Stödja Sanandaji?

Signaturen “Anonym” som nyligen bad mig skriva till stöd för nationalekonomen Tino Sanandajis insamling till en bok om invandringen, återkommer med ännu en kommentar:

“Det är angeläget att en vederhäftig och faktabaserad bok skrivs i ämnet och diskuteras brett i det svenska samhället. Tino Sanandaji lär inte få ge ut boken på något stort svenskt förlag eller få någon hjälp att marknadsföra boken. De svenska förlagen är för fega och politiskt likriktade för det. Däremot, vilket är viktigt, är han politiskt positionerad så att denna bok kan få genomslag och diskuteras brett i samhället. SD är, som du vet, ett peststämplat parti och hur faktabaserad en text än är så, om den är skriven av någon med öppna sverigedemokratiska sympatier, kommer den att avfärdas som ett uttryck för fascism.

Detta är tyvärr realiteter som vi får tvingas acceptera. Det är dock överordnat det mesta att den svenska debatten om invandringen ska börja föras på seriösa och faktabaserade grunder. Det måste bli ett slut på samhällsdebatter baserade på flummiga funderingar om hur människor upplevelser saker och ting på tiotusen meters höjd. Tino har skrivit mycket bra i denna viktiga fråga och han är en intellektuellt hederlig person. Att han inte tar partipolitisk ställning är en stor fördel. Då får hans mycket goda sakargumenten stå i fokus istället för att medierna och tyckarna ska komma undan med sina trötta anklagelser om fascist/nazism/rasism.”

Förvisso skriver Sanandaji ofta mycket bra om invandringen och inte minst om svenska invandringsdebattörer. Han för utan tvekan debatten på seriösa och faktabaserade grunder, och är säkert intellektuellt hederlig. Men Anonym behöver knappast orora sig. Sanandaji begärde 400 000 för att under “några månader” arbeta med sin bok, och har redan fått 450 000.

På övriga punkter håller jag inte alls med Anonym. Jag accepterar på intet sätt att exempelvis mina texter avfärdas som ett uttryck för fascism. Detta har visserligen aldrig skett (annat än s.a.s. indirekt, när SD avfärdas på detta sätt), men det har skett med andra, mig åsiktsmässigt närstående personers, och enligt Anonym borde det tydligen ha skett med mina också. Jag accepterar inte alls att SD, ett i ett historiskt och internationellt perspektiv mycket måttfullt socialkonservativt parti, peststämplas. Jag motsätter mig och motarbetar denna realitet.

Jag tar också avstånd från Sanandajis politiska positionering. Han tar tydligt partipolitisk ställning mot SD, både i sina artiklar och exempelvis i en TV-debatt mot Oscar Sjöstedt härom året. Han har själv associerat SD – mig – med fascism/nazism/rasism.

Därmed står Sanandaji i vägen för lösningen av de problem han analyserar. Det kommer ta mycket längre tid att övertyga den verklighetsfrånvarande och ideologiskt totalförvirrade alliansborgerligheten och rödgröna röran än att låta SD styra landet ur haveriet. Låt SD släpa de andra partierna efter sig. Koppla inte bort SD-loket.

Förutom i invandringfrågan tillför SD så mycket som de andra saknar även i andra frågor. På ett mer allmänt plan gäller mina invändningar mot Sanandaji hans klassiskt liberala politiska och nationalekonomiska ståndpunkter. Se för en utförlig analys mitt inlägg Tino Sanandaji från 2011.

Jag önskar Sanandaji lycka till med sin bok. Men jag känner till en lång rad skribenter och publikationer som bättre förtjänar det ekonomiska stödet.

1 Response to “Stödja Sanandaji?”


  1. 1 bloggarbjorn December 20, 2014 at 11:12 am

    Bakgrunden med Sanandajis utbildning i Chicago har beskrivits som ‘välmeriterande’ på Avpixlat. Är man lite bekant med vad som hänt i nationalekonomin under de senaste årtiondena borde det snarare beskrivas som ‘oroande’. Detta med tanke på chicagoskolans nyliberala misslyckande, bland annat oförmågan att förutse den stora krisen som började 2008.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Vad wokeismen är
Kristo Ivanov on Vad wokeismen är
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi