Sverigedemokraterna och Front National

Med sin franska och även nederländska orientering tar Tobias Svensson och hans medieblogg ställning för ett samarbete mellan Sverigedemokraterna och Front National, och Geert Wilders Frihetsparti, i Europaparlamentet efter vårens val. Detta är en särskilt viktigt ställningstagande från hans sida. Jag håller med om att det är det rätta vägvalet för vårt svenska parti.

Jean-Marie Le Pen påpekade i ett inslag i det av Tobbe översatta intervjuprogrammet med hans dotter i december med humor och självinsikt hur partiet med henne fått ett mer tilltalande (avenant) ansikte. Detta gäller även i vidaste mening.

Alla europeiska nationalistiska partier har, tycker jag, ganska långt kvar att gå i riktning mot alternativ europeisk enhet-i-mångfald och bort från urskillningslös nationalism, eller bristande vaksamhet och kritik mot den lägre nationalismens ständigt närvarande hot, dess förmåga att släppa lös människans lägre sidor, pöbelväldets ibland obehagligt påtagliga potential. Men med Marine Le Pen har betydande steg tagits i denna riktning, bland annat genom hennes Appel aux peuples d’Europe förra året.

Redan tidigare fanns djupt kultiverade och sympatiska personer i ledningen, inte minst den tidigare vice partiordföranden Bruno Gollnisch, och partiet utmärker sig också för den mängd betydande intellektuella och tyngre tidskrifter som är mer eller mindre knutna till det eller åtminstone närstående. Här finns i största allmänhet kulturella och intellektuella resurser som gör en fortsatt gynnsam utveckling både möjlig och sannolik.

Nationalismen finns ju också i en högre form, och vad man än tycker om nationalism i allmänhet har den historiskt naturligtvis ägt resurser av detta slag i helt annan utsträckning än vanlig populism, sådan den tyvärr i alltför hög grad representeras exempelvis av Fremskrittspartiet och även våra vänner i Dansk Folkeparti. De senare partierna har förvisso utvecklats, men de har svårt att frigöra sig från sina enkla populistiska ursprung.

Det räcker att läsa inledningen till Front Nationals gamla partiprogram (‘La France: L’universalité, la mémoire et le sacré’) och dess kulturpolitiska avsnitt, med deras historiska djup, litterära referenser och allmänna kulturella och andliga insikter, för att inse vilken nivåskillnad det här är fråga om. Den amerikansk-neokonservativa populism som de norska och danska partierna fortfarande uppvisar starka drag av är inte bara otillräcklig utan på flera punkter en politiskt alltmer uppenbart ohållbar väg. Förhoppningsvis kan den helhetliga europeiska oppositionens sammantagna utveckling dra dem med sig i riktning bort från den.

Det är viktigt att betona hur Sverigedemokraterna här fördelaktigt skiljer sig från dem. Sverigedemokraterna är inte Ny Demokrati. Nedtoningen av nationalismen och framlyftandet av socialkonservatismen var ett riktigt steg (som naturligtvis inte i sig behöver innebära något som helt uppgivande av den självklara värderingen av nationell egenart eller med denna sammanhängande, specifika politiska ställningstaganden), ett steg som togs med det nya principprogram som antogs 2011. Men det gamla program som det ersatte tydliggjorde, trots sina brister, åtminstone ett viktigt förhållande rörande partiet. Man kunde se att det var en under lång tid framvuxen produkt av seriöst tänkande personers arbete, som grep tillbaka på traditioner bortom populismen.

Åtminstone detta är ett värdefullt arv att förvalta och föra vidare, när partiet nu, som jag hoppas, rör sig vidare i riktning mot en humanistiskt-filosofiskt fördjupad och nyskapande social-, kultur- och värdekonservatism. Och inte minst: vidare mot Europa.

0 Responses to “Sverigedemokraterna och Front National”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi