Tydlighet mot “väst” från Söder och Jansson

SDs officiella säkerhets- och försvarspolitiska talespersoner Björn Söder och Mikael Jansson återkommer som väntat med en ny artikel där de entydigt bekräftar SDs traditionella linje och fast etablerar partiets försvars- och säkerhetspolitik på den rätta vägen.

I SD-Kuriren skriver de, tillsammans med Jeff Ahl som också var medförfattare till artikeln i Hufvudstadsbladet i höstas, under rubriken ’SD:s nej till EU-utvidgning innebär inte stöd för Putin’. Det skulle kanske fortfarande kunna synas vara en något ensidig rubrik från mitt perspektiv, men den förklaras av att partiets motståndare den senaste tiden med samordnad monotoni skjutit in sig på SDs Europaparlamentarikers röstande i hithörande frågor.

I artikeln finns dock ingen sådan ensidighet. Här finner vi nu i stället slutligen den för SD kännetecknande tydlighet även mot “väst”, mot de förhärskande destruktiva krafterna i väst, som, som det nu visar sig, endast temporärt fick stå tillbaka under förra årets tragiska skeende i Ukraina. Formuleringarna är otvetydiga och kraftfulla, även om det inte hänvisas specifikt till Ukraina:

”NATO- och EU-lobbyn går varm i Sverige. Samma etablissemang, som ansvarar för systemkollapsen som Försvarsmakten drabbats av, anser nu att vi till följd av omvärldsläget måste gå med i NATO…Denna lobby visar total avsaknad av djupare förmåga till analys av omvärlden och olika staters folkrättsligt vidriga beteende. Enligt Expressen måste man gå med på alla utvidgningar av EU:s makt och allt byråkraterna föreslår i Bryssel, annars stödjer man Putin. Det är ett felaktigt och farligt resonemang som kan leda oss till att ta helt fel beslut.

EU är liberalernas och socialisternas stora projekt för att fjärma folket från inflytande. EU är en union där storbanker, byråkrater och lobbyister (storföretag) sätter agendan. Denna semi-auktoritära union har med olika medel tvingat två länder att tillsätta så kallade teknokratregeringar under den ekonomiska krisen…

Vår kritik till USA kommer inte heller sluta för att vi medvetet missförstås i enskilda artiklar. Drönarbombningar som skövlar tusentals oskyldigas liv, brott mot folkrätten gång på gång och det kaos som USA har bidragit till att skapa i Mellanöstern är saker Expressen tycker man ska undvika att kritisera. Varför? Svaret är enkelt. Liberala krafter i Sverige trycker på för ett svenskt medlemskap i NATO…

Sverigedemokraterna kommer också till skillnad från det socialliberala etablissemanget kritisera alla som bryter mot folkrätten och demokratiska grundprinciper. Oavsett om det är EU, USA eller Ryssland. Sverigedemokraterna är också det enda parti som ser balanserat på säkerhetspolitiska frågor. Vi vill bidra till avspänning och stabilitet i vår region.”

Björn Söder kompletterar med följande av Dagens Industri återgivna uttalanden, föranledda av allianspartiernas gemensamma förslag om en NATO-utredning – en offensiv som de tycks ansvarslöst vilja använda bl.a. för det futtiga inrikespolitiska syftet att framstå som en verklig opposition trots decemberöverenskommelsen: “Jag har tyvärr inte några goda förhoppningar om att det skulle bli en objektiv NATO-utredning.” En tidigare utredning som beställdes av alliansregeringen avfärdas som “ett beställningsjobb för att få en positiv syn på NATO”.

Och inte minst viktigt: Söder klargör att “Vi ser ett värde i att behålla neutraliteten”. (Den allians med Finland – i förlängningen, idealt sett, innefattande även det övriga Norden – som diskuterades i Hufvudstadsbladet och tas upp även här och i SD-Kuriren är, som jag tidigare berört, tänkt på ett sätt som inte strider mot det väsentliga i neutralitetslinjen utan siktar mot samma typ av avspännings- och stabilitetsbefrämjande oberoende för hela Norden.)

Jag har nu inga ytterligare önskemål i dessa frågor. Den ensidighet som från mitt perspektiv kännetecknade Julia Kronlids uttalanden under förra årets kris i Ukraina har i vad som får anses vara i nuläget tillräcklig utsträckning avhjälpts. Och de NATO-böjelser, den oavbrutna, kategoriska, mot principprogrammet stridande dödförklaring av den svenska neutralitetstraditionen, och det insisterande på att SD inte på något sätt företräder den, som i sociala media från visst håll framställts som motsvarande partilinjen, har entydigt avvisats.

Läs hela artiklarna:   SD-Kuriren   Dagens Industri

0 Responses to “Tydlighet mot “väst” från Söder och Jansson”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi