Magnus Olsson, medlemsutskottet och partistyrelsen

Det finns åtskilligt i den kritik mot SD:s partiledning som framförts under året med anledning av de många uteslutningarna som jag inte delar. Jag har, inte minst i en lång rad blogginlägg, förespråkat vad jag kallat en “enhetslinje” för partiet, med kritik mot båda sidorna.

Men de moment av kritik även jag därmed framfört mot partiledningen kvarstår och har fortfarande inte på tillfredsställande sätt besvarats. När det gäller medlemsutskottet – som uteslutande består av partistyrelseledamöter och ersättare – har jag internt också utvidgat denna kritik.

Hur överensstämmer medlemsutskottets ordförande Magnus Olssons mediauttalanden om personärendena och Stockholms stads årsmöte med medlemsutskottets uppdrag, kommunikationsplanen, de etiska riktlinjerna, och sanningen? Jag har försökt ta upp inte bara detta utan också ännu allvarligare saker internt på alla rimliga sätt jag kunnat.

Ändå föreslås Olsson nu av valberedningen som ordinarie ledamot av partistyrelsen. Jag motsätter mig detta. Medlemsutskottet måste, och främst av skäl jag hoppas slippa ingå på offentligt, rekonstitueras i grunden, med nya ledamöter och nya direktiv. Dess nuvarande medlemmar bör varken befordras eller omväljas till partistyrelsen.

0 Responses to “Magnus Olsson, medlemsutskottet och partistyrelsen”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Categories

Jan Olof Bengtsson D.Phil. (Oxon.)

Musae

Recent Comments

Viktor on En självständig europeisk…
Jan Olof Bengtsson on Den politiska kulturens k…
How To Properly Unde… on The Face of Global Modern…
Shiv Singha on Behovet av ett Bhaktivedantasä…
Kristo Ivanov on Ryszard Legutko: The Demon in…
Jan Olof Bengtsson on Hegel och panteismen
Engelbrekt on Alice Teodorescu
Jan Olof Bengtsson on The Mythology Discussion
Krishna Kshetra Swam… on The Mythology Discussion
Tyrgils Saxlund on Hegel och van der Heeg
Jan Olof Bengtsson on Dylan och akademien
Jan Olof Bengtsson on Om förintelseförnekelse
Jan Olof Bengtsson on Om förintelseförnekelse
Non serviam! on Om förintelseförnekelse
Jan Olof Bengtsson on Dharma Pravartaka Acharya…

Archives

All original writing © Jan Olof Bengtsson
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi