Alexander Dugin on Pussy Riot

Thanks to AltRight’s Nina K. for posting this on fb (and on YouTube, translating and subtitling it).

1 Response to “Alexander Dugin on Pussy Riot”


  1. 1 Johan November 13, 2012 at 4:32 pm

    Dugin står för en traditionell rysk imperialism, på gott och ont. Vi som är Rysslands grannar i väst måste kunna stå emot detta av egen kraft, inte med amerikansk hjälp. Det behövs en stark allians mellan Baltoskandien, Polen, Tyskland och några andra länder som kan stå enade och har gemensam tyngd. En sådan allians får inte domineras av Tyskland, som dock är kärnan. Sedan ska vi ha ett fredligt förhållande till Ryssland och givetvis även till övriga Europa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi