Gör Slussen till Karl Johans torg!

Jag blev nyligen tillfrågad om min uppfattning om Slussen i Stockholm och om jag var engagerad i den frågan. Naturligtvis är jag mot de nya planerna. De måste självklart omedelbart stoppas.

Men jag har inte heller kunnat mobilisera någon entusiasm för “Bevara Slussen”-kampanjen, av det enkla skälet att jag har problem också med den existerande trafikplatsen.

Man kan säga att den i vissa avseenden äger ett slags kulturhistoriskt intresse. Men den saknar helt de arkitektoniska kvaliteter som krävs för detta centrala och från alla håll synliga läge.

Plan B framstår för mig både estetiskt och tekniskt/trafikmässigt en otillräcklig lösning, även om den är långt bättre än Nya Slussen.

Vad jag kan säga är att vi borde återgå till den eminente arkitekten Isak Gustaf Clasons förslag från 1905. Med detta förslag får vi en lösning som i stället för att förstöra en av världens vackraste städer ytterligare förhöjer dess skönhet.

Clason

Förslaget låter sig lätt förenas med en långt bättre och mer modern och långsiktig trafiklösning än Nya Slussen.

Den nuvarande Slussen byggdes enbart för den dåvarande bil- och båttrafiken, av radikalmodernistiska stadsplanerare som inte hade någon känsla för staden och läget. Det var ett misstag som inte får ytterligare förvärras nu.

Tunnelbanan hindrar inte Clason; den går in under det hela, långt ut till höger i hans akvarell, och kan när som helst grävas ned i en tunnel. Inte heller båtarna, cyklisterna eller fotgängarna – tvärtom framstår Clason som idealisk för dem.

Det är hög tid, även av andra skäl, att lägga ned biltrafiken på Skeppsbron och Munkbroleden. Den kan delvis ersättas av överbyggda på- och avfarter till och från Centralbron och Söderledstunneln framför Hilton, från och till Söder Mälarstrand och (under Clason) Stadsgårdsleden – och allt detta kan även, liksom tunnelbanan, i framtiden grävas ned i tunnel. 

Innerstadsbussar m.m. kan behållas på Skeppsbron och Munkbroleden och dels ledas ned till och upp från dessa förbindelser under Clason, dels till vänster genom Clason till och från Katarinavägen. Skeppsbron blir huvudsakligen promenadstråk, planteringar, restauranger med uteserveringar, lättillgänglig båttrafik. 

Det finns ingen som helst anledning att ha en terminal för förortsbussar vid Slussen. Den ska självklart ligga vid en ny tunnelbanestation på nya Nackalinjen på andra sidan Danviksbron, en motsvarighet till Gullmarsplan och Liljeholmen.

Sedan byggs Österleden i tunnel, i versionen med anslutning från och till Öster- och Södermalm. Om någon enda stad i världen är värd en sådan storsatsning för att samtidigt lösa sina framtida trafikbehov och bevara sin historiska karaktär och essentiella skönhet så är det Stockholm.

Med detta förslag får vi det för huvudstaden, för den gamla europeiska kulturstaden Stockholm representativa torg – Karl Johans torg – med broar kring Slussen som Clason tänkte sig. Karl Johans ryttarstaty flyttas till den av Clason angivna platsen, nära den ursprungliga, och vänds så att kungen rider in mot slottet. 

Synpunkter och kritik är välkomna.

0 Responses to “Gör Slussen till Karl Johans torg!”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi