Kloakexpeditionen: Utvärdering

Under ett smärre kloakrensningsförsök på Flashback i helgen, efter att jag upptäckt att man där tog upp Carl Johan Ljungbergs viktiga blogginlägg Svensk invandringsdebatt inmålad i ett hörn, påmindes jag om att jag ännu inte publicerat den utvärdering av min tidigare kloakexpedition (polemik mot vissa Flashback-medlemmar) jag företog härom året, som jag då utlovade.

Det finns flera anledningar till att jag dröjt med den. Den ena av de två viktigaste är att jag snart insåg att mitt försök att frigöra de bästa skribenterna från kloaken och överflytta dem till ett nytt och bättre forum, en annan nättidskrift eller liknande, inte skulle lyckas. De var alltför fästa vid just Flashback och dess speciella subkultur, och trodde helt enkelt att de inte skulle nå ut på samma sätt på annat håll och att debatten skulle bli mindre vital. Jag började därför överväga att ompröva mitt beslut att inte själv skriva på Flashback, och funderade på att fortsätta expeditionen, inte på det sätt jag dittills gjort, genom att i bloggen bemöta mina motståndare med åtminstone delvis samma vapen (stilnivå) som de använde mot mig (detta var bara avsett som ett tillfälligt experiment – det kan studeras i Politics-kategorin här), utan genom en opinionsbildningskampanj på Flashback.

Men jag var, och är fortfarande, osäker på vilka former en sådan kampanj borde ta. Min helt spontana inbrytning på Flashback nu p.g.a. Ljungberg gav mig nya impulser att fundera vidare på detta. Den allmänna problematik det här handlar om – och som naturligtvis går långt utöver Flashback – förblir för mig oundviklig; frågan är avgörande.

Den andra av de två huvudanledningarna till att utvärderingen dröjt är helt enkelt att den ju borde gälla också resultatet på litet längre sikt. Här kan man nu säga följande (och detta får gälla som utvärdering, åtminstone tills vidare). Den experimentella metoden med stilistisk anpassning till motståndarna tycks ha fungerat åtminstone mot “Ezzelino” och “IvanLendl”: det kan naturligtvis ha haft andra orsaker, men de tystnade i alla fall, drog sig undan, och har såvitt jag vet inte synts till på Flashback sedan dess. Det kan således vara meningsfullt att tillämpa den igen vid behov. Men hur många andra som uppmärksammade min insats och övertygades av mina argument är oklart. Om en viss förbättring inträtt, åtminstone i de trådar jag är mest intresserad av, måste det ju rimligen främst bero på andra faktorer, och jag har inte följt dessa trådar annat än sporadiskt.

Generellt sett kvarstår förstås problemet, vilket bevisades inte minst av mitt korta Flashback-besök nu. Moderatorn “Siegfrid” tog visserligen bort det allra grövsta kloakinnehållet jag överöstes med, men detta innehåll var det gamla vanliga, karaktäristiska. Ändå förklarade han att min diskussion var “helt onödig”, tilldelade mig i bryska ordalag en varning, och raderade flera av mina inlägg, bl.a. två svar till “Nostradumbass” och ett till “Meiji”. Deras inlägg däremot, som jag svarade på, fick stå kvar, trots att de tillhör samma av mig initierade diskussion som enligt honom snabbt avfärdats som off topic. Hans argument att mina svar var mer off-topic än deras inlägg kan jag inte alls se stämmer. Och jag har inte längre möjlighet att svara på andra inlägg riktade till mig i samma diskussion som också står kvar – t.o.m. ett sådant publicerat efter modereringsåtgärden står kvar. Resultatet är att de av mina inlägg som är mest positiva till Flashback fortfarande kan läsas, medan de mest kritiska är borttagna. Men detta är ju småsaker i sammanhanget.

3 Responses to “Kloakexpeditionen: Utvärdering”


 1. 1 Den Väldige November 4, 2013 at 10:47 pm

  Kort vittnesbörd: Jag har, i efterhand, hittat det omfattande tidigare försöket till kloakrensning och har, tror jag, läst alla länkar på denna sajt som hör till detta rensningförsök. (Samt ett hyggligt antal inlägg på Flashback för att försöka förstå sammanhanget i någon mån.)

  Hela detta kardinaldygdsarbete, dessutom så tydligt omfattande, som JOB redan nu lagt ner på detta, uppfattar jag, kräver något slags kommentar, eller flera.

  Och jag hoppas kunna återkomma med en sådan, för att se om jag på något sätt kan bidra till att undersöka om någon av de avgörande låsningarna i attityder och orsakerna till de uppdämda aggressionerna kan spåras. Detta givetvis för att sedan kunna avdramatiseras så pass så en mer frisk debatt kan sippra fram.

  Tack JOB för att du tar på dig blåstället och gräver på detta nödvändiga sätt.

 2. 2 Jan Olof Bengtsson November 5, 2013 at 3:58 pm

  Tack för vänlig uppskattning, intresse och uppmuntran – det behövs! Jag ska försöka rafsa ihop en ny trådstart i Flashbacks politikforum; på så sätt kommer jag nog ha gjort vad jag kan just nu. Jag är mycket tveksam om det blir någon bra respons och diskussion, men Kloakrensaren måste göra sin plikt.

 3. 3 Lars-Erik Ryd November 5, 2013 at 10:59 pm

  Jag satt häromdagen och tänkte skriva detta, fast jag ångrade mig senare. Men hursomhelst, jag kan skriva detta idag.

  När man nu börjar skriva på flashback, så kan detta liknas lite vid att man tar en anställning vid den lokala industrin. Första tiden undrar alla lite vilken kuf man fått till arbetskamrat, efter 3 månader börjar folk fika med en vid arbetsbordet, efter ett år kan man ta sig lite större friheter och man kan komma undan med att inte alltid göra det man ska. Dvs, man kan gå ifrån jobbet lite mer, utan att direkt få en varning. Jag läste in mig på de tidigare försöken förut, hela första tråden på flashback, svaromålen här. I den första tråden kom en liknelse upp om att du var en “digital invandrare” vilken jag kan tycka stämma något. Det finns ett forum som samexisterar/samarbetar med flashback som heter travelforum, dvs, flashback forum för resor är samma som travelforum. Jag har inte läst in mig på bakgrunden hur travelforum kom till, men det skulle kunna vara något. Sköt om din tråd nu och ge konkreta exempel på vad som skulle kunna förändra, vad. Handlar det om personer, så kan du ju ge exempel på att person x som jag pratat med… osv. Lycka till!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Vad wokeismen är
Jan Olof Bengtsson on Vad wokeismen är
Kristo Ivanov on Vad wokeismen är
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi