Flashbacks omoral

Det mesta av “IvanLendlsresterande argument mot mig (utöver de rörande David Horowitz) förblir enbart kloak. Problemet är att de annars sunda Flashback-debattörerna inte tycks förstå det.

”Vill du fortsätta debattera judar får du alltså göra det här på fb.” Efter ett helt inlägg skrivet för honom, och ett långt kommentarsvar, ställs nu villkor för att man ska beviljas förmånen att få debattera med denna kloakstorhet. ”Men det vill du ju inte”, fortsätter han, ”och här blir skillnaden mellan dig och mig extremt tydlig: Jag vägrar att debattera på din arena eftersom du försvarar människor som ligger bakom våldtäkter, massmord, folkmord och i slutändan förintelse. Du vägrar att debattera på ’min’ arena eftersom folk har snuskiga namn och skriver fula ord. Där har vi skillnaden mellan den på djupet moraliska och den på ytan moralistiska människan. Mellan form och substans. Mellan människor som din polare keplersprostata, som ifrågasätter om det är konservativt korrekt att läsa texter på skärm, och Ezzelino, som i grunden förstår och föraktar allt ödeläggande i vår historia och samtid.”

Detta skulle varit enbart skrattretande, om det inte samtidigt var så sorgligt. Det bisarra argumentet mot min arena har jag redan besvarat. När det gäller den på djupet moraliska och den på ytan moralistiska människan är distinktionen förvisso viktig och ofta central. Men självklart är förhållandet mellan form och substans i verkligheten långt mer komplext än IvanLendl tror. De hänger mycket närmare samman, formen avslöjar ofta något om substansen och substansen präglar formen. Detta gäller i eminent grad om IvanLendls “arena”.

Vidare är Ezzelino da Romano, som, milt uttryckt, hyllas på IvanLendls arena, känd som en av historiens stora ödeläggande tyranner, massmördare och torterare. I mitt inlägg om Ettrige Ezzie har jag beskrivit hur det inte kan finnas någon annan anledning till att han identifierar sig med denne tyrann än att han själv är en iskall nihilist och militant antihumanistisk naturalist, som dessutom tycks vilja signalera att han är ute för att provocera och står för något ingen kan sympatisera med eller attraheras av. De tänkare han dras till tycks, så långt jag kunnat följa honom, utan undantag vara sådana som underbygger en sådan världsåskådning. Särskilt hans beundran för Deleuze och Guattari slog mig som så mått- och perspektivlös att den närmar sig det man ofta finner hos amerikanska undergrads, fastän den hos honom naturligtvis är insatt i ett helt annat politiskt sammanhang. Även hans billiga och förutsägbara eftersägande av kulturradikala svenska litteraturhistorikers gamla klichéer om Sverige före Strindberg, som återfinns i tråden om mig, visar vem han är och var han kommer från.

Ettrige Ezzie är i själva verket en i dessa avseenden föga originell galning som av oklar anledning har valt att använda sig av något slags “nationalism”, i namn av vars föregivna försvar han kan leva ut den läggning och de instinkter som samtidigt skapat hans världsåskådning och skapats av den. Inte minst blir detta allvarligt när han av detta skäl tar sig an försvaret av en lång rad saker som även jag, från andra utgångspunkter, står för.

Men det hittills nämnda är bara en del av den omoraliska substansen i IvanLendls arena. Om det finns något som motsvarar det åtminstone vissa legitimt åsyftat med begreppet antisemitism, ett begrepp som jag annars har problem med både i sig och sådant det idag används, så är det den såvitt jag kan se mycket ovanliga typ av naket, blint rashat mot judar som kommer till uttryck i många av de formuleringar jag funnit när jag gått igenom tidigare inlägg från Ettrige Ezzie.

Allt detta framförs som del av en grotesk, vildsint polemik som tycks med den mest medvetna avsiktlighet stöta bort även sådana på Flashback som vill öppet diskutera hans frågor men inte helt accepterar hans svar. Han har gjort sig själv till en bisarr karikatyr av de “näthatare” som censurivrarna så orättvist svepande talar om, och han har gjort det på ett sätt som i mångas ögon måste systematiskt försvaga inte bara hans egen sak utan även yttrandefrihetens allmänna sak.

Men man kan ändå inte säga att Ettrige Ezzie, som en av Flashbacks flitigaste skribenter, är en helt obetydlig  opinionsbildare i dagens Sverige. Man kan verkligen inte avfärda Flashback och hävda att få läser inläggen där och tar dem på allvar. Ettrige Ezzies sannolikt ganska stora inflytande förklaras av att det finns tillräckligt mycket i den nationalism han valt att försvara som redan motsvaras av en bred opinion, och att detta utgör en motvikt till och delvis upphäver effekten av hans sektmentalitet och hans åskådning i övrigt.

Av sina anhängare här i kloaken beundras han som en stor författare och kulturpersonlighet: en av mina omdömesgilla kommentatorer har upplyst mig om att man tror att han är Nikanor Teratologen, som även på en del annat håll betraktas som en sådan – ångorna stiger från rännstenen, det var länge sedan det ”finrum” och de ”salonger” dissidenter säger sig vara utestängda från fanns i världen ovanför. Tro mig. De måste idag återskapas. Men Ettrige Ezzies användning av kloaksubkulturens allmänna samtidsvokabulär och -jargong är i själva verket naiv, inte reflekterad och sofistikerad, signifikanta svagheter och fel smyger sig in, och till hans huvudintressen hör blues-rock, heavy metal, och framför allt sport. Hans obscena köns- och exkrementspråk är utstuderat endast i sin extrema grovhet.

Skälen att inte debattera på IvanLendls arena är substansmoraliska. Hallå, alla vettiga Flashback-skribenter, hör ni mig? Skapa ett nytt forum. Debatten kommer alltid vara mer vital på Flashback, säger IvanLendl. Han har i viss mening rätt, sådan är världen. Men vad det där är fråga om är kloakens vitalitet. Vill ni verkligen leva kloakliv?

IvanLendl uppmanade mig att ”debattera judar” i min blogg. Jag gjorde det, och jag påpekade att jag redan tidigare flera gånger problematiserat en viss typ av judiskt inflytande. Men ja, jag vägrar diskutera dessa ämnen i IvanLendls arena.

11 Responses to “Flashbacks omoral”


 1. 1 Newfaceinhell October 5, 2011 at 8:27 am

  Flashbacks forum fungerar som en gigantisk centralstation som fungerar utmärkt som träffpunkt för likasinnade. När man vill föra en fördjupad diskussion tar man dock med fördel sällskapet till en annan trevligare lokal (gärna med utkastare). Detta för att slippa att den aggressive psykossjuke knarkaren eller den fyllesentimentale A-lagaren tar över scenen..

 2. 3 Pu October 5, 2011 at 8:58 am

  Jag sympatiserar inte med Ezzelino eller IvanLendl men att Ezzelino är verbalt begåvad är ett faktum. Jag kan satsa min högra hand på att Ezzelino skulle få ett högt verbalt resultat om han gjorde ett WAIS-test (det mest respekterade IQ-testet). Sen kan man diskutera vad Ezzelino gör med sin verbala begåvning men det överlåter jag till andra. En av anledningarna till att jag tar avstånd från Ezzelino och IvanLendl är av samma anledning som Ernst Jünger tog avstånd från nazismen. Ezzelino och IvanLendl fokuserar i mina ögon för mycket på natur och för lite på kultur. Precis som nazisterna på sin tid. Därmed inte sagt att herrarna är nazister. Den frågan överlåter jag också till andra.

  Att du gång på gång försöker röja folks anonymitet tycker jag dock är väldigt trist. När du pratar om människor som “Kloakråttor” efter att ha läst lite av deras anonyma texter tog jag det som ett sätt att skojbråka. Det var fel av mig och du tycks vara dödligt seriös. Så seriös att du inte drar dig för att hänga ut människor med deras riktiga namn. Det är ett bra sätt att vinna en debatt mot anonyma människor då de anonyma mest troligt drar sig tillbaka då. Men det är också ett sätt tappa respekten från majoriteten av de som är infödda i den digitala världen.

  Jag skulle gärna fortsätta att posta i tråden om dig och göra reklam för nya inlägg för att folk ska få tycka och diskutera. Men min moral hindrar mig då du hänger ut skribenter. Direkt eller indirekt (när du låter kommentarer stå kvar). Då skulle jag ju hjälpa till att hänga ut folk. Sen vågar jag knappt skriva här längre då du kanske får för dig att hänga ut mig. Det skulle vara en social och karriärmässig katastrof för mig trots att jag inte postat något som du med din bildning skulle uppfatta som hatiskt eller kontroversiellt. Sådan är världen.

  Sen vill jag bara skriva att jag aldrig på allvar skulle kalla en medmänniska för kloakråtta. Tvärtom ser jag på människan som det vackraste som finns och det finns så mycket värme, begåvning och talang hos nästan alla.

  • 4 Jan Olof Bengtsson October 5, 2011 at 12:28 pm

   Du överlåter åt andra att diskutera vad Ettrige Ezzie gör med sin verbala begåvning? Ja, kanske för det mesta. Helt nyligen tycktes du dock instämma med en sak han gjorde med den, nämligen att påstå att jag ”drar ut tankegångar tills de kollapsar”. Jag förstår fortfarande inte vad som menas med detta. Vilka av mina tankegångar kollapsar? Och vad betyder det att jag ”drar ut” dem?

   Jag är medveten om att du skiljer dig från Ettrige Ezzie i det att du inte menar att jag gör detta ”för sakens skull”. Tack för det. Du har utan tvekan rätt. Du menar bara att jag, fastän jag ”gör [m]itt bästa, på ett ärligt och rakryggat sätt…saknar intellektuell kapacitet att uttrycka tankar mot tiden som håller ihop samtidigt som [jag] behåller respekten från samtiden”. Min intellektuella kapacitet räcker inte till för att förstå vad detta betyder. Du måste förklara det. På vilket sätt håller mina tankar inte ihop? På vilket sätt kollapsar de? Jag behöver få veta det.

   Men varför vill du nu bara uttala dig om Ettrige Ezzies verbala begåvning och överlåta till andra att diskutera vad han gör med den, när det är uppenbart vad han gör med den och att det är det jag beskriver? Svagt, tycker jag. Form i stället för substans, för att tala med IvanLendl.

   När har jag ”röjt folks anonymitet” och ”hängt ut människor med deras riktiga namn”? Jag finner det underhållande och signifikativt att Ettrige Ezzie uppfattas som en stor kulturpersonlighet och att man tror att han är Nikanor Teratologen, en författare – och själv en pseudonym – jag inte vet mycket om men som jag föraktar på grundval av det jag hört om det motbjudande han skrivit. Det är allt. Jag har ingen aning om vilka som gömmer sig bakom de pseudonymer jag polemiserar mot, eller vem du är. Du måste förklara vad du menar med dina anklagelser.

   Skojbråka med Ettrige Ezzie? Skojbråkade Ettrige Ezzie med mig? Skojbråkar han när han kallar folk “förruttnelseferment”?

   Ettrige Ezzie en medmänniska? Anonymiteten kan förvisso användas på ett medmänskligt sätt, och många gör det. Men skrämmande många använder den på ett omänskligt sätt. Anonymiteten innebär i sig en avpersonalisering, mänskligt, rättsligt, på alla sätt. Även om den inte missbrukas. Men till detta kommer alltså missbuket. Ettrige Ezzie missbrukar systematiskt och avsiktligt provokativt sin anoymitet. Fegt oåtkomlig, framträdande under tyrannens, massmördarens, torterarens namn, attackerar han verliga människor, riktiga personer. Han kallar dem alltså exempelvis på fullaste allvar “förruttnelseferment” (och IvanLendl instämmer och finner det roligt). Det är, att döma av hans egna inlägg, sådant språk han menar definierar en god text. En text som inte “desarmerar judefrågan”. År ut och år in smädar och kränker han medmänniskor i de mest skändliga ordalag och med den mest dödliga seriositet. Vackert mänskligt? Det vackraste som finns? Värme? Du tycker synd om Ettrige Ezzie?

   Hur ska de verkliga människorna och personerna försvara sig, när den vanliga, gamla, legitima och humana lagen om ärekränkning (förolämpning och förtal) p.g.a. tekniken inte är tillämpbar, är satt ur spel? Ska de bara låta sig utsättas för detta, år efter år?

   Den andra sidan av dessa anonymas självvalda ickepersonskap är att de brott – i bokstavlig mening – som de begår mot verkliga personer inte kan begås mot dem själva. De är inte rättssubjekt. Jag prövade som sagt en ny metod, ett tillfälligt polemisk-stilistiskt experiment: att själv ge mig ner i kloaken och ge igen med samma mynt. Eller snarare, med en partiell anpassning till deras modalitet. Min respons – exempelvis ”kloakråtta” – är mild i jämförelse med deras, såväl kvalitativt som kvantitativt.

   Och det är definitivt inte riktat till en medmänniska. Genom att använda anonymiteten på det sätt han gör har Ettrige Ezzie valt att inte vara en sådan. Han har gjort sig till en ickemänniska och han är inte med utan mot. Människan är tyvärr inte enbart det vackraste som finns, och det måste en sund politik och kultur acceptera.

   Kom ihåg att huvudalternativet som problematiska ideologiska krafter driver på för idag är ny, annan, icke-legitim lagstiftning, förbud, censur, nedstängande. Och det vänder jag mig mot. Som du mycket väl vet är ett av huvudsyftena med min kloakexpedition att förhindra och förebygga en sådan utveckling.

 3. 5 tras October 5, 2011 at 12:41 pm

  Får instämma i Pus obehag inför de uthängningar som skett här. Om en person väljer att skriva anonymt ska den anonymiteten respekteras. Det är inte OK att hänga ut sina debattmotståndare, och den kommentaren gäller även NewFaceInHell som jag annars håller högt som konstruktiv medskribent. Jag står ideologiskt närmare denne än vad jag gör de uthängda två debattörerna, men så ska en debatt inte föras. Vi har inte ett sådant samhälle att alla kan kosta på sig att inte vara anonyma.

  Jag har följt de senaste posterna här, men uthängningarna har gjort att jag inte velat diskutera eller på något sätt dra uppmärksamheten till dem, precis som Pu skriver.

  Jag tycker att du, Jan Olof, har klara generella poänger i ditt första inlägg:

  “A och B har tidigare uttryckt samma ståndpunkter. C och D delar andra ståndpunkter, och ogillar As och Bs. B tar ett steg i riktning mot Cs och Ds ståndpunkter. C välkomnar detta. D däremot visar sig vara en sektfanatiker. För honom tycks det faktum att B tar ett steg i hans riktning bli ett skäl att ytterligare ogilla B. I stället för att välkomna B, övergår D till att angripa B för att han inte tagit två steg, inte är tillräckligt renlärig, är alltför försiktig, alltför mellanmjölksaktig o.s.v. B tar ett andra steg. C välkomnar det. D däremot blir ännu mer fientlig, och ägnar nu hela sin energi åt att hatiskt motarbeta och förtala B för att han inte tar ett tredje steg. B framställs som den verkliga motståndaren, alltunder det A undgår kritik. Snart börjar D också kritisera C för att vara alltför välvilligt inställd till B, inte tillräckligt kritisk ifråga om Bs ännu ej tagna steg, och framställer denna Cs svaghet som ett avgörande problem, långt viktigare än A. B är, säger D, egentligen bara ute efter att infiltrera och korrumpera C och D och därmed oskadliggöra deras motstånd mot A. Därför måste all energi läggas på att stoppa och förstöra B, och även C som inte förstår Bs verkliga natur. Genom att behandla B och C på detta sätt blir D till slut en patetisk enmansprocession, som med alltmer gäll röst skriker att den och ingen annan står för den rätta läran och frälsningen.”

  Det där känner jag igen från den mediatråd som nämnts här, vilket har varit en konstruktiv tråd som dock ofta kidnappas av personer som bara är intresserade att diskutera judars inflytande. Det är naturligtvis i sig en relevant aspekt av mediadiskussioner om mångkultur, men problemet är att flera av dessa personer saknar måtta och omdöme vilket gör att tråden stundom bara handlar om detta. Jag vill ha en bred och öppen diskussion där man hålla många bollar i luften samtidigt. Det borde gå utmärkt att göra det även när judiskt inflytande diskuteras, men erfarenheten visar att så inte är fallet.

  I övrigt tycker jag Flashback fyller en utmärkt funktion för att människor ska kunna upptäcka idéer och resonemang de inte varit i kontakt med tidigare. Det är tuffa tag och mycket ojämn kvalitet men det är kanske också konsekvensen av den relativt demokratiska arenan. Ibland fungerar det som du själv konstaterar ganska bra. Det är en god idé att samtidigt öppna nya, snävare arenor och tankar om detta har väckts tidigare bland skribenterna, dock inte för att slippa FB utan för att hitta ett annat uttryck.

  • 6 Jan Olof Bengtsson October 5, 2011 at 1:42 pm

   Uthängningar? Jag finner det underhållande och signifikativt att Ettrige Ezzie uppfattas som en stor kulturpersonlighet och att man tror att han är Nikanor Teratologen. Det är allt. Jag har inte den minsta aning om vilka Ettrige Ezzie, IvanLendl och andra signaturer på Flashback är. Jag är som du vet ny i och okunnig om deras anonymitetskloak. Vad menar du?

   Som jag har förklarat i mina inlägg om anonymitetskulturen accepterar jag att anonymiteten kan vara legitim i vissa fall, att, som du skriver, vi inte har ”ett sådant samhälle att alla kan kosta på sig att inte vara anonyma”. Jag respekterar den således i dessa fall.

   Vad jag vänder mig mot är de missbruk som hotar yttrandefriheten och som också är förkastliga i sig. Men även om jag inte respekterar anonymiteten i dessa fall, har jag inte hängt ut och har jag inte kunnat hänga ut någon av missbrukarna. Jag har aldrig ens övervägt om detta, om det vore möjligt, skulle vara en lämplig metod att bekämpa missbruken.

   Jag är glad att du instämmer i min beskrivning av sektmentaliteten. Den är i hög grad vad som driver radikalnationalister – exempelvis i Nationell Idag – att fortsätta attackera SD eller, mer exakt, SD som representerat av personer av den typ som givit partiet dess nuvarande karaktär.

   Ja, det är tuffa tag på Flashback. Därför kan ju ingen av er erfarna Flashback-debattörer ha de minsta svårigheter att tåla mina senaste inlägg.

   Jag hoppas verkligen att du och de andra i alla avseenden kvalificerade skribenterna snarast öppnar en ”ny, snävare arena”. Ett ”annat uttryck” är just vad som behövs! Jag vet att idén tidigare väckts av någon eller några av skribenterna och jag har hänvisat till detta mycket lovande faktum.

   • 7 tras January 2, 2012 at 3:59 pm

    Hej, detta har jag missat att svara på, tack för påminnelse. Just eftersom jag anser att rätten till anonymitet är central skulle jag inte dra mig för att stryka inslag i kommentarer som “outar” användarnamn. Det är för mig ett exempel på en inskränkning i yttrandefriheten som jag skulle tycka var rimlig, och som faktiskt (fast strängare, med avstängning) på Flashback. Visst, finns något redan på nätet så påverkar ett sådant ingripande inte så mycket, men det förändrar ju inte sakfrågan. Men jag var helt klart otydlig i min kommentar tidigare. Jag menar alltså att varje antydan till röjning av identiteter, oavsett skäl och även om det inte finns något illasinnat uppsåt, bör kvävas i sin linda. Men det är din blogg och dina principer gäller.

 4. 8 Newfaceinhell October 5, 2011 at 2:19 pm

  Ezzelino är ofta en elak och obehaglig djävul som kallar folk till höger och vänster både det ena och det andra, “kloakråtta” är inte i närheten av de tillmälen han kastat mot mig och många andra (användare och offentliga personer) på Flashback. Ryktet som jag bidrog till att reproducera kan mycket väl vara helt uppåt väggarna fel och den som i så fall ska känna sig kränkt och vredgad är den uppburne författaren IRL. För att inte anklaga författaren för någonting fullständigt felaktigt och sårande så får gärna Jan Olof plocka bort min kommentar där jag namnger denne.

  Jag har fått intrycket att Ivan Lendl är tjeck eller i alla fall av östeuropeiskt ursprung men det kan också vara felaktigt. Syftet med anmärkningen var att kanske förklara den patologiska antisemitism som denne sprider. Att spekulera i att någon är östeuropé (eller tjeck) är dock knappast att hänga ut någon.

 5. 9 Nils October 5, 2011 at 7:45 pm

  Om det är några som har gjort sig förtjänta av epitetet “kloakråtta” är det Jan Olof Bengtsson och Newfaceinhell. Detta p.g.a. deras spekulationer kring Ezzelinos identitet. Om de har fel, utgör deras påståenden grovt förtal. Om de har rätt, ägnar de sig åt att hänga ut en person som med största sannolikhet vill förbli anonym. Mot bakgrund av det klimat av politiskt korrekta åsiktsförföljelser som råder i Sverige idag, vet jag inte vilket alternativ som är vidrigast.

  Skäms, mina herrar! Ni skulle bägge två passat utmärkt som angivare i någon kommuniststat.

  • 10 Jan Olof Bengtsson October 6, 2011 at 4:35 am

   Är det här på allvar? Jag tar för givet att du tänker förklara vad du menar med denna förolämpande kommentar.

 6. 11 Newfaceinhell October 6, 2011 at 5:01 am

  Lustigt att se att det bland förintelseförnekare/klassiska antisemiter ute på den verkligt extrema (höger)flanken frodas precis samma lättkränkthetens martyrskapskultur som bland islamister och även bland vissa judiska grupperingar – tex ADL. Alla är de samma andas barn.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Categories

Archives

Recent Comments

Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Jan Olof Bengtsson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on All politik dagligen på T…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Viktor Johansson on Joti Brar om NATO:s globala…
Torsten Lundberg on Sverige och Ukrainakriget
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Jan Olof Bengtsson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Det amerikanska valresultatet…
Viktor Johansson on Sverige och Ukrainakriget
Kristo Ivanov on Sverige och Ukrainakriget
Viktor Johansson on MAGA-kommunismen
"A Self-realized being cannot help benefiting the world. His very existence is the highest good."
Ramana Maharshi