EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) i Luxemburg har nu förklarat det s.k. datalagringsdirektivet ogiltigt.

Som jag argumenterade i ett flertal inlägg i samband med riksdagsdebatten före beslutet om Sveriges accepterande av direktivet, var inte bara övriga riksdagspartiers ställningstagande felaktigt – även Sverigedemokraternas var det. Rättssociologen Marcin de Kaminski säger, enligt SvD, med rätta att domstolens beslut är “ett tecken på att man borde ha lyssnat på kritiken mot direktivet”. Ställningstagandet är ”en väldigt stor sak”. Europaparlamentarikern Kent Johansson (C) säger att “domen är en milstolpe i kampen för integritet och grundläggande rättigheter. Jag hoppas att sådana här tydliga besked kommer att stoppa dem som försöker komma med liknande integritetskränkande förslag i framtiden.”

Dock kan fortfarande de nationella regeringarna behålla den lagstiftning de infört på grund av direktivet och för dess skull – det vill säga, de kan, om de själva vill, fortsätta med datalagringen. Men självklart gör beslutet att det nu finns ny anledning att kräva att vi själva ändrar lagstiftningen. Detta blir nu beroende av om, och hur, kravet kommer drivas politiskt. Nu finns tillfälle och anledning för SD att ompröva sitt ställningstagande och ta upp den linje jag och Joakim Larsson förespråkade. Det är helt onödigt att fortsätta slarva bort sådana här frågor till Piratpartiet.

Som jag försökt insistera måste övervägandena rörande brottsbekämpning skiljas från den illegitima övervakningsfunktionen. Sedan debatten fördes i Sverige – liksom debatten om FRA upphörde den obehagligt snabbt efter en kort och intensiv period före riksdagsbeslutet – har också såväl sak- som opinionsläget i frågor av detta slag ändrats genom Snowden och NSA-avslöjandena. När även journalister pressar SD rörande en alltmer allmänt efterfrågad nyansering, blir det än mer ohållbart att bara hänvisa till ”polisens önskemål” och liknande.

Det är orimligt att insistera på de i detta sammanhang felaktiga brottsbekämpningsargumenten även gentemot EU-domstolen.

Problemet med datalagringsdirektivet

Stoppa datalagringsdirektivet!

Datalagringsdirektivet efter bordläggningen

0 Responses to “EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Jan Olof Bengtsson on Vad wokeismen är
Kristo Ivanov on Vad wokeismen är
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi