Toppolitikerna och Arlanda

Att personer som Göran Persson, Thorbjörn Fälldin och Alf Svensson kan förespråka att Arlanda flygplats döps om till Raoul Wallenberg International Airport är ett av de mer spektakulärt löjeväckande uttrycken på senare tid för den svenska politiska kulturens förfall, och inte minst för den enfaldigt antecipatorisk-globalistiska svenska provinsialismen.

Att en rad “kultur- och samhällsaktörer” – som Dagens Nyheter kallar dem – och politiker på lägre nivå inte förstår bättre och skriver under ett upprop av detta slag tillhör sådant man tvingats vänja sig vid. Men att två statsministrar och den svenska kristdemokratins legendariska enmansshow och numera Europaparlamentarikern Svensson gör det måste fortfarande betecknas som uppseendeväckande.

Opinionen mot förslaget är naturligtvis massiv. De flesta invänder, med rätta, att flygplatser uppkallade efter kända personer är ett amerikanskt fenomen, inte ett svenskt eller europeiskt.

Persson, Fälldin och Svensson pekar emellertid på några europeiska städer där amerikanismen fått insteg i flygplatsers namngivning: Charles de Gaulle förstås, men också Willy Brandt i Berlin, John Lennon i Liverpool, Lech Wałęsa i Gdańsk.

Inte heller i dessa fall ser det amerikanska bruket snyggt ut (för att inte tala om att John Lennon av Liverpool kan anses förtjäna att få stadens flygplats uppkallad efter sig). Det är illa nog att Stockholm och Arlanda skulle följa dessa städers exempel.

Men det finns också en skillnad mellan dem och de två statsministrarnas och huvudbäraren av hela den jönköpingska frikyrkokulturens, den gamle svenskläraren Svenssons förslag. Och det är deras oförmåga att förstå eller kanske ens uppfatta denna skillnad som gör förslaget så tragikomiskt.

Charles de Gaulle-flygplatsen heter inte Charles de Gaulle International Airport, utan Aéroport Paris-Charles de Gaulle. Willy Brandt-flygplatsen heter inte Willy Brandt International Airport utan Flughafen Berlin Brandenburg “Willy Brandt”. Lech Wałęsa-flygplatsen heter inte Lech Wałęsa International Airport utan Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Inte ens John Lennon-flygplatsen heter John Lennon International Airport, utan Liverpool John Lennon Airport.

Dessa flygplatser kan naturligtvis ofta kallas international airports i många engelsktalande internationella sammanhang, men de har självklart nationella namn på de nationella språken. Och de kända personer vars namn de givits är bara ett led i de fullständiga namnen: Berlin Brandenburg, Gdańsk, Liverpool och Paris finns också med. I Frankrike är Charles de Gaulle-flygplatsen för övrigt lika känd under namnet Roissy, efter den by där flygplatsen ligger.

Men när svenska statsmän omdömeslöst följer samma amerikanska trend och önskar döpa om Sveriges och den svenska huvudstadens största internationella flygplats, vill de inte ens ge den ett svenskt namn. De tre, av vilka åtminstone en inte ens kan engelska, hävdar inte att den ska heta Raoul Wallenberg-flygplatsen eller Raoul Wallenbergs internationella flygplats, utan just Raoul Wallenberg International Airport. Och de inskärper nitiskt att Arlanda möjligen kan tolereras som tillnamn under en övergångsperiod, men att det sedan måste helt fasas ut.

Otaliga företag och institutioner har under de senaste årtiondena gjort oss generade med sina engelska namn – inte bara nya företag och institutioner, utan även gamla som bytt till eller parallellt använt sådana. Och i fullständigt onödiga svenska sammanhang. Groteskt nog har även universiteten hört till denna kategori, ja nästan gått i spetsen för den integritetslösa trenden. Till och med i Lund fanns på 80- och 90-talet några som ville ha ett förlag med namnet Lund University Press. Ett svenskt universitetsförlag, med utgivning på svenska. Dock fick de naturligtvis inte sin vilja igenom.

Men nu är det alltså dags för ytterst erfarna äldre politiker, som haft som uppdrag att på högsta nivå representera Sverige, att försöka ge vår största flygplats ett engelskt, ja, ett amerikanskt namn. Historieskrivningen borde minnas detta för vad det avslöjar om dem. Det är ingen småsak.

1 Response to “Toppolitikerna och Arlanda”Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi