Alliansregeringen, SD och “terrorresorna”

Beatrice Ask säger nu att hon inte “stänger…dörren för att lagstiftningen behöver analyseras och eventuellt skärpas”. Detta naturligtvis efter IS’ och liknande av alliansregeringen stödda gruppers härjningar i Irak och Syrien, SÄPOs bedömning att ett åttiotal svenska medborgare deltar i dem och att dessa kommer utgöra ett hot även i Sverige, och den internationella forskningens stöd för uppfattningen om detta hot mot Europa.

Och efter FPs av allt detta föranledda förslag att svenska medborgares deltagande i terrorträning utomlands ska förbjudas. “Vi kan konstatera”, skriver Jan Björklund och Birgitta Ohlsson i SvD, “att flera EU-länder både gör mer och har en tuffare lagstiftning än Sverige när det gäller att komma åt problematiken”. Caroline Szyber (KD) instämmer, och Morgan Johansson (S) tycker att regeringen redan tidigare borde ha verkat för skärpt lagstiftning. Endast V förblir nöjda med den nuvarande. T.o.m. MPs Maria Ferm tycks stödja förslaget.

Eftersom jag vänder mig mot den generella övervakningen vill jag här upprepa att jag naturligtvis är för övervakning av reellt brottsmisstänkta, och att den i vissa fall också bör kraftigt skärpas. På detta område, och i synnerhet ifråga om den islamistiska extremismen, krävs som jag också framhållit intensifierat europeiskt samarbete. Det förhåller sig inte så att dessa frågor inte kan, inte bör, inte måste åtskiljas.

Saddam Hussein hotade oss inte, Gaddafi hotade oss inte, Assad och Iran hotar oss inte. Men IS har uttalat mycket explicit hot mot oss och visar vad hotets förverkligande innebär. Detsamma gäller andra liknande grupper. Begreppen “terrorträning” och “terrorresor” är inte längre fullt adekvata. Det handlar nu om reguljär krigföring som extremistgrupperna hotar att föra vidare till Europa.

Men FP försvarar alltså idag hursomhelst just det Kent Ekeroth i klippet ovan i maj förra året kan ses försöka övertyga alliansregeringen om. Jimmie Åkessons respons är befogad: “Folkpartiet har ju en tradition att slänga fram SD-förslag lagom till valet och det vore klädsamt om detta förlag som omväxling står kvar även efter valet. Vi vill dessutom att man ska utvisas på livstid om man åker till andra länder och begår terroristbrott, om man inte är svensk medborgare eller har flera medborgarskap.”

Det borde dessutom finnas anledning att ställa frågan om regeringens ansvar för framväxten av just de extremistgrupper man nu inser att man måste vidta åtgärder mot. Detta är viktigt för den större analysen och förståelsen. Man har dels stött och deltagit i “västs” katastrofala militära interventioner som berett vägen för dessa grupper, dels direkt och indirekt bistått dem i Syrien.

Nu krävs ny lag om terrorträning

Förbud mot terrorträning får stöd

0 Responses to “Alliansregeringen, SD och “terrorresorna””  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Vad wokeismen är
Kristo Ivanov on Vad wokeismen är
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi