Valfusk i USA?

Mattias Karlsson skrev efter det amerikanska valet att Trumps påståenden om valfusk innan saken utretts rättsligt var djupt oansvariga och inte anstod en ledare. Så är det.

Men Trump är Trump. Det verkligt anmärkningsvärda, allvarliga och signifikativa var att dessa påståenden överhuvudtaget var möjliga i den omfattning vi nu sett. Det visar att det mått av tilltro till och förtroende för det gemensamma formella systemet och dess procedurala funktion som är nödvändigt för demokratin saknas.

Detta förtroende är ett förtroende för ens politiska motståndare som medborgare. För att alla har ett både personligt och gemensamt intresse av att upprätthålla denna neutrala och opartiska funktion för demokratins skull. Det är en demokratins förutsättning i form av en viss demokratisk kultur. Den amerikanska politiken och debatten i synnerhet under den senaste mandatperioden visar att denna förutsättning numera saknas.

Demokraterna har under fyra år på det mest spektakulära sätt agerat utifrån en bisarr konspirationsteori om att Trump manipulerade det förra valet i samarbete med Ryssland. Dessa anklagelser har knappast gjorts i god tro. De har varit ett uttryck för en fantastisk omognad och ansvarslöshet, som undergrävt demokratin och kanske i sig är ett uttryck för den amerikanska demokratins definitiva förfall.

Demokraternas agerande under dessa fyra år visar att de själva, i samarbete med djupstatliga organ och media, denna gång faktiskt mycket väl skulle kunna ha manipulerat valprocessen.

2 Responses to “Valfusk i USA?”


  1. 1 Anonym December 13, 2020 at 2:38 am

    Det är skönt att Trump snart lämnar Vita huset. Han har inte uppvisat några som helst prov på statsmannamässighet. Hans utrikespolitik, vilken man fick anledning att tro skulle vara något positivt, blev till slut verkligen helt katastrofal. Han ensidiga stöd för Israel visar att han i princip helt saknar egen agens. Han är Sheldon Adelsohns knähund. Skälla och gläfsa har han visat prov på att han kan. Men självständigt tänkande saknar han ju helt. Det ska bli skönt att slippa honom framöver.

    • 2 Jan Olof Bengtsson December 16, 2020 at 9:24 pm

      Jag håller med om denna kritik, och har postat mycket om det på Twitter och Facebook (det senaste halvåret i synnerhet Twitter).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi