A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Bhagavad-gītā som den är

Svensk översättning av Ajit dāsa Adhikārī och Vegavan dāsa Adhikārī

Bhaktivedanta Book Trust, 1977 (Bhagavad-gītā As It Is, Macmillan 1972)

Baksida:

PrabhupadaTill skillnad från tidigare översättningar av Bhagavad-gītā till svenska är den här autentisk. Det autentiska ligger i att översättningen har gjorts av människor som är hängivna dess tro och som upplever texten, dess originalspråk – sanskrit – och dess centrala fromhetsbegrepp inifrån. Texten är försedd med förklaringar som förmedlar dess innebörd. Genom att varje strof blir föremål för sådan vederhäftig behandling kommer säkert många västerländska fördomar och missuppfattningar att skingras. Genom seriöst studium av denna bok öppnas vägen till en ny värld, som erbjuder många andliga upptäckter.

Är det något jag hoppas och vill tillönska inför denan utgåva så är det att den svenske läsaren ska få möta en levande hinduism och en fullödig bekännare av hinduisk tro!

Dr theol Bertil Persson

“Jag finner en tröst i Bhagavad-gītā, som jag inte ens kan finna i Bergspredikan. När besvikelse stirrar mig i ansiktet och jag inte mer kan se en enda stråle av ljus, då vänder jag mig till Bhagavad-gītā. Jag finner en vers här och en vers där, och snart börjar jag le för mig själv mitt i överväldigande sorger – och mitt liv har utifrån sett varit fullt av tragedier, och att dessa inte har efterlämnat outplånliga spår, tackar jag undervisningen i Bhagavad-gītā.”

Mahatma Gandhi

“Ty Gītā är inte en bok. Den är den eviga visdomens läkande leende, ett ansikte klart vänt mot livets förfärlighet, men fyllt av en sådan frid, ett flöde av den eviga kärlekens ljus, som förtar fruktan, min största fiende.”

Dan Andersson

“Jag vet inte vad jag ska prisa mest, Bhaktivedanta Swamis översättning eller hans djärva förklaringar av texten. Jag har aldrig skådat en viktigare eller mer auktoritativ framställning av Bhagavad-gītā. Den kommer att uppta en betydande plats i den moderna människans intellektuella och etiska liv en lång tid framöver.”

Shaligram Shukla, Prof. i lingvistik – Georgetown Universitet [sic]

“Genom att delge oss en ny och levande tolkning av ett för många redan välkänt verk, har Bhaktivedanta Swami ökat vår förståelse många gånger om.”

Edward Dimock, Prof. i sydasiatiska språk – Chicago Universitet [sic]

JOBs kommentar:

Jag följer här förlagets – inkonsekventa – diakritism. Se mina inlägg Sanskrit Transliteration och Sanskrit Transliteration, 2

0 Responses to “A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Bhagavad-gītā som den är”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Anonym on Oikos och McCain
Viktor Johansson on Alternativa bokmässan
Jan Olof Bengtsson on Valfusk i USA?
Anonym on Valfusk i USA?
BPB on Twitter on Bowne’s Idealistic Perso…
Anna Lindén on Matter
Jan Olof Bengtsson on What Is Humanism?
Per Johansson on Utan like
Jan Olof Bengtsson on Immanens och transcendens
Jan Olof Bengtsson on Idealism and the Renewal of Hu…
axelwkarlsson on Teori i svensk idé- och l…
Jan Olof Bengtsson on Jacopo Amigoni: Ercole e …
axelwkarlsson on Jacopo Amigoni: Ercole e …
Jan Olof Bengtsson on Biografins teori
Jan Olof Bengtsson on Teori i svensk idé- och l…

All original writing and photography © Jan Olof Bengtsson

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi