Clas Theodor Odhner

Odhner“Bland boströmianer som satt spår i svensk kulturutveckling bör…nämnas Clas Theodor Odhner [1836-1904], sin tids kanske mest prominente historiker, vars läroböcker under en mansålder dominerade undervisningen i hans ämne. Odhner var självfallet medlem av Svenska akademin. Sin syn på historiens filosofi formulerade han mest utförligt i Om möjligheten af Historiens Philosophi (1862). Här följer Odhner strikt boströmianska linjer. Sitt resultat sammanfattar han så här: ‘Vi hafva härigenom kortligen uppvisat möjligheten af Historiens Philosophi såsom den rationella, philosophiska vetenskapen om de historiskt förverkligade offentliga samhällena eller om dessa samhällens idéer betraktade som grund, lag och ändamål för den föflutna historiska utvecklingen.’

Detta är den Boströmska statsidealismen omsatt till program för historieskrivning. Det är statens, för svenska historikers del främst naturligtvis den svenska nationalstatens, framväxt som skall skildras, och det på ett sätt som låter dess utveckling framstå som förnuftig och ändamålsbestämd. Att en sådan historieskrivning skulle komma att bli rojalistisk likaväl som patriotisk, det låg naturligtvis helt i linje med Boströms syn på statsidén.”

Svante Nordin, Den Boströmska skolan och den svenska idealismens fall (1981), s. 45

0 Responses to “Clas Theodor Odhner”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Categories

Jan Olof Bengtsson D.Phil. (Oxon.)

Musae

Recent Comments

Viktor on En självständig europeisk…
Jan Olof Bengtsson on Den politiska kulturens k…
How To Properly Unde… on The Face of Global Modern…
Shiv Singha on Behovet av ett Bhaktivedantasä…
Kristo Ivanov on Ryszard Legutko: The Demon in…
Jan Olof Bengtsson on Hegel och panteismen
Engelbrekt on Alice Teodorescu
Jan Olof Bengtsson on The Mythology Discussion
Krishna Kshetra Swam… on The Mythology Discussion
Tyrgils Saxlund on Hegel och van der Heeg
Jan Olof Bengtsson on Dylan och akademien
Jan Olof Bengtsson on Om förintelseförnekelse
Jan Olof Bengtsson on Om förintelseförnekelse
Non serviam! on Om förintelseförnekelse
Jan Olof Bengtsson on Dharma Pravartaka Acharya…

Archives

All original writing © Jan Olof Bengtsson
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi