kan Gud tänkas såsom vilja? (i Upps. univ:s årsskr. 1887) sökte han från den boströmska filosofiens ståndpunkt härleda ett nekande svar på denna fråga. Men så småningom rubbades hans tro på möjligheten att på sådan abstrakt väg lösa de filosofiska problemen, och han utvecklade i avhandlingen Filosofiens uppgift, metod och betydelse (i Filosofiska studier I, 1899) en uppfattning, som mera sökte närma filosofien till erfarenheten. Sitt huvudintresse ägnade han sedan åt den empiriska psykologien, inom vilken han utgav den första svenska vetenskapliga handboken Det mänskliga själslivet (1904-06) och en kortfattad Lärobok i psykologi (1899; 2:dra uppl. 1914). Under senare år har han ägnat sig åt pedagogiken, inom vilket ämne såsom modern vetenskap S. varit en av de första vetenskapliga representanterna i vårt land.

Alf Ahlberg, Filosofiskt lexikon (1925)

0 Responses to “Frans von Schéele”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Sverige Först on Enhetslinjens förlust
Jan Olof Bengtsson on The Significance of Franklin…
AS on The Significance of Franklin…
Bas on The Significance of Franklin…
Bas on The Significance of Franklin…
Jan Olof Bengtsson on Salvini, SD och EU-reformismen…
Jan Olof Bengtsson on 10 år
RB on 10 år
Jan Olof Bengtsson on 10 år
axelwkarlsson on 10 år
Jan Olof Bengtsson on 10 år
sui generis on 10 år
Victor on 10 år
Jan Olof Bengtsson on Moderat omprövning
Irminsul on Salvini, SD och EU-reformismen…
All original writing © Jan Olof Bengtsson
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi