Om Hahne och medlemsregistret

William Hahne uppger att en person som arbetar med säkerhetsfrågor för SDs partiledning anklagat honom för att otillbörligen ha haft tillgång till partiets medlemsregister för distriktet Stockholms stad, och ha använt detta för en kallelse till ett medlemsmöte. Medlemmar ska ha fått meddelanden från Hahne av en typ han inte haft rätt att och inte borde ha kunnat skicka.

Det visar sig att partiets medlemsutskott öppnat ett personärende mot Hahne för detta påstådda regelbrott. Jag har inte närmare satt mig in i detta, men Hahne har själv bemött anklagelserna, och jag kan bekräfta riktigheten i det han säger om det “medlemsmöte” det här tydligen skulle vara fråga om.

Eftersom jag själv var närvarande kan jag intyga att det inte på något sätt var ett allmänt medlemsmöte. Någon allmän kallelse, av den typ som det krävs ett medlemsregister för att skicka, kan inte ha gått ut. Jag fick ingen sådan kallelse, och ingen annan kan ha fått det heller.

Mötet var uteslutande för en begränsad krets, ett fyrtiotal personer som Hahne nominerat till styrelsen för SD Stockholms stad och andra positioner i distriktet. Det enda som behandlades var specifika frågor rörande styrelsearbetet. Mötet var helt enkelt ett avslutande led i Hahnes utarbetande av sitt styrelseförslag.

Samtliga närvarande var därför naturligtvis sådana som Hahne kände väl och redan stod i kontakt med rörande detta. Att han skulle ha använt registret för samtliga Stockholmsmedlemmar för att kalla till det som ett allmänt medlemsmöte, eller ens för att finna enskilda medlemmar att kalla till det, är såvitt jag kan se omöjligt.

0 Responses to “Om Hahne och medlemsregistret”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi