Central Hôtel, Limoges

2 Responses to “Central Hôtel, Limoges”


  1. 1 Stanley May 8, 2023 at 12:42 am

    Det kanske ännu är lite väl tidigt att sia om men vad har du för synpunkter, om några alls, på Robert F. Kennedy Jr’s presidentkandidatur? Tänker då särskilt i förhållande till Trump.

    • 2 Jan Olof Bengtsson May 8, 2023 at 9:14 pm

      Bättre än Trump, att döma av vad han hittills sagt. Med reservation för att jag inte kan bedöma alla hans ståndpunkter, är min inställning, p.g.a. hans linje ifråga om det för mig mest väsentliga, mycket positiv. Jag har delat en del från och om honom på Twitter (@JOBengtsson). Följ mig gärna där. Mitt twittrande kompletterar mina politiska inlägg här genom att framför allt tillhandahålla massor av material som stöder, förklarar, preciserar och fördjupar den allmänna politiska linje jag försöker förespråka i dem. En och annan egen kommentar blir det förstås också.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi